Plan lekcji

Na skróty

Egzamin maturalny 2020

pdf ikona Harmonogram - egzamin maturalny poprawkowy 2020

 

pdf ikona Egamin porawkowy - oświadczenie

 

pdf ikona  Komunikat - odbiór świadectw dojrzałości
pdf ikona Komunikat CKE w sprawie harmonogramu egzaminów - Aktualizacja z dnia 08.06.2020 

 

Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz maturalnego

Dyrektor CKE wydał 20 maja 2020 r. aktualizację do komunikatu z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2020 r. Informujemy również o zmianach w sposobie organizacji egzaminów w roku szkolnym 2019/2020. Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

 

Egzamin maturalny

 

 pdf ikona  Ogłoszenie dla maturzystów - ważne !!!

 

 pdf ikona  Harmonogram egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Mechanicznych  w Krośnie

 

pdf ikona

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, 

egzaminu gimnazjalnego oraz  egzaminu maturalnego w 2020 roku - Aktualizacja 20.05.2020 r.

pdf ikona Informacja z 20.05.2020 o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Maturalnego w 2020 r. 
windows 7 zip icon   Załączniki do informacji z 20.05.2020 o sposobie organizacji i przeprowadzania EO  - format ZIP

 

Deklaracja przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego - dotyczy ona absolwenta, który:

1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

- termin złożenia: do 25 maja 2020 r.

 

 pdf ikona Zgłoszenie do części ustnej - Egzamin maturalny 2020 - format pdf
 word  Zgłoszenie do części ustnej - Egzamin maturalny 2020 - format docx

 

 

Egzamin maturalny 2019/2020 -  wszystkie informacje

 

 pdf ikona Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminów 

 

 

 

wytyczne cke men i gis plakat

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch