Plan lekcji

Na skróty

Egzamin zawodowy 2022

Egzaminy w sesji zimowej 2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z:

1. Części pisemnej egzaminu trwającej 60 minut
  - polega na rozwiązaniu testu pisemnego i przeprowadzany jest z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi:
a) arkusz egzaminacyjny – broszura zawierająca instrukcję dla zdającego i test składający się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna.
b) karta odpowiedzi
- aby zdać egzamin należy uzyskać co najmniej 50% pkt możliwych do uzyskania

2. Część praktyczna egzaminu trwa 120, 150 lub 180 minut i polega na wykonaniu zadania praktycznego, może być przeprowadzana według modelu:
a) w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa: EE.02, MG.18, MG.19
b) wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera,
c) d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja: MG.31, MG.43,
d) dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera: EE.21, MG.44

Podczas części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający otrzymuje pakiet egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:
- ARKUSZ EGZAMINACYJNY - broszura zawierająca instrukcję dla zdającego, zadanie egzaminacyjne z dokumentacją do jego wykonania.
- KARTA OCENY
  oraz materiały potrzebne do wykonania zadania egzaminacyjnego.

- aby zdać egzamin należy uzyskać co najmniej 75% pkt możliwych do uzyskania

Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami są zamieszczone w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, dostępnych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) – egzamin zawodowy Formuła 2017

Na wszystkie egzaminy należy zgłosić się 30 min wcześniej z dowodem osobistym, czarnym długopisem oraz przyborami, które będą zamieszczane na stronie oke.krakow.pl – komunikaty i w gablocie szkoły, kilka tygodni przed egzaminem.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplom wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Warunkiem uzyskania dyplomu jest posiadanie:

1. świadectwa potwierdzającego wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,
2. oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Egzaminy, które należy zdać aby uzyskać dyplom – podstawa progr. z 2017 r.

I. Technik mechanik:
MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

II. Technik pojazdów samochodowych:
MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

III. Technik mechatronik:
EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

IV. Technik mechanik lotniczy:
MG.31 Wykonanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych.

V. Mechanik pojazdów samochodowych:
MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

pdf ikona EGZAMINY Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH w ZSM Krosno 

 

Ważne linki:


www.oke.krakow.pl → egzamin zawodowy
www.cke.gov.pl → egzamin zawodowy→ Formuła 2017r. → harmonogram, komunikaty →Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022r.

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch