Plan lekcji

Na skróty

LOT AMS ufundował Mechanikowi sztandar

01815 października 2019 r. w auli ZSM odbyła się uroczystość, podczas której czołowa polska firma lotnicza LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. przekazała „Mechanikowi” sztandar. Władze spółki lotniczej reprezentowali: Pan Marcin Kwietniak – Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Produktu LOT AMS oraz : Pani Daria Korcz, Pan Wojciech Dera, Pan Artur Szymański i Pan Arkadiusz Wojewoda. Natomiast władze samorządowe Miasta Krosna reprezentowali: Pan Bronisław Baran i Pan Tomasz Soliński – Zastępcy Prezydenta Miasta Krosna, Pan Zbigniew Kubit – Przewodniczący Rady Miasta Krosna, Pan Piotr Grudysz – Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Krosna. Radę Rodziców reprezentowała Pani Dorota Łopuszańska – Patrylak. W uroczystości także wziął udział ks. dr. Andrzej Chmura – Dziekan Dekanatu Krosno i Proboszcz krośnieńskiej Fary. Na tej podniosłej uroczystości byli obecni także uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Mechanicznych.
Ceremonia rozpoczęła się od przywitania gości przez Bogdana Adamskiego – dyrektora ZSM, a później uczniowie przedstawili historię sztandaru szkoły w minionych dziesięcioleciach. Nawiązywali do cech charakterystycznych oraz przedstawili ważne informacje dotyczące nowego sztandaru. Po tej części „informacyjnej” dyrektor Bogdan Adamski zaprosił Pana Marcina Kwietniaka – dyrektora LOT AMS-u, który zaprezentował efekty współpracy spółki lotniczej oraz szkoły. Wskazał na to jak cenne i ważne są staże oraz praktyki uczniów w spółce LOT AMS zachęcając przy tym uczniów oraz absolwentów „Mechanika” do podejmowania pracy w największej spółce lotniczej w kraju, zwłaszcza, że LOT AMS jest na ukończeniu realizacji projektu dot. zbudowania swojego stałego przedstawicielstwa w Jasionce k/ Rzeszowa.

Te i inne realizowane cele współpracy sprawiły, że LOT AMS bardzo chętnie ufundował szkole sztandar służący obecnemu i przyszłym pokoleniom. Po tych słowach Pan dyrektor Marcin Kwietniak zaprosił Arkadiusza Wojewodę - absolwenta „Mechanika”, a obecnie pracownika LOT AMS, który przekazał nowy sztandar dyrektorowi Bogdanowi Adamskiemu oraz uczniom szkoły. Po chwili sztandar został poświęcony przez ks. dra Andrzeja Chmurę. Po tej części uroczystości dyrektor Bogdan Adamski przekazał podziękowania firmie LOT AMS, a Panu dyrektorowi Marcinowi Kwietniakowi wręczył pamiątkowy medal nawiązujący do tego wydarzenia jak i dotychczasowej współpracy. Podziękowania zostały również skierowane do władz samorządowych Miasta Krosna, które pomogły „Mechanikowi” na powrót do nazwy : Zespół Szkół Mechanicznych. Następnie głos zabrał Pan Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, a po chwili Pan Zbigniew Kubit – Przewodniczący Rady Miasta Krosna, którzy w swoich słowach nawiązali do uroczystości oraz zaakcentowali otwartość wspierania wszystkich działań zmierzających do tego aby połączyć plany edukacyjne szkoły z możliwością współpracy ZSM z firmami lotniczymi oraz innymi firmami innowacyjnej gospodarki.
Na zakończenie, w nawiązaniu do święta Komisji Edukacji Narodowej, uczniowie przedstawili program artystyczny w którym zwrócili uwagę na to jak wygląda „życie szkoły” z tzw. przymrużeniem oka…
Podsumowując uroczystość, dyrektor Bogdan Adamski podziękował wszystkim uczestnikom za udział w tym ważnym dla społeczności szkolnej wydarzeniu.

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch