Plan lekcji

Na skróty

Uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej ZSM z okazji święta KEN

010114 października 2019r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej ZSM, w którym uczestniczyli pracownicy niepedagogiczni oraz emerytowani pracownicy ZSM. Na uroczystość tę przybyli przedstawiciele LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w osobach: Pan Marcin Kwietniak – Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Produktu LOT AMS oraz : Pani Daria Korcz, Pan Wojciech Dera i Pan Artur Szymański.
Na uroczystym posiedzeniu Rady Pedagogicznej ZSM, dyrektor Bogdan Adamski podziękował wszystkim pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym za trud całorocznej pracy na rzecz rozwoju szkoły i efektów jakości szkoły. Ponadto z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej dyrektor Bogdan Adamski wraz z wicedyrektorem Grzegorzem Kuźniarowiczem i wicedyrektorem Jakiem Kaflem złożyli wszystkim pracownikom ZSM najlepsze życzenia z okazji święta KEN. Szczególne podziękowania i gratulacje zostały przekazane tym nauczycielom, którzy za szczególne osiągnięcia oraz wysokie wyniki edukacyjne, a także za aktywność zawodową w minionym roku szkolnym otrzymali nagrody:

◄ Ministra Edukacji Narodowej – Pan Jacek Kafel, wicedyrektor ZSM
◄ Podkarpackiego Kuratora Oświaty – Pan Piotr Boś
◄ Prezydenta Miasta Krosna – Pani Dorota Buczek, Pan Jacek Machnik, Pan Piotr Warżołek
◄ Dyrektora ZSM – Pan Grzegorz Kuźniarowicz, Pani Maria Bor, Pani Joanna Buda, Pani Katarzyna Głowińska, Pan Piotr Gonet, Pani Monika Horodyska, ks. Paweł Kowal, Pan Piotr Puk, Pani Urszula Rajchel, Pan Michał Romanowski, Pan Roman Szajna, Pan Roman Tyburski, Pan Piotr Urbanek, Pan Mariusz Węgrzyn, Pan Grzegorz Wilusz
Gratulacje i życzenia do pracowników ZSM skierował także Pan Marcin Kwietniak - dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Produktu LOT AMS.
Z okazji święta KEN w dniu następnym tj. 15 października br. uczniowie reprezentujący Samorząd Uczniowski złożyli wszystkim nauczycielom najlepsze życzenia, a dyrektor Bogdan Adamski w imieniu Rady Pedagogicznej otrzymał bukiet kwiatów. Z powodu tego samego święta wszystkim uczniom dyrektor Bogdan Adamski życzył wysokich wyników edukacyjnych, powodów do radości i szczęścia w szkole jak i poza szkołą.

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch