Plan lekcji

Na skróty

Uczniowie Mechanika otrzymali stypendia.

styp 229 października 2019r. w sali Art-Kina odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Krosna dla uczniów szkół miasta Krosna. Stypendia te zostały przyznane na rok szkolny 2019/2020 w ramach Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna. Otrzymało je 137 uczniów z krośnieńskich szkół, a ich wartość to blisko 236 tys. zł.
W tym roku Prezydent Miasta Krosna – Pan Piotr Przytocki przyznał 54 stypendiów "Semper in altum", 12 stypendiów "Krośnieński Omnibus" oraz 71 stypendiów "Młodego Zawodowca" uczniom techników i branżowych szkół I stopnia. Te ostatnie stypendia wręczali dyrektorzy szkół zawodowych przy wsparciu finansowym samorządu krośnieńskiego. W uroczystości uczestniczyli: Pan Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna, Pan Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, Pan Zbigniew Kubit – Przewodniczący Rady Miasta Krosna oraz radni Miasta Krosna, Pani Marlena Gierucka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Pani Lucyna Opoń – kierownik Oddziału w Krośnie Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół. Stypendium "Semper in altum" przyznawane jest uczniom, którzy posiadają znaczące osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium tj. na koniec roku szkolnego. Ponadto uczniowie ci otrzymali co najmniej dobrą ocenę zachowania, średnią ocen nie niższą niż 4,0 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, oceny wyższe od dopuszczającej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, nie opuścili bez usprawiedliwienia żadnych godzin lekcyjnych, wykazali się aktywnością społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, a w szczególności w formie wolontariatu, odnotowaną na ostatnim świadectwie szkolnym.

 

Stypendium "Krośnieński Omnibus" otrzymali uczniowie za wybitne wyniki w nauce. Kandydat do tego stypendium musiał wykazać się wybitnymi wynikami w nauce, posiadać udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, a także godnie reprezentować szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach lub znaczących wydarzeniach naukowych, artystycznych i sportowych.
Dla najlepszych uczniów w zawodzie, dyrektorzy szkół zawodowych przyznali 71 "Stypendiów Młodego Zawodowca" w 26 zawodach. Stypendia te otrzymali uczniowie, którzy za ubiegły rok szkolny legitymowali się świadectwem z wyróżnieniem, mieli wysoką średnią z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, nie mieli godzin nieusprawiedliwionych, a ponadto uzyskali na koniec roku szkolnego bardzo wysokie średnie (nie mniej niż 5,0) z przedmiotów zawodowych i obowiązkowych praktyk.
Wyróżnionym uczniom ZSM stypendia wręczał dyrektor Bogdan Adamski, a wraz z nim Pan Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna i Pan Zbigniew Kubit – Przewodniczący Rady Miasta Krosna. Stypendystom gratulujemy, a sa to uczniowie:

1. Stypendium "Semper in altum":

Delimat Wojciech - I L T

2. Stypendium Młodego Zawodowca:

Wojnar Adrian - I a T
Kawalec Paweł - I c T
Kostka Piotr - I c T
Witalis Wojciech - I e T
Zajdel Szymon - I d T
Znój Jakub - I d T
Jastrząb Jakub - I f T
Prajsnar Kacper - I f T
Dybaś Bartłomiej - III d T
Romanek Magdalena - III e T
Ruchlewicz Katarzyna - IV e T
Drozd Piotr - IV d T
Juszczyk Adam - IV d T

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch