Plan lekcji

Na skróty

Ogłoszenie o rekrutacji

rolluplogotyp

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenia
specjalistyczne dla uczniów
klas II, III i IV w zawiedzie technik mechanik lotniczy
w ramach projektu „Kształcenie wysokich lotów”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
Nr : RPPK.09.04.00-18-0025/19

 

Firma LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Partnerstwie z Zespołem Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na szkolenia specjalistyczne dla uczniów klas II, III i IV w zawodzie technik mechanik lotniczy.

Rekrutacja dotyczy następującego pakietu szkoleń:

  1. PART-145
2. PART -147
3. Język angielski - techniczny
4. Przepisy Prawa Lotniczego
5. Human Factor
6. ATA 20
7. Szkolenie kompozytowe/Warsztat 

 

Udział w rekrutacji jest równoznaczny z zobowiązaniem ukończenia wszystkich 7 modułów szkoleniowych (do czasu zakończenia projektu). Szkolenia odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Planowane terminy szkoleń w podziale na kwartały:

tabela

Kandydaci składają skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz wypełnionych i podpisanych załączników, na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dostarczają oryginał formularza wraz załącznikami do sekretariatu szkolnego w terminach wskazanych poniżej. Brak dostarczenia wersji papierowej formularza (lub dostarczenie niekompletnej wersji dokumentów) skutkuje odrzuceniem zgłoszenia bez rozpatrzenia. Zarówno w postaci skanu jak i oryginału należy złożyć podpisane przez siebie (a w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez opiekunów prawnych) następujące dokumenty:
Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny.
• Załącznik do Formularza - Oświadczenie.

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu wersji elektronicznej + potwierdzenie wpłynięcia wersji papierowej).

Dokumenty rekrutacyjne należy składać na adres e-mail, w terminie:

1. Szkolenie Part-145 od 20.11.2019 r. do 22.11.2019 r. (wersja papierowa najpóźniej do 27.11.2019 r.)
2. Szkolenie HF od 20.11.2019 r. do 27.11.2019 r. (wersja papierowa najpóźniej do 02.12.2019 r.)
3. Szkolenie ATA20 od 20.11.2019 r. do 04.12.2019 r. (wersja papierowa najpóźniej do 09.12.2019 r.)

Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pt. "Kształcenie wysokich lotów". Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie oraz w sekretariacie szkolnym.

Informacji o projekcie udziela Wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie, Pan Grzegorz Kuźniarowicz.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 pdf ikona  Formularz rekrutacji i oświadczenie
 pdf ikona  Regulamin szkolenia

lotams

 

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch