Plan lekcji

Na skróty

Ogłoszenie o rekrutacji na staż Grupy I dla uczniów ZSM w Krośnie kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy

rollupnagl

Ogłoszenie o rekrutacji na staż Grupy I
dla uczniów ZSM w Krośnie
kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy
w ramach projektu „Kształcenie wysokich lotów”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
Nr umowy: RPPK.09.04.00-18-0005/19

Firma LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Partnerstwie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Krośnie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na staż dla uczniów klas kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy.

Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia 300h stażu (do czasu zakończenia projektu). Staże odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Planowane terminy stażu w podziale na grupy:

 

tab 1

tab 2

Kandydaci składają skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz wypełnionych i podpisanych załączników, na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dostarczają oryginał formularza wraz załącznikami do sekretariatu szkolnego w terminie wskazanych poniżej. Brak dostarczenia wersji papierowej formularza (lub dostarczenie niekompletnej wersji dokumentów) skutkuje odrzuceniem zgłoszenia bez rozpatrzenia. Zarówno w postaci skanu jak i oryginału należy złożyć podpisane przez siebie (a w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez opiekunów prawnych) następujące dokumenty:

 pdf ikona  Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny.
 pdf ikona Załącznik do Formularza - Oświadczenie. 

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu wersji elektronicznej + potwierdzenie wpłynięcia wersji papierowej).

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do dnia 16 grudnia 2019 r. Spotkanie informacyjne odbędzie się 12 grudnia 2019r. o godzinie 10:25 w pokoju 025.

Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pt. "Kształcenie wysokich lotów". Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie oraz w sekretariacie szkolnym.
Informacji o projekcie udziela Wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie Pan Grzegorz Kuźniarowicz.

Zapraszamy do udziału w projekcie !

lotams

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch