Plan lekcji

Na skróty

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

017W tym roku szkolnym ze względu na COVID-19 zakończenie n w Mechaniku odbywać się miało przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa dla uczniów i nauczycieli. Nie było to tajemnicą, że uczniowie chcieli choć na krótko spotkać się wspólnie razem i z wychowawcą klasy… Jednak rygory bezpieczeństwa spowodowane pandemią nie dawały szans na zorganizowanie spotkania np. na wolnym powietrzu z udziałem uczniów i nauczycieli. Przestrzeń dla takiej grupy musiałaby być dość wielka bo gdyby „zsumować” liczbę wszystkich zebranych to sięgałaby do ok 1 tys. uczestników takiej uroczystości. Dlatego pojawił się pomysł aby wykorzystać dużą aulę w ZSM i w określonym czasie zapraszać jedną klasę po odbiór świadectw oraz innych nagród za osiągnięcia edukacyjne w minionym roku szkolnym. Ustalono zatem harmonogram:

● w dniu 26 czerwca 2020 r.(piątek) o godz. 9.00 w auli A-10 uczniowie klasy III BS I st., będą uczestniczyć w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2019/20. Otrzymają oni świadectwa ukończenia szkoły i pożegnają sztandar ZSM. Na tej samej uroczystości zostaną nagrodzeni uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauczaniu, kandydaci do Stypendium Prezesa Rady Ministrów i reprezentujący szkołę na ogólnopolskiej olimpiadzie motoryzacyjnej.

 

● w dniu 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) w auli A-10 w CKZ w wyznaczonym czasie tj. co godzinę świadectwa szkolne będą otrzymywać uczniowie klas pierwszych Technikum i BS I st. na podbudowie szkoły podstawowej,

● w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek) w auli A-10 w CKZ w wyznaczonym czasie tj. co godzinę świadectwa szkolne będą otrzymywać uczniowie klas pierwszych Technikum i BS I st. na podbudowie gimnazjum,

● w dniu 1 lipca 2020 r. (środa) w auli A-10 w CKZ w wyznaczonym czasie tj. co godzinę świadectwa szkolne będą otrzymywać uczniowie klas drugich Technikum i BS I st.,

● w dniu 2 lipca 2020 r. (czwartek) w auli A-10 w CKZ w wyznaczonym czasie tj. co godzinę świadectwa szkolne będą otrzymywać uczniowie klas trzecich Technikum,

Szczegółowy harmonogram tych spotkań przekazywali uczniom wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus. Natomiast już 26 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 zebrali się uczniowie klasy III Branżowej Szkoły I st. aby otrzymać świadectwa ukończenia szkoły, a także aby pożegnać sztandar szkoły. Przy zachowaniu bardzo szczególnych środków ostrożności i przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa spowodowanych COVID-19, przed wejściem na aulę A-10 wszyscy zostali poddani określonym badaniom sprawdzającym stan zdrowia. Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników, wszyscy uczestnicy uroczystości mogli wejść na aulę szkolną dezynfekując dłonie i zdejmując maseczki ochronne na usta i nos na czas przebywania w auli A-10. Obok uczniów klasy III Bs I st., wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcji, w uroczystości wzięli udział : Pan Marcin Kwietniak i Pan Adrian Subocz – dyrektorzy LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o oraz : Pan Witold Lenkiewicz i Pan Marcin Doległo – reprezentujący organizatorów i sponsorów XXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej. Uroczystość rozpoczął Pan Bogdan Adamski - dyrektor ZSM witając wszystkich zebranych. Następnie wprowadzono sztandar szkoły i odsłuchano hymn państwowy. Po wstępnej części głos zabrali dyrektorzy reprezentujący LOT AMS wręczając nagrody w klasach lotniczych najlepszym uczniom tj.

Delimat Wojciech - klasa 1 L T.
Romanek Magdalena - klasa 3 E T.
Gazda Tobiasz - klasa 2 E T.

Następnie głos zabrali przedstawiciele XXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej wręczając dyplom Bogdanowi Adamskiemu – dyrektorowi ZSM za uzyskanie tytułu przez szkołę „Pierwszej Szkoły Samochodowej w Polsce 2020”. Organizatorzy Turnieju nagrodzili także opiekuna drużyny z ZSM tj. Pana Piotra Bosia. Szczególne cenne nagrody zostały przekazane reprezentującym szkołę w finale Turnieju tj. uczniom:

Kacper Krępulec – II B T.
Piotr Murdzek – II C T.

Nagrody i gratulacje zostały także przekazane uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki dydaktyczne w ZSM za rok szkolny 2019/2020 i zostali nominowani przez Radę Pedagogiczną ZSM do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Są to uczniowie:

Jastrząb Jakub – klasa I F T.
Wojciech Delimat – klasa I L T.

Po tej części uroczystości uczniowie reprezentujący klasę III BS I st. symbolicznie pożegnali sztandar szkoły, a później wszyscy uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia szkoły.
Na zakończenie uroczystości Bogdan Adamski pogratulował wszystkim uczniom uzyskanie nagród i dyplomów, a absolwentom BS I st. życzył mądrych decyzji w dalszym planowaniu kariery zawodowej. Zostały również skierowane słowa podziękowania do gości za przybycie oraz przekazanie i wręczenie nagród uczniom ZSM.
W ten sposób uroczystość podsumowania roku szkolnego 2019/2020 w pierwszy dzień została zakończona, a uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich swoje świadectwa odbierali w dniach: 29 czerwca do 2 lipca br. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy, życzymy spokojnych i zdrowych wakacji, a 1 września br. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 i na tę uroczystość już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli ZSM.
Poniżej prezentujemy zdjęcia z zakończenia roku szkolnego w/w dniach dla poszczególnych klas.

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch