Plan lekcji

Na skróty

Inauguracja roku szkolnego 2020/21 w Mechaniku

061 września 2020 r. we wtorek w Zespole Szkół Mechanicznych w Krośnie rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021. W tym roku uroczystość ta wyglądała zupełnie inaczej niż w poprzednich latach… Uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych Technikum oraz BS I st. pojawili się w wyznaczonych salach lekcyjnych aby spotkać się z wychowawcami klas i mogli usłyszeć o nowej formule odbywania zajęć edukacyjnych w szkole. Zaprezentowano uczniom zasady bezpieczeństwa związane z COVID-19 i zasady obowiązujące na lekcjach, na zajęciach zawodowych laboratoryjnych i zajęciach praktycznych, a także praktykach zawodowych.
Natomiast o godz. 9.00 w auli zespołu szkół spotkali się uczniowie klas pierwszych Technikum i BS I st. Uroczystość rozpoczął dyrektor Bogdan Adamski witając uczniów i gratulując im trafnego wyboru szkoły. Następnie zostały uczniom przedstawione ogólne informacje o szkole, organizacji zajęć edukacyjnych oraz zasadach bezpieczeństwa w ZSM w związku z COVID-19.

Po tej części zostali uczniom przedstawieni wicedyrektorzy zespołu szkół, pedagog szkolny i psycholog szkolny oraz wychowawcy klas. Na zakończenie uroczystości zostały jeszcze przekazane uczniom uwagi organizacyjne dotyczące poruszania się po 5 budynkach i terenie przylegającym ZSM. Ostatnim punktem tej części było przejście uczniów klas pierwszych do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami klas.

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch