Plan lekcji

Na skróty

Zajęcia hybrydowe od 19 października 2020 r.

ZAJ HYBW dniu 15 października br. Prezes Rady Ministrów RP podjął decyzję o wprowadzeniu zajęć hybrydowych dla szkół ponadpodstawowych w tzw. strefach żółtych na terytorium całego kraju. Oznacza to, że od 19 października br. Zespół Szkół Mechanicznych w Krośnie przechodzi na tryb kształcenia mieszanego (hybrydowe) do czasu obowiązywania tzw. strefy żółtej dla Miasta Krosna. Kierowani zatem jak najlepszym zapewnieniem jakości kształcenia i zapewnieniem bezpieczeństwa dla uczniów i pracowników ZSM, zostały ustalone kryteria dotyczące kształcenia hybrydowego na najbliższe dwa tygodnie w szkole tj. w okresie 19 – 30 października 2020 r. Zgodnie z tymi kryteriami ustalono, że:

 


- pierwszy tydzień tj. 19 – 23 października br. nazywany jest „tygodniem A”,
- drugi tydzień tj. 26 – 30 października 2020 r. nazywany jest „tygodniem B”,

W związku z tym poniżej prezentujemy Zarządzenie Dyrektora ZSM Nr 48/2020 regulujące nauczanie hybrydowe w/w okresie czasu. Z niego wynika, że jeśli:

- klasy zakwalifikowane do „tygodnia A” (w okresie 19 - 23.10.2020) mają zajęcia stacjonarne w szkole, to w tym samym czasie klasy zakwalifikowane do „tygodnia B” mają zajęcia edukacyjne zdalne online,
- klasy zakwalifikowane do „tygodnia B” (w okresie 26 - 30.10.2020) mają zajęcia stacjonarne w szkole, to w tym samym czasie klasy zakwalifikowane do „tygodnia A” mają zajęcia edukacyjne zdalne online,

Wyjątek stanowią zajęcia praktyczne, które dla wszystkich klas BS I st. i Technikum są realizowane zgodnie z planem w CKZ. Natomiast praktyki miesięczne są realizowane u pracodawców zgodnie z planem.

Zajęcia zdalne online są prowadzone w wyznaczonym czasie tj. w planie lekcji i są one obowiązkowe dla uczniów. Nauczyciel każdego przedmiotu ustala indywidualnie sposób i charakter organizowania tych zajęć w porozumieniu z uczniami danej klasy. Jeśli natomiast będą wynikały jakiekolwiek problemy techniczne lub inne dla uczniów w trakcie zajęć zdalnych to proszę o przekazywanie tych informacji wychowawcom klasowym.

pdf ikona Zarządzenie Dyrektora ZSM w Krośnie z dnia 16 październia 2020 r. w sprawie nauczania hybrydowego 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch