Plan lekcji

Na skróty

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenia lotnicze 2021 - Aktualizacja i wydłużenie terminu !

PC login projekt

 

UWAGA !!!   AKTUALIZACJA z dnia 26.03.2021r. i wydłużenie terminu rekrutacji ! 

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenia specjalistyczne dla uczniów klas I, II, III i IV w zawiedzie technik mechanik lotniczy  w ramach projektu „Kształcenie wysokich lotów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie,  Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Nr: RPPK.09.04.00-18-0025/19

Firma LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Partnerstwie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Krośnie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na szkolenia specjalistyczne dla uczniów klas I, II, III i IV w zawodzie technik mechanik lotniczy.

 

Rekrutacja dotyczy następującego pakietu szkoleń:

1. PART - 145
2. PART - 147
3. Język angielski - techniczny
4. Przepisy Prawa Lotniczego
5. Human Factor
6. ATA 20
7. Szkolenie kompozytowe / Warsztat

Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia wszystkich 7 modułów szkoleniowych (do czasu zakończenia projektu). Szkolenia odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Planowane terminy szkoleń w podziale na kwartały:

tab 2

 

Kandydaci składają skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz wypełnionych i podpisanych załączników, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dostarczają oryginał formularza wraz załącznikami do sekretariatu szkolnego w terminach wskazanych poniżej. Brak dostarczenia wersji papierowej formularza (lub dostarczenie niekompletnej wersji dokumentów) skutkuje odrzuceniem zgłoszenia bez rozpatrzenia. Zarówno w postaci skanu jak i oryginału należy złożyć podpisane przez siebie (a w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez opiekunów prawnych) następujące dokumenty:

  • Załącznik 1 - Formularz rekrutacyjny
  • Załącznik do Formularza - Oświadczenie (znajduje się w pliku z formularzem).

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu wersji elektronicznej i potwierdzenie wpłynięcia wersji papierowej).

Ze względu na aktualizację Regulaminu Rekrutacji w dniu 26.03.2021 dokumenty rekrutacyjne należy składać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do 08.04.2021 r. (wersja papierowa najpóźniej do 16.04.2021 r.).

Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji wraz z aktualizacją z dnia 26.03.2021 i udziału w projekcie pt. "Kształcenie wysokich lotów". Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie oraz w sekretariacie szkolnym.

Informacji o projekcie udziela Wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie, Pan Grzegorz Kuźniarowicz.

 

 pdf ikona Regulamin rekrutacji na szkolenia (AKTUALIZACJA z dnia 26.03.2021)
pdf ikona Wykaz zmian do regulaminu rekrutacji na szkolenia zgodnie z aktualizacją z dnia 26.03.2021
word  Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem 
 QR FORMULARZ 2021 Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem (wersja online)

 

 


Zapraszamy do udziału w projekcie!

Plakat A3 LOTAMS

Edycja 2019/2020

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch