Plan lekcji

Na skróty

Szkolenia z dofinansowaniem KFS w Mechaniku

KFSOd tego miesiąca tj. maja 2021 r. w Zespole Szkół Mechanicznych rozpoczynają się szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego, a środki finansowe na ten cel w wysokości 29 120,00 zł zostały pozyskane w wyniku naboru wniosków ogłoszonego o przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w 2021 roku.
Uzyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na szkolenia 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie branży lotniczej i motoryzacyjno-mechatronicznej. Pozyskane fundusze stanowią 80% wartości projektu, pozostałą część w wysokości 7 280,00 zł finansuje Miasta Krosno.
Zakres tematyczny szkoleń odpowiada aktualnym potrzebom szkoły oraz młodzieży kształcącej się w zawodach:
• technik mechanik lotniczy,
• technik mechatronik,
• technik pojazdów samochodowych,
• mechanik pojazdów samochodowych.

Zaplanowano cykl szkoleń związanych z branżą lotniczą, tj.: dokumentacja techniczna wykorzystywana w obsłudze statków powietrznych, wprowadzenie do GENERAL FAMILIARISATION, a także NDT - badania nieniszczące w lotnictwie. Następnie odbędzie się kurs „Profesjonalny Mechanik 2021”, w ramach którego zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z wykonywaniem diagnozy online, tzw. PASS THRU, bezpośrednim wtryskiem paliwa w silnikach benzynowych nowej generacji, nowoczesnymi układami klimatyzacji i aktualnymi rozwiązaniami układów rozrządów w samochodach osobowych.
Profesjonalne szkolenie kadry nauczycielskiej jest jednym z trzech głównych kierunków rozwoju Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie. Poza tym od wielu lat ZSM w Krośnie pozyskuje środki finansowe na rozwój zawodowy i osobisty uczniów szkoły. W ramach programu Erasmus+ wspólnie z pracodawcami z Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii i Włoch organizowane są zagraniczne praktyki i staże zawodowe dla wszystkich kierunków kształcenia. W ostatnich latach całkowicie został też zmodernizowane i wyposażone pracownie Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSM w specjalistyczne maszyny i urządzenia dydaktyczne, umożliwiające w sposób praktyczny kształcenie przyszłej kadry dla dynamicznie zmieniającego się rynku pracy z uwzględnieniem potrzeb kompetencyjnych kadry innowacyjnej gospodarki.

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch