Plan lekcji

Na skróty

Uwaga! Wyniki rekrutacji uzupełniającej na szkolenia lotnicze

PC login projekt

 

pdf ikona  Wyniki rekrutacji uzupełniającej na szkolenia lotnicze

 

Ogłoszenie z dnia 17.05.2021r. o rekrutacji uzupełniającej
na szkolenia specjalistyczne dla uczniów
klas I, II, III i IV w zawiedzie technik mechanik lotniczy
w ramach projektu „Kształcenie wysokich lotów”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Nr: RPPK.09.04.00-18-0025/19

Rekrutacja uzupełniająca jest ostatnim etapem zgłaszania kandydatów na szkolenia w ramach projektu "Kształcenie wysokich lotów". Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie do 21.05.2021r.

Firma LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Partnerstwie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Krośnie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej na szkolenia specjalistyczne dla uczniów klas I, II, III i IV w zawodzie technik mechanik lotniczy zgodnie z zgodnie z § 7 punkt 14 Regulaminu rekrutacji na szkolenia specjalistyczne w projekcie pt. „Kształcenie wysokich lotów” obowiązującego od dnia 22 marca 2021 r. wraz z Aktualizacją z dnia 26.03.2021r.

 

W dniu 17.05.2021r zamieszczono na stronie Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie Regulamin rekrutacji uzupełniającej, która dotyczy następującego pakietu szkoleń:

PART - 145
PART - 147
Język angielski - techniczny
Przepisy Prawa Lotniczego
Human Factor
ATA 20
Szkolenie kompozytowe / Warsztat

Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia wszystkich 7 modułów szkoleniowych (do czasu zakończenia projektu). Szkolenia odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Planowane terminy szkoleń w podziale na kwartały:

obraz 2021 05 17 173620

 

Kandydaci składają skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz wypełnionych i podpisanych załączników wymaganych w Regulaminie , na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dostarczają oryginał formularza wraz załącznikami do sekretariatu szkolnego w terminach wskazanych poniżej. Brak dostarczenia wersji papierowej formularza (lub dostarczenie niekompletnej wersji dokumentów) skutkuje odrzuceniem zgłoszenia bez rozpatrzenia. Zarówno w postaci skanu jak i oryginału należy złożyć podpisane przez siebie (a w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez opiekunów prawnych) następujące dokumenty:

  • Załącznik 1 - Formularz rekrutacyjny
  • Załącznik do Formularza - Oświadczenie uczestnika projektu

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu wersji elektronicznej i potwierdzenie wpłynięcia wersji papierowej).

Dokumenty rekrutacyjne należy składać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w terminie do 21.05.2021 r. (wersja papierowa najpóźniej do 28.05.2021 r.). Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji uzupełniającej z dnia 17.05.2021 dotyczący udziału w projekcie pt. "Kształcenie wysokich lotów". Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie oraz w sekretariacie szkolnym.

Informacji o projekcie udziela Opiekun projektu z ramienia Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie, Pan Grzegorz Kuźniarowicz – wicedyrektor.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

pdf ikona Regulamin rekrutacji uzupełniającej na szkolenia Regulamin rekrutacji uzupełniającej na szkolenia 
pdf ikona  Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniemFormularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem
 QR FORMULARZ 2021  Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem (wersja online)

Plakat A3 LOTAMS

 

Edycja 2019/2020

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch