Plan lekcji

Na skróty

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenia dla nauczycieli

tab 2

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenia
specjalistyczne dla nauczycieli/ek
przedmiotów zawodowych w zawodzie technik mechanik lotniczy
w ramach projektu „Kształcenie wysokich lotów”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
Nr: RPPK.09.04.00-18-0025/19

 

Firma LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Partnerstwie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Krośnie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodzie technik mechanik lotniczy.

1. PART-145
2. PART -147
3. Język angielski - techniczny
4. Przepisy Prawa Lotniczego
5. Human Factor
6. ATA 20
7. Szkolenie kompozytowe/Warsztat 

Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia wszystkich 7 modułów szkoleniowych (do czasu zakończenia projektu). Szkolenia odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Planowane terminy szkoleń w podziale na kwartały:

 

tab 3

Kandydaci składają skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz wypełnionych i podpisanych załączników, na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dostarczają oryginał formularza wraz załącznikami do sekretariatu szkolnego w terminach wskazanych poniżej. Brak dostarczenia wersji papierowej formularza (lub dostarczenie niekompletnej wersji dokumentów) skutkuje odrzuceniem zgłoszenia bez rozpatrzenia. Zarówno w postaci skanu jak i oryginału należy złożyć podpisane przez siebie następujące dokumenty:

• Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny wraz z deklaracją uczestnictwa i oświadczeniem uczestnika stażu
• Regulamin szkolenia 

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu wersji elektronicznej + potwierdzenie wpłynięcia wersji papierowej) oraz punktacja zgodna z kryterium punktowym zgodnie z Regulaminem rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w terminie do 18.06.2021 r. (wersja papierowa najpóźniej do 22.06.2021 r.).
Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji i udziału
w projekcie pt. "Kształcenie wysokich lotów". Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie oraz w sekretariacie szkolnym.

Informacji o projekcie udziela Opiekun projektu z ramienia Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie,
Pan Grzegorz Kuźniarowicz – Zastępca Dyrektora.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch