Plan lekcji

Na skróty

Ogłoszenie o rekrutacji na staż

tab 2

Aktualizacja z dnie 15 czerwca 2021 r. do ogłoszenia o rekrutacji na staż
dla uczniów/ uczennic nauczycieli/ nauczycielek ZSM w Krośnie
kształcących w zawodzie technik mechanik lotniczy
w ramach projektu „Kształcenie wysokich lotów”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
Nr umowy: RPPK.09.04.00-18-0005/19

 

W związku z nie zrekrutowaniem odpowiedniej liczby uczestników zgodnie z § 4 z ust. 2 a) i b) zgodnie z Aktualizacją Regulaminu rekrutacji na staż zawodowy dla uczniów/uczennic i nauczycieli z datą obowiązywania od 10.06.2021r, wydłużamy termin rekrutacji na staże zawodowe. Termin rekrutacji pierwotny to od 10.06.20201 r. do 14.06.2021 r.; termin rekrutacji wydłużony zostaje do dnia 18.06.2021r

 

Firma LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Partnerstwie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Krośnie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na staż dla uczniów/ uczennic klas kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy oraz nauczycieli/nauczycielek przedmiotów zawodowych w zawodzie technik mechanik lotniczy.

Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia 300h stażu (do czasu zakończenia projektu). Staże odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych – w przypadku uczniów/uczennic. Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia 160 h stażu (do czasu zakończenia projektu).
Staże odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. – w przypadku nauczycieli/nauczycielek

Planowane terminy stażu w podziale na grupy:

tab 1

Kandydaci/ki składają skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz wypełnionych i podpisanych załączników, na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dostarczają oryginał formularza wraz załącznikami do sekretariatu szkolnego w terminie wskazanych poniżej. Brak dostarczenia wersji papierowej formularza (lub dostarczenie niekompletnej wersji dokumentów) skutkuje odrzuceniem zgłoszenia bez rozpatrzenia. Zarówno w postaci skanu jak i oryginału należy złożyć podpisane przez siebie :

• Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny wraz z deklaracją uczestnictwa i oświadczeniem uczestnika stażu.
• Aktualizacja do regulaminu rekrutacji

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu wersji elektronicznej + potwierdzenie wpłynięcia wersji papierowej) oraz ilość punktów przyznana wg. Kryteriów szczegółowo opisanych w Aktualizacji do Regulaminu rekrutacji na staż zawodowy dla uczniów/uczennic i nauczycieli  „Kształcenie wysokich lotów” z dnia 10.12.2019, który obowiązuje od dnia10.06.2021 r wraz z Aktualizacją z dnia15.06.2021 r

Dokumenty rekrutacyjne należy kompletnie wypełnić, opatrzyć datą i czytelnie podpisać. Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (decyduje data wpływu maila wraz ze skanem kompletu podpisanych dokumentów) oraz w wersji papierowej w terminach wyznaczonych w ogłoszeniu o rekrutacji (brak wpływu wersji papierowej w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym brakiem rozpatrzenia złożonych dokumentów).
Dokumenty w wersji papierowej powinny zostać dostarczone do Sekretariatu ZSM w Krośnie do dnia 21.06.2021r. Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pt. "Kształcenie wysokich lotów".
Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie oraz w sekretariacie szkolnym.
Informacji o projekcie udziela Pan Grzegorz Kuźniarowicz – Zastępca Dyrektora.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch