Plan lekcji

Na skróty

Ogłoszenie o rekrutacji na staż

1

Ogłoszenie o rekrutacji na staż dla uczniów/ uczennic nauczycieli/ nauczycielek ZSM w Krośnie kształcących w zawodzie technik mechanik lotniczy w ramach projektu „Kształcenie wysokich lotów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
Nr umowy: RPPK.09.04.00-18-0005/19

Firma LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Partnerstwie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Krośnie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na staż dla uczniów/ uczennic klas kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy oraz nauczycieli/nauczycielek przedmiotów zawodowych w zawodzie technik mechanik lotniczy. 

 

Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia 300 h stażu (do czasu zakończenia projektu). Staże odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych – w przypadku uczniów/uczennic.

Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia 160 h stażu (do czasu zakończenia projektu). Staże odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. – w przypadku nauczycieli/nauczycielek
Planowane terminy stażu w podziale na grupy:

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandydaci/ki składają skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz wypełnionych i podpisanych załączników, na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dostarczają oryginał formularza wraz załącznikami do sekretariatu szkolnego w terminie wskazanych poniżej. Brak dostarczenia wersji papierowej formularza (lub dostarczenie niekompletnej wersji dokumentów) skutkuje odrzuceniem zgłoszenia bez rozpatrzenia. Zarówno w postaci skanu jak i oryginału należy złożyć podpisane przez siebie :

*  Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny wraz z deklaracją uczestnictwa

*  Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika stażu

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu wersji elektronicznej + potwierdzenie wpłynięcia wersji papierowej) oraz ilość punktów przyznana wg. Kryteriów szczegółowo opisanych w Regulaminie rekrutacji na staż zawodowy dla uczniów/uczennic i nauczycieli „Kształcenie wysokich lotów” z dnia 10.12.2019, który obowiązuje od dnia 18.12.2021 r

Dokumenty rekrutacyjne należy kompletnie wypełnić, opatrzyć datą i czytelnie podpisać. Dokumenty należy składać w formie elektronicznej do dnia 28.12.2021 r na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (decyduje data wpływu maila wraz ze skanem kompletu podpisanych dokumentów) oraz w wersji papierowej  w terminachwyznaczonych w ogłoszeniu o rekrutacji (brak wpływu wersji papierowej w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym brakiem rozpatrzenia złożonych dokumentów).
Dokumenty w wersji papierowej powinny zostać dostarczone do Sekretariatu ZSM w Krośnie do dnia 12.01.2022r.
Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pt. "Kształcenie wysokich lotów".
Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie oraz w sekretariacie szkolnym.
Informacji o projekcie udziela Pan Grzegorz Kuźniarowicz – Zastępca Dyrektora.
 
Zapraszamy do udziału w projekcie!

4

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch