Plan lekcji

Na skróty

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenia

1

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli na kierunku technik mechanik lotniczy, w ramach projektu „Kształcenie wysokich lotów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
Nr: RPPK.09.04.00-18-0025/19 z dnia 18.12.2021 r


Firma LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Partnerstwie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Krośnie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli na kierunku technik mechanik lotniczy, na szkolenia specjalistyczne w projekcie pt. „Kształcenie wysokich lotów” obowiązującego od dnia 18.12.2021 r.

 

W dniu 18.12.2021r zamieszczono na stronie Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie Regulamin rekrutacji.

Rekrutacja dotyczy następującego pakietu szkoleń:

3a

Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia wszystkich 7 modułów szkoleniowych (do czasu zakończenia projektu). Szkolenia odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Planowane terminy szkoleń w podziale na kwartały:

1a

Kandydaci składają skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz wypełnionych i podpisanych załączników wymaganych w Regulaminie , na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dostarczają oryginał formularza wraz załącznikami do sekretariatu szkolnego w terminach wskazanych poniżej. Brak dostarczenia wersji papierowej formularza (lub dostarczenie niekompletnej wersji dokumentów) skutkuje odrzuceniem zgłoszenia bez rozpatrzenia. Zarówno w postaci skanu jak ioryginału należy złożyć podpisane przez siebie (a w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez opiekunów prawnych) następujące dokumenty:

• Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny.

• Załącznik do Formularza – Oświadczenie uczestnika projektu

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu wersji elektronicznej + potwierdzenie wpłynięcia wersji papierowej).
Dokumenty rekrutacyjne należy składać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do 28.12.2021 r.w wersji elektronicznej (wersja papierowa najpóźniej do 12.01.2022 r.).
Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji z dnia 18.12.2021 dotyczący udziału w projekcie pt. "Kształcenie wysokich lotów". Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie oraz w sekretariacie szkolnym.
Informacji o projekcie udziela Opiekun projektu z ramienia Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie, Pan Grzegorz Kuźniarowicz – Zastępca Dyrektora.


Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

4

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch