Plan lekcji

Na skróty

Święto Edukacji i „otrzęsiny” w Mechaniku

006Jak to mówią mądre głowy - nie samą nauką człowiek żyje… dlatego też dzień 13 października br. był w Zespole Szkół Mechanicznym w Krośnie dniem nieco luźniejszym pod względem nauki, ale jednocześnie nie mniej ważnym. O godzinie 11 społeczność szkolna wraz z nauczycielami i wychowawcami klas zebrała się na auli, by uczestniczyć w akademii przygotowanej przez uczniów klas pierwszych. Święto, które co roku przypada na 14 października upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zalegalizowana przez Sejm w dniu 14 października 1773 roku. Dzień ten potocznie zwany Dniem Nauczyciela jest więc także okazją do podziękowania wszystkim nauczycielom za trud jaki wkładają nie tylko w kształcenie młodzieży i przekazywanie im wiedzy, ale i w ich wychowywanie. Ta oficjalna część zakończyła się wręczeniem kwiatów nauczycielom, a Pan dyrektor Bogdan Adamski życzył uczniom i nauczycielom wszystkiego najlepszego w dniu święta KEN. Następnie przedstawiciele klas pierwszych Technikum i BS I st. złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, co symbolicznie ich „pełnoprawnymi” uczniami „Mechanika”. W dalszej części przedstawiciele „pierwszaków” poddani zostali licznym konkurencjom sprawdzającym ich umiejętności plastyczne oraz sprawnościowe, a także poczucie humoru i kreatywność. Stworzenie portretu wychowawcy, kręcenie hulahop na czas, rysowanie na plecach i odwzorowywanie rysunku na kartce oraz układanie dzieła sztuki z balonów sprawiły wiele frajdy i radości nie tylko uczestnikom zabaw, ale i całej widowni. Po zaciętej walce jury wyłoniło klasę, która zdobyła największą ilość punktów - zwycięską klasą okazała się I d technikum.

Dzień upłynął w miłej i sympatycznej atmosferze, która sprzyjała przypomnieniu sobie, że „dobry wychowawca, to ten który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje” oraz że tylko taki „przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”
W godzinach popołudniowych odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Pedagogicznej wraz z pracownikami niepedagogicznymi. Podczas tego spotkania dyrektor Bogdan Adamski przekazał 15 nauczycielom nagrody z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej. Warto też dodać, że w dniu następnym w Rzeszowie z rąk Wojewody Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty nagrodę otrzymał nauczyciel z ZSM w Krośnie. Również w tym samym dniu w siedzibie Rady Miasta Krosna trzech nauczycieli z ZSM otrzymało nagrody Prezydenta Miasta Krosna.

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch