Plan lekcji

Na skróty

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli

1

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenia
specjalistyczne dla nauczycieli na kierunku technik mechanik lotniczy,
w ramach projektu „Kształcenie wysokich lotów”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
Nr: RPPK.09.04.00-18-0025/19
z dnia 28.11.2022 r

Firma LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Partnerstwie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Krośnie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli na kierunku
technik mechanik lotniczy, na szkolenia specjalistyczne w projekcie pt. „Kształcenie wysokich lotów” obowiązującego od dnia 08.03.2023 r.

W dniu 08.03.2023r zamieszczono na stronie Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie Regulamin rekrutacji

Rekrutacja dotyczy następującego pakietu szkoleń:

 

2

Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia wszystkich 7 modułów szkoleniowych (do czasu zakończenia projektu). Szkolenia odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Planowane terminy szkoleń w podziale na kwartały:

1

 

Kandydaci składają skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz wypełnionych i podpisanych załączników wymaganych w Regulaminie , na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz dostarczają oryginał formularza wraz załącznikami do sekretariatu szkolnego w terminach wskazanych poniżej. Brak dostarczenia wersji papierowej formularza (lub dostarczenie niekompletnej wersji dokumentów) skutkuje odrzuceniem zgłoszenia bez rozpatrzenia. Zarówno w postaci skanu jak i oryginału należy złożyć podpisane przez siebie (a w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez opiekunów prawnych) następujące dokumenty:

• Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny
• Załącznik do Formularza – Oświadczenie uczestnika projektu


O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu wersji elektronicznej + potwierdzenie wpłynięcia wersji papierowej).

Dokumenty rekrutacyjne należy składać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do 22.03.2023 r. (wersja papierowa najpóźniej do 28.03.2023 r.) Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji z dnia 08.03.2023r dotyczący udziału w projekcie pt. "Kształcenie wysokich lotów". Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie oraz w sekretariacie szkolnym.

Informacji o projekcie udziela Opiekun projektu z ramienia Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie,
Pan Grzegorz Kuźniarowicz – Zastępca Dyrektora.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

4

PARTNERZY
  GO PGNiG Technologie poziom RGB   43   lotams   logo1
 
              Eba logo

 DANE KONTAKTOWE                          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
       PANS   logo A M           
     pwsz ch