Plan lekcji

Na skróty

Ogłoszenie o rekrutacji na staż

1

Ogłoszenie o rekrutacji na staż
dla uczniów/ uczennic nauczycieli/ nauczycielek ZSM w Krośnie
kształcących w zawodzie technik mechanik lotniczy
w ramach projektu „Kształcenie wysokich lotów”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
Nr umowy: RPPK.09.04.00-18-0005/19

Firma LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Partnerstwie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Krośnie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na staż dla uczniów/ uczennic klas kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy oraz nauczycieli/nauczycielek przedmiotów zawodowych w zawodzie technik mechanik lotniczy. Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia 300 h stażu (do czasu zakończenia projektu). Staże odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych – w przypadku uczniów/uczennic. Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia 160 h stażu (do czasu zakończenia projektu). Staże odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. – w przypadku nauczycieli/nauczycielek

Planowane terminy stażu w podziale na grupy:

1

 

Kandydaci/ki składają skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz wypełnionych i podpisanych załączników, na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz dostarczają oryginał formularza raz załącznikami do sekretariatu szkolnego w terminie wskazanych poniżej. Brak dostarczenia wersji papierowej formularza (lub dostarczenie niekompletnej wersji dokumentów) skutkuje odrzuceniem zgłoszenia bez rozpatrzenia. Zarówno w postaci skanu jak i oryginału należy złożyć podpisane przez siebie :

• Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny wraz z deklaracją uczestnictwa
• Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika stażu

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu wersji elektronicznej + vpotwierdzenie wpłynięcia wersji papierowej) oraz ilość punktów przyznana wg. Kryteriów szczegółowo opisanych w Regulaminie rekrutacji na staż zawodowy dla uczniów/uczennic i nauczycieli „Kształcenie wysokich lotów” z dnia 10.12.2019, który obowiązuje od dnia 08.03.2023 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy kompletnie wypełnić, opatrzyć datą i czytelnie podpisać. Dokumenty należy składać w formie elektronicznej do dnia 22.03.2023r na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (decyduje data wpływu maila wraz ze skanem kompletu podpisanych dokumentów) oraz w wersji papierowej w terminach wyznaczonych w ogłoszeniu o rekrutacji (brak wpływu wersji papierowej w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznymbbrakiem rozpatrzenia złożonych dokumentów). Dokumenty w wersji papierowej powinny zostać dostarczone do Sekretariatu ZSM w Krośnie do dnia 28.03.2023r. Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pt. "Kształcenie wysokich lotów". Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie oraz w sekretariacie szkolnym.
Informacji o projekcie udziela Pan Grzegorz Kuźniarowicz – Zastępca Dyrektora.


Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

4

PARTNERZY
  GO PGNiG Technologie poziom RGB   43   lotams   logo1
 
              Eba logo

 DANE KONTAKTOWE                          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
       PANS   logo A M           
     pwsz ch