Plan lekcji

Na skróty

Absolwenci Technikum 2023

02028 kwietnia 2023 r. w piątek uczniowie klas IV – tych Technikum na podbudowie gimnazjum otrzymali dyplomy ukończenia szkoły. Uroczystość miała miejsce w auli Mechanika. Rozpoczęła się ona od wprowadzenia sztandaru ZSM, odśpiewania hymnu narodowego oraz przywitania wszystkich uczestników tego ważnego wydarzenia przez dyrektora Bogdana Adamskiego. Następnie dyrektor nawiązał do minionych lat nauki, wskazał na ważne chwile tego czasu, na umiejętności i wiedzę, którą absolwenci Technikum będą mogli wykorzystać podczas dalszego planowania kariery zawodowej. Były też słowa nawiązujące do wartości, które w każdej chwili życia będą sprzyjać w osiąganiu sukcesów i w realizowaniu wymarzonych planów także w życiu osobistym. Następnie przedstawiciele klas maturalnych pożegnali sztandar szkoły, a dyrektor B. Adamski podziękował rodzicom, wychowawcom klas i nauczycielom za wieloletnią wspólną pracę, której efektem jest m.in. ta uroczystość i zbliżający się egzamin maturalny. Po tych słowach przedstawiciele klas maturalnych oraz Samorządu Uczniowskiego nawiązali do minionych lat podczas których dzisiejszym absolwentom udało się zdobyć wiedzę i umiejętności tak bardzo przydatne w życiu i w planowaniu dalszej kariery. Pojawiły się też podziękowania kierowane do dyrekcji całej rady pedagogicznej ZSM za udzielaną pomoc w pokonywaniu trudności podczas lat spędzonych w Technikum, za wiedzę i umiejętności i przygotowanie do dorosłego życia. Podziękowaniom ze strony uczniów klas maturalnych towarzyszyły kwiaty, które ofiarowano dyrekcji oraz wychowawcom klas jako przedstawicielom wszystkich nauczycieli. Po tych słowach dyrektor, wicedyrektorzy i wychowawcy klas wręczyli listy gratulacyjne oraz podziękowania rodzicom uczniów klas maturalnych za wieloletnią współpracę.

Następnie wręczono nagrody i wyróżnienia uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki z nauczania oraz uczniom reprezentującym szkołę na konkursach i olimpiadach ogólnopolskich. Po tej części pozostali uczniowie otrzymywali dyplomy ukończenia Technikum, a gratulacje składał dyrektor Bogdan Adamski, wicedyrektorzy: Grzegorz Kuźniarowicz i Jacek Kafel oraz wychowawcy klas: Małgorzata Dziugan, Justyna Jurczak, Agnieszka Pelczar – Kustra, Urszula Rajchel i Łukasz Walus.
Na tym uroczystość zakończono, życząc absolwentom Technikum jak najlepszych wyników z egzaminu maturalnego, który rozpoczyna się 4 maja br. i trwa w naszej szkole do 19 maja, a szczegółowe informacje są umieszczone na tablicach ogłoszeń w ZSM.

PARTNERZY
  GO PGNiG Technologie poziom RGB   43   lotams   logo1
 
              Eba logo

 DANE KONTAKTOWE                          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
       PANS   logo A M           
     pwsz ch