Plan lekcji

Na skróty

Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

0118 listopada br. we środę Mechanik odwiedzili przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie. Szkoła od wielu miesięcy zabiegała o ten rodzaj wizyty z powodu wygasania uprawnień dla absolwentów Technikum dotyczących wpisu do Rejestru Raportu Uznania Wiedzy przez Dyrektora ULC. Ponowne ubieganie się przez nasz Mechanik o ten wpis wymaga przygotowanie odpowiedniej dokumentacji szkoleniowej oraz pozytywnego wyniku z audytu inspektorów ULC. Podczas rozmów, które z inspektorami ULC prowadzili dyrektor, wicedyrektorzy i nauczyciele przedmiotów lotniczych w ZSM, wynika że stopień zasobności infrastruktury lotniczej w szkole jest doskonały i ten rodzaj warunków uzyskuje aprobatę ULC. Pozostaje już tylko przygotować odpowiednią dokumentację w zakresie rzeczowym uwzględniającą wymagania Part-66 i wpis do rejestru Raportu Uznania Wiedzy przez Dyrektora ULC co sprzyjać będzie naszym absolwentom kończącym Technikum na kierunku technik mechanik lotniczy.
Poniżej prezentujemy zdjęcia z wizyty studyjnej inspektorów ULC oraz informacje dot. Raportu Uznania Wiedzy.

Co to jest Raport Uznania Wiedzy

Raport Uznania Wiedzy jest dokumentem niezbędnym na etapie uznawania wiedzy nabytej w szkole (np. w Technikum dla kierunku: technik mechanik lotniczy) lub uczelni przez kandydatów ubiegających się o licencję na obsługę techniczną statku powietrznego, zwanej dalej „licencją Part-66”, zamiast przeprowadzania egzaminów z wiedzy teoretycznej techniczno-lotniczej tych kandydatów.

Raport Uznania Wiedzy został opracowany na podstawie analizy zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki podstaw programowych nauczania w szkołach średnich oraz programów nauczania udostępnionych przez uczelnie wyższe. W Raporcie Uznania Wiedzy ujęto indywidualnie szkoły średnie techniczne lotnicze i uczelnie wyższe techniczne lotnicze oraz inne szkoły średnie i uczelnie wyższe techniczne, w zależności od profilu kształcenia. Raport ma na celu zminimalizowanie obszaru uznaniowości w procesie licencjonowania technicznego personelu lotniczego. W oparciu o ten Raport Inspektorzy Inspektoratu Personelu Technicznego Urzędu Lotnictwa Cywilnego mogą w sposób jednolity i przejrzysty dokonywać uznania wiedzy z poszczególnych rodzajów zajęć edukacyjnych przewidzianych podczas nauki np. w Technikum. Zaliczenie określonych modułów programowych absolwentom szkoły średniej wymaga przedstawienia świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z wykazem ocen z poszczególnych przedmiotów. Zaliczenie będzie przyznane tylko wówczas, gdy oceny z przedmiotów wymaganych do zaliczenia danego modułu dla kategorii „A” będą na poziomie co najmniej „dostateczny” a dla kategorii „B” na poziomie co najmniej „dobry”. Najważniejsze jest jednak to, że jednostka szkolna jak np. Technikum wpisana przez Dyrektora ULC zarządzeniem do rejestru jednostek gdzie obowiązuje „uznanie wiedzy” , skraca absolwentowi szkoły drogę do uzyskania licencji mechanika lotniczego uznawanej przez ULC i EASA co otwiera karierę zawodową we wszystkich jednostkach lotniczych na świecie.

PARTNERZY
  GO PGNiG Technologie poziom RGB   43   lotams   logo1
 
              Eba logo

 DANE KONTAKTOWE                          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
       PANS   logo A M           
     pwsz ch