Plan lekcji

Na skróty

Uroczystość wręczenia Nominacji Najlepszej Szkole Samochodowej 2024

01720 czerwca br. w czwartek krośnieński Mechanik odwiedzili przedstawiciele i organizatorzy XXV edycji Olimpiady Techniki Samochodowej. Kapitułę Politechniki Warszawskiej – głównego organizatora Olimpiady reprezentowali Pan dr hab. Inż. Dariusz Więckowski – przewodniczący Komitetu Głównego OTS oraz Pan Szymon Kardasz – członek Komitetu Głównego OTS oraz Redaktor Naczelny Auto Moto Serwis. Na uroczystości wręczenia Nominacji obok uczniów, nauczycieli, rodziców uczniów, przedstawicieli lokalnych mediów byli także obecni Pan Piotr Zych – Podkarpacki Wicekurator Oświaty, Pan Piotr Przytocki – Prezydent Miast Krosna, Pan Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna oraz przedsiębiorcy wspierający nagrodami rzeczowymi szkołę i uczniów: Pan Jan Wietecha – firma Wietpol, Pan Paweł Majka – firma 4x4, Pan Paweł Niszczak – firma Kacper, Pan Maciej Cichoń – firma Impuls.
Uroczystość nadania Nominacji Zespołowi Szkół Mechanicznych w Krośnie rozpoczęła się od przywitania uczestników tego wydarzenia przez Bogdana Adamskiego dyrektora ZSM. W kilku zdaniach dyrektor B.Adamski przedstawił informację dotyczącą zmagań uczniów w olimpiadach i konkursach motoryzacyjnych. Najcenniejszą jednak jest Nominacja uzyskana w XXV edycji Olimpiady Techniki Samochodowej, której patronuje Minister Edukacji Narodowej. Dlatego cieszy nas fakt, że na ogólną liczbę startujących w tej Olimpiadzie - 2441 uczniów, uczniowie Mechanika w dniu 25 maja br. w Warszawie zajęli w finale ogólnopolskim miejsca:
Adrian Jureczkopierwsze miejsce, uczeń klasy III b Technikum
Dawid Bugieltrzecie miejsce, uczeń klasy III b Technikum
Michał Frydrychsiódme miejsce, uczeń klasy II b Technikum
Opiekunami i przygotowującymi uczniów do tej Olimpiady byli nauczyciele: Pan Piotr Boś i Pan Roman Szajna.

Następnie głos zabrał Pan Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna, a później Pan Piotr Zych – Podkarpacki Wicekurator Oświaty, którzy nawiązali do osiągnięć szkoły we wszystkich dziedzinach mechanicznych, a szczególnie w branży motoryzacyjnej, w której to szkoła już kilkakrotnie wywalczyła w poprzednich latach tytuł Najlepszej Szkoły Samochodowej w Polsce. Ponadto uczniowie, jak i nauczyciele – uczestnicy OTS otrzymali gratulacje z racji znamienitych osiągnięć oraz Nominacji dla szkoły. Po tym wystąpieniu głos zabrał Pan dr hab. Inż. Dariusz Więckowski oraz Pan Szymon Kardasz, którzy w imieniu organizatorów OTS złożyli gratulacje uczniom, nauczycielom i wręczyli dyrektorowi B. Adamskiemu Nominację dla szkoły – Szkoły Samochodowej Roku 2024. Laudację w imieniu Politechniki Warszawskiej – organizatora XXV edycji OTS wygłosił przewodniczący Komitetu Głównego Pan dr hab. Inż. Dariusz Więckowski. Dyrektor B. Adamski przyjmując zaszczytną Nominację podziękował organizatorom OTS, uczniom i nauczycielom Mechanika, którzy po raz kolejny wywalczyli ten tytuł. Podziękowania zostały również skierowane do sponsorów i przedstawicieli firm, którzy swoimi nagrodami obdarzyli laureatów tej Olimpiady. Podsumowania uroczystości dokonał Pan Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, który składając gratulacje szkole, przypomniał swoje lata w Mechaniku, którego kiedyś był uczniem. Na tym uroczystość zakończono, a zarejestrowane obrazy prezentujemy poniżej.

PARTNERZY
  GO PGNiG Technologie poziom RGB   43   lotams   logo1
 
              Eba logo

 DANE KONTAKTOWE                          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
       PANS   logo A M           
     pwsz ch