Plan lekcji

Na skróty

Zakończenie roku szkolnego w Mechaniku

01421 czerwca br. tj. w piątek miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Mechanicznych w Krośnie. W tym roku ze względu na trwającą inwestycję budowy Branżowego Centrum Umiejętności co spowodowało wyłączenie m.in. budynku „A” w Centrum Kształcenia Zawodowego, w którym zawsze była dostępna aula szkolna, wydarzenie to zostało przeniesione do głównego budynku szkoły gdzie w holu pierwszego piętra zaplanowano całą ceremonię. Uroczystość tę podzielono na dwie części. Najpierw o godzinie 9.00 zebrali się uczniowie Branżowej Szkoły I st. W tej ważnej chwili wprowadzono sztandar szkoły i odegrano hymn państwowy. Następnie dyrektor Bogdan Adamski podsumował rok szkolny, podczas którego uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności, a wielu z nich zdawało egzaminy zawodowe co wprowadzać może w mądrze zaplanowaną karierę zawodową. Po tym podsumowaniu głoś zabrał uczeń reprezentujący Samorząd Uczniowski żegnając uczniów klas trzecich kończących szkołę. Po nim z kolei uczeń klasy trzeciej w imieniu kolegów podziękował nauczycielom za przygotowanie ich do kariery zawodowej oraz pożegnał kolegów klas młodszych. Chwilę później przedstawiciele klasy trzeciej BS I st. symbolicznie pożegnali sztandar szkoły, a dyrektor B.Adamski wraz z wicedyrektorami i wychowawcą klasy wręczył uczniom dyplomy ukończenia szkoły. Cała uroczystość zakończyła się przejściem uczniów do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami klas gdzie uczniowie klas pierwszych i drugich otrzymali świadectwa promocyjne.

O godz. 10.30 odbyła się druga część zakończenia roku szkolnego dla uczniów Technikum. Na niej także w obecności sztandaru szkoły odegrano hymn państwowy. W tej części ceremonii dyrektor Bogdan Adamski podsumował mijający rok szkolny oraz osiągniecia uczniów. Zwrócił uwagę na trudności, które jak co roku towarzyszą uczniom przy zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji ale też wskazał chwile satysfakcjonujące jak ta, która pokazuje dobry efekt wielu wyrzeczeń co ma na pewno dobry wpływ na budowanie własnej silniejszej osobowości i odpowiedzialne, mądre planowanie kariery zawodowej. Po tych słowach dyrektor jak i wicedyrektorzy oraz wychowawcy klas wręczali uczniom wyróżnienia i nagrody za różne osiągnięcia edukacyjne szkolne, regionalne i ogólnopolskie. Wręczono także certyfikaty uczniom, którzy w minionym roku szkolnym odbywali z sukcesem praktyki zawodowe w wielu przedsiębiorstwach nowoczesnych technologii w krajach Unii Europejskiej. Po tej części ceremonii odprowadzono sztandar szkoły, a uczniowie przeszli do sal lekcyjnych gdzie otrzymali świadectwa promocyjne.
Na tym uroczystość została zakończona, a przed odejściem uczniowie wiele jeszcze usłyszeli na temat bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego.
Relację fotograficzną prezentujemy poniżej.

PARTNERZY
  GO PGNiG Technologie poziom RGB   43   lotams   logo1
 
              Eba logo

 DANE KONTAKTOWE                          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
       PANS   logo A M           
     pwsz ch