Plan lekcji

Na skróty

Centrum Kształcenia Praktycznego

 ulogo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

01Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Sta-szica w Krośnie po włączeniu do struktur zespołu szkół (od 1 września 2004r.) jest prężnie działającą, stale powiększającą nowoczesną bazę dydaktyczną, jednostką edukacyjną organizującą zajęcia praktyczne dla uczniów wszystkich szkół zawodowych w Krośnie. Obecnie spełnia ona wszystkie współczesne standardy placówki dydaktycznej tego typu dostosowanej do wysokich wymagań najnowszych efektywnych form kształcenia modułowego oraz spełniającą wymogi ośrodka egzaminacyjnego. 02Centrum w Dolinie Lotniczej


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, w skład w którego wchodzi Centrum Kształcenia Praktycznego jest członkiem stowarzyszenia Dolina Lotnicza, jako jeden z pięciu takich ośrodków na Podkarpaciu. Daje to duże perspektywy rozwoju oraz spełnia wysokie kryteria kształcenia przyszłych pracowników zakładów produkcyjnych naszego regionu. Jest to ogromne wyróżnienie dające możliwości uzyskania nowoczesnych technologii, programów edukacyjnych oraz środków dydaktycznych od zakładów opiekuńczych dla stworzenia nowoczesnych modułowych form kursowych pracowników tych zakładów oraz uczniów ZSP Nr 3 w Krośnie.

 

Współpraca z uczelniami


Prowadzimy również współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie, która posiada w obiektach CKP laboratoria specjalistyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt laboratoryjny. W ramach współpracy z PWSZ z laboratoriów mogą korzystać także uczniowie odbywający zajęcia praktyczne w CKP. Umożliwia to pełną realizację procesów dydaktycznych na nowoczesnych przyrządach naukowych oraz bliski kontakt ze szkolnictwem wyższym.

03Nowoczesne wyposażenie


W 2011 roku na obiekcie CKP rozpoczęła się potężna inwestycja.
W ciągu nieco ponad roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 powstało pierwsze na Podkarpaciu Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii.
Cały projekt pochłonął 14 mln zł z czego ponad 10 mln zł stanowiło dofinansowanie pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Z całej kwoty aż 8 milionów kosztowało samo wyposażenie nowych pracowni i laboratoriów. Do centrum przyjechały maszyny z najwyższej półki. Dla "Mechanika" do prawdziwy skok cywilizacyjny.
CKP uruchomiło nowoczesne modułowe formy kształcenia kursowego. Została nawiązana współpraca z firmą Szwed, Simens, Sandvik, które będą wyposażały Centrum w najnowocześniejszy sprzęt, umożliwiający kształcenie na najwyższym poziomie .
CKP ciągle uczestniczy w projektach unijnych i krajowych umożliwiających powiększenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej.

W 2015 roku zakończono realizację II cz. projektu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii. W ramach tej inwestycji powstały trzy nowe laboratoria lotnicze. Pozyskano również nowoczesne wyposażenie do tych pracowni, między innymi symulator lotu FNTP  spełniający warunki dopuszczenia pilotów do szkolenia , sześć statków powietrznych: dwa motoszybowce PIPISREL  SINUS, dwa szybowce jednomiejscowe JUNIOR, dwa szybowce dwumiejscowe PERKOZ , symulator szybowcowy oraz tablice dydaktyczne.

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch