Plan lekcji

Na skróty

Egzamin Zawodowy

 

Egzaminy w sesji letniej czerwiec - lipiec 2020

pdf ikona  Harmonogram egzaminów zawodowych

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z:

 1. Części pisemnej egzaminu trwającej 60 minut
  • polega na rozwiązaniu testu pisemnego i przeprowadzany jest z wykorzystaniem

    arkuszy i kart odpowiedzi:

 1. arkusz egzaminacyjny – broszura zawierająca instrukcję dla zdającego i test składający się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru,
  z których tylko jedna jest poprawna.
 2. karta odpowiedzi

-  aby zdać egzamin należy uzyskać co najmniej 50% pkt możliwych do uzyskania

 1. Część praktyczna egzaminu trwa 120, 150 lub 180 minut i polega na wykonaniu zadania praktycznego, może być przeprowadzana według modelu:
 2. w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa: EE.02, MG.18, MG.19
 3. wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera,
 4. d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja: MG.31, MG.43,
 5. dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera: EE.21, MG.44

Podczas części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający otrzymuje zestaw egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:

-ARKUSZ EGZAMINACYJNY - broszura zawierająca instrukcję dla zdającego, zadanie egzaminacyjne z dokumentacją do jego wykonania.

- KARTA OCENY

   oraz materiały potrzebne do wykonania zadania egzaminacyjnego.

-  aby zdać egzamin należy uzyskać co najmniej 75% pkt możliwych do uzyskania

Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami są zamieszczone w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, dostępnych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) – egzamin zawodowy Formuła 2017

Na wszystkie egzaminy należy zgłosić się 30 min wcześniej z dowodem osobistym, czarnym długopisem oraz przyborami, które będą zamieszczane na stronie oke.krakow.pl – komunikaty  lub w gablocie szkoły,  kilka tygodni przed egzaminem.

Szczegółowe harmonogramy będą wywieszone w szkole na parterze ok. 2 m-ce przed egzaminem.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplom wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Warunkiem uzyskania dyplomu jest posiadanie:

 1. świadectwa potwierdzającego wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,
 2. oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej.

 

Egzaminy, które należy zdać aby uzyskać dyplom – podstawa progr. z 2017 r.

1. Technik mechanik:

 MG.19  Użytkowanie obrabiarek skrawających

  MG.44  Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

2. Technik pojazdów samochodowych:

  MG.18  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

  MG.43  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

3. Technik mechatronik:

  EE.02   Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,

  EE.21   Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

4.Technik mechanik lotniczy:

  MG.31  Wykonanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych.

5. Mechanik pojazdów samochodowych:

  MG.18  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

Ważne linki:

www.oke.krakow.pl → egzamin zawodowy → KOMUNIKATY → Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020 – podstawa programowa z 2017r.

www.cke.gov.pl → egzamin zawodowy

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch