Plan lekcji

Na skróty

Komunikaty dla rodziców

Szanowni Państwo Rodzice,

Serdecznie zapraszamy Państwa w dniu 30 stycznia 2020r. (czwartek) na spotkania wychowawców klas Technikum i Branżowej Szkoły I st. z Państwem. Spotkania mają charakter informacyjny i dotyczą wyników dydaktyczno-wychowawczych uczniów oraz podsumowania pierwszego semestru roku szkolnego 2019/2020.
Spotkania rozpoczną się o godz. 16.00 w salach lekcyjnych, a lista sal będzie dostępna w parterowej części głównego budynku szkoły i CKZ.
Ponadto, w godz. 16.00 – 18.00 w pokoju nauczycielskim nr 105 , który jest na pierwszym piętrze głównego budynku szkoły będą do Państwa dyspozycji nauczyciele ze wszystkich rodzajów zajęć edukacyjnych.
Serdecznie zapraszamy o wzięcie udziału w/w spotkaniach.

Informujemy Państwa również, że od dnia 20 grudnia 2019r.  w dzienniku elektronicznym zostaną opublikowane semestralne oceny klasyfikacyjne za pierwsze półrocze r.szk. 2019/2020.

 Informujemy, że w naszej szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny (iDziennik). Zachęcamy wszystkich rodziców uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I st. , aby kontaktowali się z wychowawcami klas, nauczycielami wszystkich rodzajów zajęć edukacyjnych i korzystali z informacji dotyczących postępów w nauce Waszych dzieci. Przekazywane informacje będą dotyczyć m.in.:
1) ocen cząstkowych ze wszystkich rodzajów zajęć szkolnych.
2) planowanych ocen klasyfikacyjnych półrocznych i końcowo rocznych co najmniej 14 dni przed konferencją klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej ZSM. Jednocześnie informujemy, że pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020 kończy się 31 grudnia 2019r., a drugi semestr kończy się 26 czerwca 2020 r.
3) oceny klasyfikacyjne półroczne i roczne po konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
4) uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne (frekwencja).
5) ocenianie końcowe jest uzależnione od kalendarza roku szkolnego, który udostępniamy na naszej stronie internetowej w zakładce "dla uczniów".
6) inne bieżące komunikaty.

 

 

Link do e-dziennika:

https://synergia.librus.pl

 

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch