Plan lekcji

Na skróty

E-dziennik

Informujemy, że od 2 stycznia 2016 r. w naszej szkole został uruchomiony nowy dziennik elektroniczny (e-Dziennik). Zachęcamy wszystkich rodziców uczniów Technikum i ZSZ, aby skontaktowali się z wychowawcami klas i będą mogli otrzymać przyznane im loginy i hasła, które pozwolą  na bieżąco otrzymywać (śledzić) informacje dotyczące: 

1) ocen cząstkowych ze wszystkich rodzajów zajęć szkolnych. Jedynie zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego mogą być później wprowadzane co jest podyktowane względami organizacyjnymi,

2) planowanych ocen klasyfikacyjnych półrocznych i końcoworocznych co najmniej 14 dni przed konferencją klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej zespołu szkół, 

3) oceny klasyfikacyjne półroczne i roczne po konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 

4) uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne (frekwencja)

5) ocenianie końcowe jest uzależnione od kalendarza roku szkolnego, który udostępniamy na naszej stronie internetowej w zakładce "dla uczniów" 

6) inne bieżące komunikaty 

Link do e-dziennika:

https://synergia.librus.pl

 

PARTNERZY
  GO PGNiG Technologie poziom RGB   43   lotams   logo1
 
              Eba logo

 DANE KONTAKTOWE                          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
       PANS   logo A M           
     pwsz ch