Plan lekcji

Na skróty

Nauczanie zdalne,hybrydowe, komunikaty bezpieczeństwa 2020/2021

Drodzy Uczniowie, Państwo Rodzice i Nauczyciele,

5 listopada 2020 r. Minister Edukacji i Nauki w drodze rozporządzenia zdecydował o przedłużeniu nauki zdalnej w szkole na czas : 9 – 29 listopada 2020 r. W tym samym rozporządzeniu (nr 1960 w Dz.U.) dopuszcza się możliwość realizowania niektórych zajęć (konsultacji) w systemie stacjonarnym w szkole. W Zespole Szkół Mechanicznych w Krośnie obok nauki zdalnej także planujemy taką możliwość o czym mówi Zarządzenie nr 52/2020 i Załącznik nr 1 do tej regulacji prawa szkolnego. Wpływ mają na to następujące czynniki:
 Jesteśmy szkołą zawodową w skład której wchodzą: Technikum, BS I st. i CKZ , gdzie nie wszystkie treści programowe z różnych rodzajów zajęć da się zrealizować online. Niektóre powinny być przeprowadzone w szkole w oparciu o dostępną infrastrukturę dydaktyczną,
 W sesji zimowej obecnego roku szkolnego 2020/21 tj. od 12 stycznia 2021 r. będą przeprowadzane egzaminy z kwalifikacji zawodowych dla niektórych zawodów i klas
w Technikum i dlatego będziemy się starali zaprosić uczniów do szkoły na przeprowadzenie niektórych (niezbędnych) treści programowych dotyczących w/w egzaminów. Ta zasada może dotyczyć także przedmiotów maturalnych dla klas IV – tych Technikum.
 Po diagnozie pozyskiwania informacji dotyczącej dostępu uczniów do Internetu i komputera chcemy rozumiejąc problemy z dostępnością jw., zaprosić uczniów do szkoły na omawianie niektórych treści programowych przez nauczyciela w szkole. Ta możliwość dotyczy także oceniania uczniów, o czym będą decydować nauczyciele poszczególnych przedmiotów
w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami.

Mamy przy tym nadzieję, że czas przewidziany na naukę wykorzystamy wszyscy w sposób optymalny z korzyścią dla naszych uczniów. Wspominamy o tym dlatego, że 31 grudnia 2020 r. zgodnie ze Statutem ZSM kończymy pierwszy semestr obecnego roku szkolnego, a do 10 grudnia br. powinniśmy ustalić wstępne oceny klasyfikacyjne dla wszystkich przedmiotów. Chcemy też aby te oceny rzeczywiście odzwierciedlały nakład dużej pracy wszystkich uczniów ZSM. Prosimy zatem Państwa rodziców abyście wspierali nadal swoje dzieci w nauce zdalnej. Natomiast wszelkie uwagi dotyczące nauczania zdalnego, możliwych planowanych zajęć w szkole, dostępności uczniów do komputera i Internetu przyjmuje dyrekcja ZSM, nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog i psycholog.

_Dyrektor ZSM

pdf ikona  Zarządzenie Nr 52/2020 Dyrektora ZSM w Krośnie z dnia 6 listopada 2020 r.
pdf ikona  Załącznik nr 1

 

 

 pdf ikona Zarządzenie Dyrektora ZSM w Krośnie nr 51 z dnia 23 października 2020 r.

 

pdf ikona  Procedury organizacji zdalnego nauczania w ZSM w Krośnie

 

pdf ikona  Zarządzenie Dyrektora ZSM w Krośnie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie nauczania hybrydowego 

  

pdf ikona  Zarządzenie Dyrektora ZSM nr 46 z dnia 9 października 2020 r.

 

pdf ikona Informaja dla ucznia - procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w ZSM
   
pdf ikona Podkarpacki Kurator Oświaty wyjaśnia w sprawie COVID-19
   
pdf ikona

Zarządzenie dyrektorz ZSM w  sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa

   
pdf ikona Wytyczne edukacyjne dla szkół Miasta Krosna
   
pdf ikona Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu edukacji - poradnik MEN
   
pdf ikona Jak korzystać z transportu publicznego w okresie COVID-19

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch