Plan lekcji

Na skróty

Komunikaty dla rodziców

 

Wpłaty na konto Rady Rodziców

Wpłatę na konto Rady Rodziców można dokonywać na:
68 8642 1083 2002 8306 5154 0002
Przy wpłacie proszę podać informację na jaki cel wpłata jest dokonywana i kto jest przekazującym /imię i nazwisko ucznia oraz klasa/. Zachęcamy także Państwa o wspieranie szkoły i pozyskiwanie sponsorów dla wszelkich działań szkoły i uczniów "Mechanika". Wsparcie finansowe można kierować na to samo konto Rady Rodziców ZSM. Deklarujemy, że środki te nie będą wykorzystywane na infrastrukturę materialną szkoły, a jedynie na działalność i wspieranie inicjatyw uczniowskich.
Dziękujemy, Rodzice i Dyrekcja ZSM.

 


Szanowni Państwo Rodzice uczniów ZSM w Krośnie, 

 

Od marca obecnego roku 2020 zmagamy się z nową chorobą nazywaną COVID-19. Spowodowała ona zdalne nauczanie w drugim semestrze poprzedniego roku szkolnego 2019/2020, a z badania wyników nauczania wynika, że wiele treści programowych nie udało się zrealizować w naszym zespole szkół gdyż nauka online nie daje tych efektów co nauka stacjonarna. Jesteśmy szkołą zawodową techniczną gdzie realizowanie programu nauczania jest niezbędne w oparciu o laboratoria i pracownie zawodowe bo bez ich udziału efekt przekazywania wiedzy jest ograniczony. Świadomi tego, że bezpieczeństwo Państwa dzieci jest wartością najważniejszą postanowiliśmy z większą wyrozumiałością dokonać klasyfikacji rocznej na co godziły się organy władzy dla szkoły. Nadszedł jednak nowy rok szkolny 2020/2021, a wraz z nim możliwość uczenia się w systemie stacjonarnym co zadowoliło uczniów jak i nauczycieli bo wszyscy mamy świadomość, że trzeba nadrobić braki wiedzy z okresu marzec – czerwiec 2020 r. i na bieżąco realizować program nauki. Jest to zadanie bardzo ważne bo wraz z upływającym czasem staramy się każdego naszego ucznia jak najlepiej przygotować do jego kariery zawodowej jak i egzaminów zewnętrznych. Wiemy, że i Państwu jak rodzicom na tym zależy. Plany te realizujemy uwzględniając potencjalne zarażenia na SARS CoV-2 zarówno wśród naszych uczniów i ich rodzin oraz osób dorosłych zatrudnionych w ZSM. Jakie w takich sytuacjach podejmować działania, określają instrukcje Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dla naszej szkoły również jest Instrukcja, którą przygotowały władze samorządowe Miasta Krosna oraz Instrukcja na wypadek stwierdzenia COVID-19 w naszym zespole szkół, która w szkole obowiązuje na mocy Zarządzenia nr 35 dyrektora ZSM z dnia 28 sierpnia 2020 r. Dodam, że Procedury i Instrukcje dotyczące COVID-19 oraz zasad bezpieczeństwa w ZSM są dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce „komunikaty bezpieczeństwa”. Szanowni Państwo Rodzice, dokładamy wszelkich starań aby Państwa dzieci, a nasi uczniowie byli w szkole bezpieczni. Jednak podlegamy w tym i innych zakresach decyzji władz do tego powołanych. Staramy się zatem prowadzić zajęcia edukacyjne w systemie stacjonarnym z pełnym poszanowaniem zasad i procedur bezpieczeństwa. Oczywiście liczymy także na Państwa pomoc i informowanie nas gdyby zachodziły jakiekolwiek okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 także w naszej szkole, do czego mam nadzieję nigdy nie dojdzie. Musimy być jednak przygotowani i na ten wariant. Dlatego proszę o informacje ale wszelkie działania administracyjne w tych sprawach należą do szkoły i proszę zaufać nam, że zawsze będziemy działać najpierw w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci. Dodam, że pobyt na kwarantannie jakiegokolwiek ucznia nie stanowi zagrożenia dla innych uczniów w szkole. O tym fakcie jedynie możemy informować Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Krośnie. Dopiero bezpośrednie zagrożenie SARS CoV-2 potwierdzone tzw. wynikiem dodatnim, uprawnia nas do działań zgodnie z Procedurami bezpieczeństwa w szkole. Zatem proszę Państwa, obserwujcie swoje dzieci, przypominajcie im o maseczkach na nos i usta, dezynfekcji i dystansie w szkole w przestrzeniach wspólnych dla innych uczniów. Natomiast swoje uwagi proszę kierować telefonicznie, mailowo (także za pośrednictwem Librusa) do dyrekcji, wychowawcy klasy, sekretariatu szkoły. Wszelkie nowe komunikaty w tym zakresie będą publikowane na stronie internetowej szkoły. Pozdrawiam Państwa serdecznie życząc dużo zdrowia dla Państwa i Waszych rodzin.,


_dyrektor ZSM

pdf ikona  Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych  - procedury bezpieczeństwa w celu  zapobiegania o przeciwdziałanie COVID-19 na terenie ZSM Krosno


Informujemy, że w naszej szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny (iDziennik). Zachęcamy wszystkich rodziców uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I st. , aby kontaktowali się z wychowawcami klas, nauczycielami wszystkich rodzajów zajęć edukacyjnych i korzystali z informacji dotyczących postępów w nauce Waszych dzieci. Przekazywane informacje będą dotyczyć m.in.:
1) ocen cząstkowych ze wszystkich rodzajów zajęć szkolnych.
2) planowanych ocen klasyfikacyjnych półrocznych i końcowo rocznych co najmniej 14 dni przed konferencją klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej ZSM. Jednocześnie informujemy, że pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020 kończy się 31 grudnia 2019r., a drugi semestr kończy się 26 czerwca 2020 r.
3) oceny klasyfikacyjne półroczne i roczne po konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
4) uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne (frekwencja).
5) ocenianie końcowe jest uzależnione od kalendarza roku szkolnego, który udostępniamy na naszej stronie internetowej w zakładce "dla uczniów".
6) inne bieżące komunikaty.

 

 

Link do e-dziennika:

https://synergia.librus.pl

 

 

PARTNERZY
  GO PGNiG Technologie poziom RGB   43   lotams   logo1
 
              Eba logo

 DANE KONTAKTOWE                          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
       PANS   logo A M           
     pwsz ch