Plan lekcji

Na skróty

Otrzęsiny i święto Komisji Edukacji Narodowej

13 października br. w godzinach przedpołudniowych w auli "Mechanika" odbyła się "podwójna" uroczystość tj. otrzęsiny pierwszoklasistów szkoły i wspomnienie święta Komisji Edukacji Narodowej. Na samym początku wprowadzono sztandar szkoły, a uczniowie Technikum w bardzo ciekawej części artystycznej zaprezentowali istotę święta Komisji Edukacji Narodowej, a piosenką i wierszem złożyli podziękowania nauczycielom za ich pracę na rzecz kształtowania umysłów i charakterów uczniów "Mechanika". Do życzeń dołączono kwiaty, które przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przekazali nauczycielom i dyrektorowi ZSP3. W imieniu wszystkich nauczycieli dyrektor Bogdan Adamski podziękował za przygotowanie części artystycznej, za życzenia i kwiaty, a także przypomniał iż święto edukacji ustanowione na pamiątkę utworzenia KEN jest świętem nauki i wszystkich uczniów oraz pracowników całej branży edukacyjnej.

Dlatego też i uczniowie otrzymali życzenia jak najlepszych efektów edukacyjnych, a pracowników szkoły dyrektor zaprosił na uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej w godzinach popołudniowych.Ważnym dla uczniów punktem uroczystości było przyjęcie ślubowania pierwszoklasistów Technikum i ZSZ, a następnie otrzęsiny... Uroczystości tej towarzyszył sztandar ZSP3 przed którym zgromadzili się przedstawiciele wszystkich pierwszych klas i powtórzyli rotę ślubowania odczytaną przez ucznia reprezentującego Samorząd Uczniowski. Następnie odbyły się otrzęsiny tj. zmagania o różnym charakterze sprawnościowym uczniów klas pierwszych... Z tej "batalii" zwycięsko wyszła klasa Ig Technikum o kierunku mechatronicznym. Nagrodą za sukces było wybranie sobie dnia bez ocen co zwycięzcy chętnie zaakceptowali. Uroczystość oficjalna w szkole została zakończona, a w godzinach popołudniowych pracownicy ZSP3 i emerytowani pracownicy ZSP3 uczestniczyli w uroczystym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Podczas tego spotkania dyrektor wręczył nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły oraz złożył gratulacje nauczycielom, którzy otrzymali nagrodę Prezydenta Miasta Krosna i medale Komisji Edukacji Narodowej przyznawane przez Ministra Edukacji Narodowej.

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch