Plan lekcji

Na skróty

VII Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny ”Ciągle zaczynam od nowa…”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 „Mechanik” im. Ks. Stanisława Staszica w Krośnie przy współpracy Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie zapraszają katechetów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Krosna, Powiatu Krośnieńskiego oraz powiatów województwa podkarpackiego, do zainteresowania uczniów tegoroczną edycją Konkursu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Organizatorzy zwracają uwagę, że termin nadsyłania prac konkursowych na adres Organizatora upływa w dniu 30 kwietnia 2015 r.
Wprowadzenie do tematyki konkursu: Ciągle zaczynam od nowa…
Tematyka nawiązuje do wartości przewodniej roku duszpasterskiego w Polsce, jaką jest nawrócenie i przemiana duchowa motywowana wiarą. Chodzi o doświadczenie duchowe, które oznacza nie tyle obumieranie tego, co dotknięte złem i grzechem, lecz zwraca uwagę na wszelkie sytuacje otwierania się na to co nowe, na wszelkie okazje dobra, piękna, prawdy, łaski… na nowe życie. Taką szansą na nowość daje każde nawrócenie.

Jako uczniowie Chrystusa jesteśmy wezwani do nieustannego nawracania się, czyli do ciągłego otwierania się na nową życiową szansę… Szansę dla nas i dla innych. Właśnie o tym doświadczaniu codziennej, powszedniej nowości nawracania się mówią słowa popularnej pieśni, którą wybraliśmy za motto tegorocznego konkursu fotograficznego. Chodzi nam o zauważenie wokół siebie, w codzienności różnorodnych okazji na zmianę, na nową szansę, na początek, na podniesienie się i odzyskanie optymizmu i chęci lepszego życia…

Gdy zauważymy ten fragment piękna w dobrym świetle wystarczy zrobić fotkę i przesłać ją na adres Organizatora Konkursu, aby inni też mogli się ubogacać pięknem rozpoczynania na nowo… Życzymy spostrzegawczości, otwarcia na radość nowego życia… i zapraszamy do udziału w naszym Konkursie.

Regulamin edycji 2015

I. Przepisy ogólne
1.1. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów „Ciągle zaczynam od nowa” jest Zespół Szkół Ponad-gimnazjalnych Nr 3 w Krośnie przy współpracy Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie o/Krosno.
1.2. Celem Konkursu jest prezentacja prac fotografów amatorów, którzy potrafią być wrażliwi na drugiego człowieka i dawać świadectwo swojej wiary, szczególnie w miejscach, gdzie nie jest to łatwe, czyli w szkole, pracy, w czasie zabawy itd. Człowiek wierzący jest w stanie przyznać się do zasad swojej wiary, żyć nimi i przekonywać innych o słuszności wybranej przez siebie drogi.
1.3. Tematyka zdjęć jest dowolna. Każde zdjęcie musi jednak zawierać w sobie elementy, pozwalające na znalezienie się w obrębie podanego zagadnienia.
1.4. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponad- gimnazjalnych, którzy zajmują się fotografią amatorsko, za wyjątkiem członków Jury oraz ich najbliższych rodzin.
1.5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
II. Przepisy dotyczące prac
2.1. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 3 fotografii.
2.2. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs przesyłką pocztową lub doręczyć osobiście do organizatorów na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”.
2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej oraz prac niezgodnych z tematem konkursu.
2.4. Fotografie zostają nadesłane w formie odbitek czarno-białych lub kolorowych na papierze fotograficznym o wymiarach od 15×20 do 20×30 oraz oryginał na nośniku cyfrowym.
2.5. Każda praca powinna zostać oznaczona godłem autora (imię i nazwisko) na odwrocie oraz opisem (tytułem) zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.
2.6. Do prac należy dołączyć dodatkowe dane identyfikujące autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo), imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), nazwa i adres szkoły, wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym jak na każdym zdjęciu oraz następującą, podpisaną klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Organizatora Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).”
2.7. Osoby niepełnoletnie dołączają (w zaklejonej kopercie) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.6.
2.8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wyżej wymienionych wymogów.
2.10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

III. Terminarz


3.1. Termin nadsyłania prac mija dnia 30 kwietnia 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia do organizatorów).
3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
3.3. Organizator powołuje Jury Konkursu.
3.4. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 15 maja 2015 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.
3.5. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach internetowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie (www.zsp3.krosno.pl) oraz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie (www.pcen.pl)
3.6. Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą prac (wernisaż Konkursu) odbędzie się 2 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie organizatora Konkursu tj. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5, w auli A-10.

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch