Plan lekcji

Na skróty

Inauguracja działalności infrastruktury lotniczej RCEZiNT w ZSP nr 3

13 czerwca 2015r. (sobota) w ZSP nr 3 odbyła się uroczystość inauguracji i otwarcia Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w części drugiej dotyczącej infrastruktury lotniczej. Przedsięwzięcie to realizowano od początku 2013r. i dzięki staraniom władz samorządowych miasta Krosna udało się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE kwotę 6 448 232, 93 zł. z jednoczesnym wkładem miasta Krosna 1 203 367,01 zł. co pozwoliło zrealizować cele projektu na ogólną kwotę 7 651 599,94 zł. Tym samy ogólny koszt całego projektu RCEZiNT „urósł” do kwoty 22 025 424,17 zł. Dzięki realizacji tego projektu będzie można realizować zajęcia i szkolenia dla młodzieży i pracowników przedsiębiorstw w zawodach nowoczesnych technologii.


Uroczystość została zorganizowana w auli „Mechanika”, na którą przybyli czołowi przedstawiciele firm i przedsiębiorstw branży lotniczej z całej Polski. Byli też obecni prorektor Politechniki Rzeszowskiej – Pan prof. dr hab. Kazimierz Buczek i prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie – Pan prof. dr hab. Zbigniew Barabasz. Był również obecny Pan Bernd Hager – konsul honorowy Republiki Ghany w Polsce związany z przemysłem lotniczym i produkcją samolotów. Firmę Abplanalp, która dostarczała sprzęt lotniczy w ramach projektu reprezentowała delegacja, której przewodniczyli prezesi firmy i zarządu : Pan Maciej Śmigrodzki i Pan Jerzy Henke. Byli także obecni dyrektorzy i prezesi różnych jednostek z terenu Krosna i Podkarpacia. Aeroklub Podkarpacki reprezentowali: Pan Andrzej Ulanowski – prezes zarządu i Pan Roman Walczak – dyrektor Aeroklubu. Miasto Krosno – gospodarza, reprezentowali radni i naczelnicy wydziałów urzędu, a przede wszystkim Pan Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna, Pan Bronislaw Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, Pan Zbigniew Kubit – Przewodniczący Rady Miasta Krosna i Pan Zdzisław Dudycz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krosna.
Uroczystość inauguracyjną i otwarcia Centrum rozpoczął Bogdan Adamski – dyrektor ZSP nr 3, który powitał wszystkich zebranych, a następnie oddał głos Panu Bronisławowi Baranowi – Zastępcy Prezydenta Miasta Krosna, który w imieniu samorządu krośnieńskiego nadzorował cały projekt. Pan Prezydent przedstawił istotę i cele całego projektu RCEZiNT oraz zwrócił uwagę zebranych na doskonałe wyposażenie nowych i laboratoriów, które pozwolą kształcić uczniów szkoły i pracowników przedsiębiorstw w branżach i zawodach nowoczesnych technologii. Następnie głos zabrał Bogdan Adamski – dyrektor, który w prezentacji multimedialnej zwrócił uwagę na początki związane z powstawaniem projektu i współpracę z wieloma firmami i stowarzyszeniem Dolina Lotnicza co pozwoliło „Mechanikowi” określić strategiczne cele w kształceniu w nowoczesnych zawodach. Projekt przewidywał zaplanowanie i pozyskanie najnowocześniejszej bazy ćwiczeniowej i dydaktycznej, która pozwoli pomóc uczestnikom szkolenia w odważnym realizowaniu kariery zawodowej. Jednym z celów stało się wspieranie uczniów i pracowników wielu firm w uzyskiwaniu dodatkowych ważnych kompetencji kwalifikacyjnych i zawodowych. Zwłaszcza druga część projektu RCEZiNT ma dostarczyć nowe możliwości w zakresie kształcenia w zawodach i branżach lotniczych włącznie z umiejętnością pilotażową PL(G) i PPL(A) oraz przygotować do uzyskania kompetencji i kwalifikacji w zawodach mechaniki i awioniki lotniczej zgodnie z wymaganiami EASA tj. Part-66 i Part-147.
Po wystąpieniu B.Adamskiego, głos zabrał Pan Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna. Pan Prezydent przypomniał moment, w który powstawał projekt i przedstawił jego ekonomiczne uzasadnienie. Zwrócił przy tym uwagę na zainteresowanie przedsiębiorców oraz środowiska biznesu na fakt, że infrastruktura dydaktyczna RCEZiNT może pomóc szkole i wspierać kształcenie zawodowe w jak najlepszym jakościowym przygotowaniu do rynku pracy. Pan Prezydent zaoferował też przedsiębiorstwom i ich przedstawicielom, aby w jak najczęstszym stopniu korzystali ze szkoleń doskonalących zawodowo kadry firm regionu krośnieńskiego. Po tym wystąpieniu dyrektor B.Adamski w imieniu społeczności ZSP nr 3 złożył podziękowania całemu samorządowi krośnieńskiemu za zbudowanie RCEZiNT. Szczególne podziękowania skierował do Pana Prezydenta Piotra Przytockiego i Pana Bronisława Barana – Zastępcy Prezydenta, którym dyrektor wraz z przedstawicielem szkoły wręczył bukiety kwiatów.
Następnie głos zabrał przedstawiciel firmy Abplanalp – Pan Maciej Śmigrodzki, prezentując swoje uwagi dotyczące projektu krośnieńskiego. Pan Prezes złożył gratulacje krośnieńskim władzom samorządowym za pomysł zbudowania niezwykle nowoczesnego Centrum.
Następnie uczestnicy konferencji inauguracyjnej RCEZiNT przeszli do pawilonów Centrum aby poznać i zobaczyć w działaniu nowe laboratoria i pracownie. Po godzinnym zwiedzaniu, zaproszeni goście autobusami i samochodami osobowymi udali się na płytę krośnieńskiego lotniska aby obejrzeć nowe statki powietrzne tj. szybowce i motoszybowce oraz wyciągarki i wózki transportowe dla szybowców. Były również pokazy lotnicze, a chętni uczestnicy uroczystości mogli skorzystać z przelotów lotniczych aby móc zobaczyć miasto i flotę powietrzną „Mechanika” z góry..
Spotkania fachowców i kuluarowe zakończyły konferencję inauguracyjną otwarcia RCEZiNT.

Sprzęt został zakupiony w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch