Plan lekcji

Na skróty

Konkurs Wiedzy Technicznej i Motoryzacyjnej - rozstrzygnięty

W dniu 17 marca 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. St. Staszica w Krośnie, odbył się finał II Konkursu Wiedzy Technicznej i Motoryzacyjnej. Konkurs był skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego. Tematyka konkursu obejmowała wiedzę i umiejętności z zakresu motoryzacji, techniki, nowoczesnych technologii i bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Celem konkursu było:
- pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami z zakresu techniki i motoryzacji,
- przybliżanie uczniom nowoczesnych technologii,
- zainteresowanie uczniów historią motoryzacji,
- propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wdrożenie uczniów do rywalizacji,
- wyłonienie uczniów najbardziej zainteresowanych techniką, a w szczególności motoryzacją.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 36 uczniów z jedenastu szkół gimnazjalnych.

Uczestników konkursu oraz ich opiekunów przywitał pan Dyrektor Bogdan Adamski. Następnie dokonał otwarcia konkursu, życząc wszystkim uczniom powodzenia w szlachetnej rywalizacji.

Konkurs składał się z dwóch części:
- część pierwsza polegała na rozwiązaniu testu wyboru składającego się z 30 pytań,
- część druga 10 zadań z wykorzystaniem tablicy multimedialnej,
- część trzecia był to test sprawnościowy, polegający na jeździe na czas z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem.
O wynikach konkursu decydowała suma punktów uzyskanych przez ucznia z dwóch części.

Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwała szkolna komisja, której przewodniczyła Pani mgr inż. Zofia Wrzask.

Nagrody i dyplomy laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu, wręczył dyrektor Bogdan Adamski wraz z przewodniczącą komisji konkursowej Panią Zofią Wrzask.

Laureaci konkursu, którzy otrzymali nagrody:

I miejsce: Bartosz Sajdak - Gimnazjum w Świerzowej Polskiej – ROWER
II miejsc: Mateusz Berezowski - Gimnazjum Nr 4 w Krośnie – TABLET
III miejsce: Jakub Nizianty - Gimnazjum w Świerzowej Polskiej – APARAT FOTOGRAFICZNY

Nagrody ufundowali:

- Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Krośnie
- ZSP Nr 3 w Krośnie.

Szczegółowe wyniki konkursu

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch