Plan lekcji

Na skróty

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenia specjalistyczne w zawodzie technik mechanik lotniczy (2)

logo proj

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenia
specjalistyczne dla uczniów
klas I, II, III i IV w zawiedzie technik mechanik lotniczy
w ramach projektu „Kształcenie wysokich lotów”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
Nr: RPPK.09.04.00-18-0025/19
Semestr letni 2020 r.

Czytaj więcej...

Zagraniczne staże i praktyki zawodowe dla uczniów „Mechanika” 2020 (2)

01 praktPoczątek roku 2020 w ZSM przyniósł intensywne przygotowania do pierwszych trzech mobilności zagranicznych w ramach projektu Erasmus+ pn. „Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP nr 3 (obecnie: Zespół Szkół Mechanicznych) w Krośnie do wymagań rynku pracy” w ramach programu Erasmus+”.
Pierwsza 8-osobowa grupa uczniów odbywa już praktyki zawodowe w firmach branżowych w Irlandii, a kolejne dwie grupy wyjadą do Austrii i Portugalii na początku marca.
Następna szansa dla uczniów ZSM to dwutygodniowe staże wakacyjne skierowane dla klas drugich i trzecich technikum. W lipcu kolejne trzy grupy mobilnościowe w ramach projektu wyjadą zdobywać nowe kompetencje i umiejętności oraz przy okazji poznawać ciekawe zakątki Europy.

 

 

REKRUTACJA BĘDZIE PROWADZONA od 27 LUTEGO do 6 MARCA !!!

Terminy realizacji staży wakacyjnych:

• I mobilność 06.07.2020 – 17.07.2020 – Hiszpania (kl 2 i 3 TPS i TMR), 16 uczniów
• II mobilność: 20.07.2020 – 31.07.2020 – Irlandia (kl 2 i 3 TML, TPS, TM), 9 uczniów
• III mobilność: 20.07.2020 – 31.07.2020 – Portugalia (kl 2 i 3 TML, TMR, TM), 9 uczniów

Czytaj więcej...

VIII Krośnieński Festiwal Nauki i Techniki – zapraszamy ! (2)

festiwal mini20 marca 2020r. (piątek) w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie odbędzie się VIII Krośnieński Festiwal Nauki i Techniki. Przedsięwzięcie to realizujemy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Festiwal jest adresowany do młodzieży szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych Miasta Krosna, Powiatu Krośnieńskiego i sąsiednich powiatów, podczas którego zaplanowano szereg atrakcji dla odwiedzających, a dla młodzieży szkolnej udział w licznych eksperymentach naukowych i laboratoryjnych. Dodatkowymi wydarzeniami Festiwalu będą ciekawe wystawy uczelni wyższych technicznych oraz instytucji badawczych, naukowych i rozwojowych, a także nowoczesnych przedsiębiorstw. Oferujemy wykłady i warsztaty popularno-naukowe kierowane głównie do młodzieży szkolnej. Poprzez realizowanie idei Festiwalu, pragniemy nieustannie ożywiać naukę, dzięki której można poznawać świat metodą zabawy, eksperymentu i udowadniać, że nauka nie musi być nudna i nie musi być poprzedzona stresem dla poznawania otoczenia oraz zjawisk towarzyszących nam na co dzień. Ponadto, pragniemy dzieciom i młodzieży szkolnej pokazywać zawody nowoczesnych technologii, pokazywać kwalifikacje i kompetencje, które najlepiej przygotowują do życia bez zmartwień o własną przyszłą karierę zawodową. Pragniemy zaprezentować świat wymagań ale też pokazywać instrumenty, które pozwolą młodemu pokoleniu ten świat kształtować. Dlatego nasza idea wyprzedzania przyszłości ma polegać na tym aby uczyć jak samemu tę przyszłość kształtować.

Czytaj więcej...

Finał VII Konkursu Wiedzy Technicznej i Motoryzacyjnej rozstrzygnięty. (2)

f

W dniu 11 lutego 2020r. w Zespole Szkół Mechanicznych im. St. Staszica w Krośnie, odbył się podkarpacki finał VII Konkursu Wiedzy Technicznej i Motoryzacyjnej. Do rywalizacji zgłoszonych została rekordowa liczba 66 uczniów z 18 szkół podstawowych województwa podkarpackiego. Tradycyjnie tematyka konkursu obejmowała wiedzę i umiejętności z zakresu techniki, motoryzacji, nowoczesnych technologii i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po raz kolejny konkurs został objęty honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Krosna, a także wpisany na listę konkursów punktowanych podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Konkurs uroczyście rozpoczął dyrektor Bogdan Adamski wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta Krosna - Bronisławem Baranem oraz Przewodniczącym Rady Miasta Krosna – Zbigniewem Kubitem. Współorganizatorami i sponsorami nagród dla uczestników konkursu byli: firma Glob Cars – autoryzowany dealer marki Opel i Ford, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz firma Inter Team – dystrybutor części motoryzacyjnych.

3

Czytaj więcej...

Studniówka w Mechaniku (2)

00025 stycznia 2020 r. w sobotę w Hali Widowiskowo – Sportowej MOSiR w Krośnie abiturienci Technikum Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie mieli bal studniówkowy, który w sposób symboliczny odmierzył 100 dni do egzaminu maturalnego nazywanego również egzaminem dojrzałości. W tradycji szkolnej jest to zjawisko, którego początki sięgają pierwszej połowy XIX w. Przez te lata bale poprzedzające egzaminy maturalne (dojrzałości) w szkołach średnich odbywały się w szkołach, a uczestnikami byli jedynie uczniowie kończący szkołę. Był to czas gdy nie tylko taniec królował na parkiecie ale również przygotowywano i przedstawiano programy artystyczne, które w stylu „dozwolonej” satyry mówiły o życiu szkoły. Tradycja ta przetrwała, a taniec i satyra o szkole nadal stanowią główne wydarzenia, które najmocniej charakteryzują „imprezę studniówkową”. W ostatnich dekadach bale te przeniosły się ze szkoły do lokali gastronomicznych, a przyszli absolwenci mogą zapraszać osoby towarzyszące spoza szkoły. Punktem łączącym studniówki stał się polonez, który symbolicznie otwiera bal, a zaproszeni goście to nauczyciele ze szkoły, rodzice uczniów, partnerki i partnerzy dla uczniów, którzy tańcem zamierzali uczcić 100 dni do matury…

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w najem na okres od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. infrastruktury wytworzonej w ramach realizacji projektu pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie” (branża mechaniczna) w celu prowadzenia działalności polegającej na kształceniu ustawicznym.

pdf ikona   Pobierz plik pdf

MECHANIK otrzymał prestiżową akredytację programu Erasmus+ (2)

karta mob miniRok 2019 zakończyliśmy z przytupem – Zespół Szkół Mechanicznych w Krośnie otrzymał Kartę Jakości Mobilności programu Erasmus+!
Uzyskana akredytacja wprowadza naszą szkołę do elitarnego grona 26 wyróżniających się instytucji w całym kraju, którym Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Agencja Narodowa programu Erasmus+ w Polsce, uznała wysoką jakość realizowanych projektów mobilności zagranicznych

 

 

 

Czytaj więcej...

Kolędowanie w Mechaniku (2)

a1 (01)W ostatni dzień nauki przed Świętami Bożego Narodzenia tj. 20 grudnia 2019r. w piątek uczniowie i nauczyciele zebrali się w auli ZSM aby wspólnie kolędować... Jest też tradycją, że w taki dzień na lekcjach wychowawczych nauczyciele wychowawcy rozmawiają ze swoimi uczniami o tradycjach bożonarodzeniowych. Jest wówczas czas na przełamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. W auli natomiast uczniowie przygotowali część artystyczną nawiązująca do zbliżającego się święta, a kapela muzyczna wykonała wiele kolęd, a podczas ich wykonywania uczniowie jak i nauczyciele śpiewali kolędy. Na zakończenie tej uroczystości uczniowie złożyli wszystkim nauczycielom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia jak i Nowego Roku, które przyjął w imieniu wszystkich nauczycieli dyrektor Bogdan Adamski. Następnie Pan dyrektor w imieniu własnym, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych podobne życzenia przekazał uczniom jak i ich rodzinom. Warto dodać, że spotkanie wigilijno – opłatkowe dla pracowników ZSM odbyło się dzień wcześniej gdzie również kolędowano i degustowano potrawy nawiązujące do tradycji bożonarodzeniowych.

Czytaj więcej...

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch