Plan lekcji

Na skróty

„Mechanik w Europie – nauczyciele”

013Końcówka wakacji to czas podsumowań i intensywnego przygotowania do nadchodzącego roku szkolnego 2022/2023. Dotyczy to także programu Erasmus+, który realizowany jest w Zespole Szkół Mechanicznych w Krośnie od 2016 roku i w którym uczestniczą uczniowie oraz kadra dydaktyczna naszej szkoły. Dla uczniów organizujemy zagraniczne praktyki i staże zawodowe, a nauczyciele biorą udział w szkoleniach i obserwacji pracy w zagranicznych firmach branżowych związanych z zawodami nauczanymi w „Mechaniku”.
W mijającym roku szkolnym poszerzyliśmy listę naszych partnerów o firmę EuroMind z Sewilli, którą odwiedziliśmy w ramach wizyty przygotowawczej. Możliwość zobaczenia firm z którymi współpracuje nasz partner oraz warunków zakwaterowania i wyżywienia jakie instytucja oferuje uczniom zaowocowały podjęciem współpracy i zorganizowaniem 3 tygodniowego wakacyjnego wyjazdu dla naszych uczniów do stolicy Andaluzji (ze względu na obszerny zakres działania, wyjazdy naszych uczniów opisaliśmy w osobnym artykule).

Czytaj więcej...

„Mechanik w Europie – uczniowie”

018Kończący się rok szkolny to również czas posumowania aktywności wyjazdów zagranicznych uczniów „Mechanika” w ramach programu Erasmus+. Uczniowie biorą udział w praktykach zawodowych organizowanych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w stażach wakacyjnych. Realizowaliśmy dla uczniów równolegle dwa projekty finansowane z funduszy unijnych.
W ramach pierwszego projektu pn. "Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie w ramach programu Erasmus+”, grupa 7 uczniów odbyła miesięczną praktykę zawodową w firmach branżowych w Barcelonie.
Kolejny projekt realizowany był już w ramach przyznanej akredytacji programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe na lata 2021-2027. Dzięki temu nasza szkoła ma zagwarantowaną ciągłość finansowania wyjazdów zagranicznych dla uczniów i nauczycieli do roku 2027. W ramach tego projektu o numerze: 2021-1-PL01-KA121-VET-000018624 zorganizowaliśmy 3 zagraniczne wyjazdy:
• Miesięczne praktyki zawodowe w Lizbonie - Portugalia dla 8 uczniów
• Dwutygodniowe praktyki zawodowe w Alicante – Hiszpania dla 8 uczniów
• Trzytygodniowe staże wakacyjne w Sewilli – Hiszpania dla 11 uczniów

Czytaj więcej...

3 Maja Święto Narodowe

0000Zbliża się ważne święto narodowe Polski. Chcemy za pośrednictwem naszej strony internetowej przybliżyć to wydarzenie wszystkim uczniom Mechanika. Pytanie, dlaczego ono jest ważne…
Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki, 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, znanej jako Konstytucja 3 maja. Była to jedna z pierwszych ustaw regulujących organizację władz państwowych. Celem przyświecającym jej twórcom było ratowanie kraju, pokrzywdzonego przez I rozbiór, poprzez wprowadzenie reform zmierzających ku naprawie Rzeczypospolitej.
Historia uroczystych obchodów tego dnia ma tradycję sięgającą roku 1792. Dzień uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku, został uznany za święto narodowe 5 maja 1791 roku. Już pierwsza rocznica, obchodzona była w Warszawie bardzo wystawnie. Przez niemal cały wiek XIX obchodzenie rocznicy Konstytucji było zakazane przez wszystkich zaborców. 29 Kwietnia 1919 r., Sejm Ustawodawczy ponownie uznał rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja za święto narodowe. Pamiętano o nim również pod okupacją niemiecką, kiedy pod osłoną nocy składano kwiaty w miejscach pamięci i wywieszano flagi narodowe. Obchody organizowano także na emigracji. W 150 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1941 r. przemówienia radiowe wygłosili premierzy Władysław Sikorski i Winston Churchill. Po wojnie nowe władze dążyły do marginalizowania Święta (promując Święto Pracy 1 maja), wkrótce zostało ono oficjalnie zniesione. Niepokój władzy budziły motywy patriotyczne jakie niosło ono za sobą. Ostatecznie zostało zniesione w roku 1951.
6 Kwietnia 1990 r. Sejm, na wniosek Senatu przywrócił święto narodowe 3 maja. Postanowienia i okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja były różnie oceniane przez historyków. Niezależnie od tego przetrwało ono w pamięci zbiorowej Polaków, będąc silnym spoiwem w momentach trudnych- kryzysowych. Kolejne rocznice jej uchwalenia, były okazją do zamanifestowania wolności narodu. Pomimo że dokument ten został podpisany 232 lat temu, nadal cechuje go uniwersalny przekaz – nieustająca potrzeba rozwoju każdego państwa i społeczeństwa.

Czytaj więcej...

Absolwenci Technikum 2023

02028 kwietnia 2023 r. w piątek uczniowie klas IV – tych Technikum na podbudowie gimnazjum otrzymali dyplomy ukończenia szkoły. Uroczystość miała miejsce w auli Mechanika. Rozpoczęła się ona od wprowadzenia sztandaru ZSM, odśpiewania hymnu narodowego oraz przywitania wszystkich uczestników tego ważnego wydarzenia przez dyrektora Bogdana Adamskiego. Następnie dyrektor nawiązał do minionych lat nauki, wskazał na ważne chwile tego czasu, na umiejętności i wiedzę, którą absolwenci Technikum będą mogli wykorzystać podczas dalszego planowania kariery zawodowej. Były też słowa nawiązujące do wartości, które w każdej chwili życia będą sprzyjać w osiąganiu sukcesów i w realizowaniu wymarzonych planów także w życiu osobistym. Następnie przedstawiciele klas maturalnych pożegnali sztandar szkoły, a dyrektor B. Adamski podziękował rodzicom, wychowawcom klas i nauczycielom za wieloletnią wspólną pracę, której efektem jest m.in. ta uroczystość i zbliżający się egzamin maturalny. Po tych słowach przedstawiciele klas maturalnych oraz Samorządu Uczniowskiego nawiązali do minionych lat podczas których dzisiejszym absolwentom udało się zdobyć wiedzę i umiejętności tak bardzo przydatne w życiu i w planowaniu dalszej kariery. Pojawiły się też podziękowania kierowane do dyrekcji całej rady pedagogicznej ZSM za udzielaną pomoc w pokonywaniu trudności podczas lat spędzonych w Technikum, za wiedzę i umiejętności i przygotowanie do dorosłego życia. Podziękowaniom ze strony uczniów klas maturalnych towarzyszyły kwiaty, które ofiarowano dyrekcji oraz wychowawcom klas jako przedstawicielom wszystkich nauczycieli. Po tych słowach dyrektor, wicedyrektorzy i wychowawcy klas wręczyli listy gratulacyjne oraz podziękowania rodzicom uczniów klas maturalnych za wieloletnią współpracę.

Czytaj więcej...

Erasmus Days w Mechaniku

ED 015W dniu 13 października br. w Zespole Szkół Mechanicznych w Krośnie podjęto inicjatywę rozpowszechnianą przez Narodową Agencję Erasmus+ w Polsce – „ErasmusDays 2022”.
Ten dzień w naszej szkole obfitował w liczne działania, których głównym celem było upowszechnianie rezultatów projektów, które od roku 2016 są realizowane w krośnieńskim „Mechaniku”
Na początek konferencja na której wicedyrektor szkoły – koordynator projektów Erasmus+ w Zespole Szkół Mechanicznych w Krośnie przedstawił historię naszej przygody z „Erasmusem”. Następnie grupa uczniów, którzy wzięli udział w wyjazdach zagranicznych zaprezentowała efekty swojego wyjazdu, korzyści oraz doświadczenia nabyte podczas miesięcznych praktyk zawodowych.
Podczas konferencji rozdano również certyfikaty uczniom, którzy w ubiegłym roku szkolnym wzięli udział w praktykach bądź stażach zawodowych oraz przestawiono drużyny sztafetowe, które nawiązując do wydarzenia „Erasmus Run” wzięły udział w biegach przełajowych.
Równolegle w naszej szkole w ramach tego wydarzenia zorganizowano spotkania z uczestnikami mobilności, w których prezentowane ciekawe projekty branż mechanicznej, mechatronicznej, lotnicznej oraz motoryzacyjnej które w pewnej części powstały dzięki inspiracjom nabytym podczas zagranicznych wyjazdów uczniów i nauczycieli, quizy i konkursy na temat programu Erasmus+ oraz Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Fundacja Otwartych Serc Nagrodziła Mechanik

z0111 lutego br. w Dworze Polanka w Krośnie odbył się X Bal Charytatywny Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel – Ostrowskiej. Wydarzenie to odbywa się cyklicznie co roku o podobnej porze, a celem głównym jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych na ratowanie życia lub zdrowia osób będących pod opieką Fundacji. W tym roku Fundacja jak zawsze – mocno zaangażowała się w ratowanie zdrowia 2- letniego Filipka. Na balu podczas aukcji odbywała się w licytacja wielu dzieł sztuki, ciekawych i wartościowych pamiątek znanych osób, a uczestnicy balu starali się nie szczędzić środków finansowych na ten szczytny cel. Jednocześnie podczas balu, Zarząd Fundacji nagrodził osoby, które w minionym roku i dłuższym nawet okresie czasu współpracowały z Fundacją w wielu dziedzinach, które i tak mają ścisły związek z działalnością charytatywną. W tym roku obok nagrodzonych pojawił się Zespół Szkół Mechanicznych w Krośnie, a nagrodę z rąk Zarządu Fundacji odbierał dyrektor Bogdan Adamski oraz Michał Romanowski i Krystian Trybus. W uzasadnieniu przekazywanej nagrody można było się dowiedzieć, że uczniowie z Mechanika od wielu lat są czynnie zaangażowani w przebieg i wsparcie organizatorów w organizację Górskich Międzynarodowych Zawodów Balonowych. Przez kilka dni uczniowie jak i wymienieni opiekunowie w bardzo wczesnych godzinach rannych przybywali w wyznaczone miejsca, aby pomóc w przebiegu tej imprezy.

Czytaj więcej...

Górskie Zawody Balonowe 2022

015Niebiesko-zielono-żółte – takie były niemal wszystkie dotychczasowe edycje Górskich Zawodów Balonowych w Krośnie. Każde z nich bywały także słoneczne bądź deszczowe, mniej lub bardziej wietrzne czy emocjonujące ale majowy błękit nieba nad wiosenną zielenią poprzecinaną żółtymi polami kwitnącego rzepaku Balonom nad Krosnem towarzyszył od zawsze.
Tym razem tło zawodów wymalowała ciepłobarwna podkarpacka jesień, gdyż organizatorzy tradycyjnie majowe zmagania baloniarzy przesunęli na początek października. Po raz dziesiąty w tej wpisanej na stałe w krajobraz Krosna imprezie wzięli udział uczniowie „Mechanika”.
Już w pierwszym dniu zawodów wiatr zaczął odbierać to, co podarował zawodnikom rok temu, kiedy po raz pierwszy w historii GZB udało się rozegrać wszystkie zaplanowane starty w doskonałych, niemal bezwietrznych warunkach. Tym razem w czwartkowy poranek dmuchało zdecydowanie zbyt mocno i latanie trzeba było odłożyć o kilka godzin, tak więc dopiero po południu piloci wznieśli się w bez przeszkód w powietrze perfekcyjnie sterując niemal niesterowalnymi balonami. O ile nad wysokością lotu mają pełną kontrolę to jego kierunek zależy już niemal wyłącznie od sił natury i ich wyczucia przez pilota, tak więc trafienie markerem dokładnie w punkt oddalony od kilka kilometrów od miejsca startu jest niebywale trudne... - ale jak najbardziej wykonalne.

Czytaj więcej...

SPACER

baner egzaminy 2024

baner festiwal 2

baner konkurs 5

librus

praktyki 2

spot 2

 

 

PARTNERZY
  GO PGNiG Technologie poziom RGB   43   lotams   logo1
 
              Eba logo

 DANE KONTAKTOWE                          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
       PANS   logo A M           
     pwsz ch