Plan lekcji

Na skróty

VIII Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny ”Źródła nowego życia…”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie przy współpracy Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie zapraszają katechetów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nie tylko z Krosna i okolic, do zainteresowania uczniów tegoroczną edycją Konkursu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Organizatorzy zwracają uwagę, że termin nadsyłania prac konkursowych na adres Organizatora upływa w dniu 30 kwietnia 2016 r.
Wprowadzenie do tematyki konkursu: Źródła nowego życia…
Tematyka nawiązuje do wartości przewodniej roku duszpasterskie-go w Polsce – “Nowe życie w Chrystusie”, które jest zaproszeniem do odkrywania w swoim życiu i środowisku głębokich źródeł nieustannej od-nowy duchowej, które pozwalają pokonywać naturalną tendencję świata materialnego do obumierania i jednocześnie otwierają na nieprzemijającą nowość i świeżość życia duchowego, jaka jest nam proponowana przez Ewangelię Jezusa Chrystusa. Warto poszukać w swoim otoczeniu takich źródeł nieprzemijającej nowości, ująć wrażenie w kadr aparatu fotograficznego i przesłać na adres organizatora Konkursu Fotograficznego, abyśmy mogli nawzajem ubogacać pięknem nowego życia, które jest zapowiedzią piękna Życia Wiecznego w Chrystusie.


Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym Konkursie.

Regulamin edycji 2016


I. Przepisy ogólne
1.1. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów „Źródła Nowego Życia” jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie przy współpracy Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie o/Krosno.
1.2. Celem Konkursu jest prezentacja prac fotografów amatorów, którzy potrafią być wrażliwi na drugiego człowieka i dawać świadectwo swojej wiary, szczególnie w miejscach, gdzie nie jest to łatwe, czyli w szkole, pracy, w czasie zabawy itd. Człowiek wierzący jest w stanie przyznać się do zasad swojej wiary, żyć nimi i przekonywać innych o słuszności wybranej przez siebie drogi.
1.3. Tematyka zdjęć jest dowolna. Każde zdjęcie musi jednak zawierać w sobie elementy, pozwalające na znalezienie się w obrębie podanego zagadnienia.
1.4. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy zajmują się fotografią amatorsko, za wyjątkiem członków Jury oraz ich najbliższych rodzin.
1.5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
II. Przepisy dotyczące prac
2.1. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 3 fotografii.
2.2. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs przesyłką pocztową lub doręczyć osobiście do organizatorów na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno z dopiskiem Konkurs Fotograficzny.
2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej oraz prac niezgodnych z tematem konkursu.
2.4. Fotografie zostają nadesłane w formie odbitek czarno-białych lub kolorowych na papierze fotograficznym o wymiarach od 15×20 do 20×30 oraz oryginał na nośniku cyfrowym.
2.5. Każda praca powinna zostać oznaczona godłem autora (imię i nazwisko) na odwrocie oraz opisem (tytułem) zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.
2.6. Do prac należy dołączyć dodatkowe dane identyfikujące autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo), imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), nazwa i adres szkoły, wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym jak na każdym zdjęciu oraz następującą, podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów „Źródła Nowego Życia” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).”
2.7. Osoby niepełnoletnie dołączają(w zaklejonej kopercie) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.6.
2.8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wyżej wymienionych wymogów.
2.10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.
III. Terminarz
3.1. Termin nadsyłania prac mija dnia 30 kwietnia 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia do organizatorów).
3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
3.3. Organizator powołuje Jury Konkursu.
3.4. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 15 maja 2016 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.
3.5. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach internetowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie (www.zsp3.krosno.pl) oraz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie (www.pcen.pl)
3.6. Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą prac (wernisaż Konkursu) odbędzie się3 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (Mechanik) w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5

< >
Egzamin Maturalny 2019/2020

Egzamin Maturalny 2019/2020

EGZAMIN MATURALNY 2019/2020 Komunikaty Harmonogram egzaminów w 2020 roku Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2019/2020 Komunikat o przyborach w 2020 r. Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2020 roku Komunikat...

O nas

O nas

W skład ZSM wchodzą: Centrum Kształcenia Zawodowego Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Regionalny Ośrodek Egzaminacyjny (ROWEZ) Ośrodek Kursowo - Szkoleniowy Stacja Kontroli Pojazdów RCEZINT Muzeum Motoryzacji   Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica...

Praktyki Zagraniczne

Praktyki Zagraniczne

W 2017 roku uruchomiliśmy dla Was specjalną platformę, na której prezentujemy informacje na temat działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W związku z zakończeniem realizacji projektu pn.: „Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSM poprzez program praktyk...

Egzamin Zawodowy

Egzamin Zawodowy

  Egzaminy w sesji letniej czerwiec - lipiec 2020  Harmonogram egzaminów zawodowych   Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z: Części pisemnej egzaminu trwającej 60 minut polega na rozwiązaniu testu pisemnego i przeprowadzany jest z wykorzystaniem    ...

komunikaty 2

baner festiwal

baner covid 5

baner konkurs 5a

baner egzaminy 4a

baner plan l 4

librus

praktyki 2

spot 2

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch