Plan lekcji

Na skróty

RCEZiNT w Krośnie

 ulogo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

01

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie to zespół szkół sięgający swoją tradycją do 1892 roku. Przez wiele lat kształcąca na wysokim poziomie dla potrzeb lokalnych podmiotów gospodarczych oraz studiów technicznych.


02Aby sprostać wymaganiom współczesnych przedsiębiorstw nowoczesnych technologii 1 września 2012 roku otwarto Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii. Są to nowoczesne laboratoria i pracownie, w których uczniowie mogą zdobywać wiedzę i umiejętności zgodne z wymaganiami programowego kształcenia zawodowego i podmiotów gospodarczych nie tylko regionu podkarpackiego.

W skład RCEZiNT wchodzą następujące laboratoria i pracownie:
1. Laboratorium diagnostyki maszyn i urządzeń 
2. Laboratorium napraw maszyn i urządzeń
3. Laboratorium silników spalinowych i budowy pojazdów
4. Laboratorium elektrotechniki i mechatroniki
5. Laboratorium mechatroniki
6. Laboratorium elektrotechniki i elektroniki
7. Laboratorium metrologii
8. Laboratorium materiałoznawstwa i badań konstrukcji lotniczych
9. Laboratorium obsługi naziemnej lotnictwa i napraw lotniczych
10. Laboratorium budowy i eksploatacji statków powietrznych
11. Laboratorium obróbki skrawaniem
12. Laboratorium obrabiarek konwencjonalnych
13. Laboratorium obrabiarek CNC
14. Laboratorium programowania obrabiarek CNC
15. Laboratorium CAD/CAM
16. Pracownia informatyczna
17. Laboratorium obróbki cieplno-chemicznej
18. Laboratorium spawalnictwa

03Zgromadzone maszyny i urządzenia o wysokich parametrach techno-dydaktycznych w nowych laboratoriach służyć mogą nie tylko uczniom do zdobywania zawodu ale również studentom wyższych uczelni oraz pracownikom wielu firm, którzy będą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

 

W nowych pomieszczeniach dydaktycznych odbywać się będzie kształcenie w kierunkach i zawodach z branż:
● motoryzacyjnej
● lotniczej
● mechanicznej
● mechatronicznej

 

04

Zgromadzone maszyny i urządzenia o wysokich parametrach techno-dydaktycznych w nowych laboratoriach służyć mogą nie tylko uczniom do zdobywania zawodu ale również studentom wyższych uczelni oraz pracownikom wielu firm, którzy będą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez różnorodne szkolenia i kursy organizowane przez operatora zarządzającego powstałą infrastrukturą, który wybrany w otwartym przetargu będzie realizował zobowiązania szkoleniowe i kursowe.

13 czerwca 2015r. (sobota) w ZSP nr 3 odbyła się uroczystość inauguracji i otwarcia Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w części drugiej dotyczącej infrastruktury lotniczej. Nowe laboratoria to:
1. Laboratorium nawigacji
2. Laboratorium radio – nawigacji
3. Laboratorium symulacji lotu
Przedsięwzięcie to realizowano od początku 2013r. i dzięki staraniom władz samorządowych miasta Krosna udało się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE kwotę 6 448 232, 93 zł. z jednoczesnym wkładem miasta Krosna 1 203 367,01 zł. co pozwoliło zrealizować cele projektu na ogólną kwotę 7 651 599,94 zł. Tym samy ogólny koszt całego projektu RCEZiNT „urósł” do kwoty 22 025 424,17 zł. Dzięki realizacji tego projektu będzie można realizować zajęcia i szkolenia dla młodzieży i pracowników przedsiębiorstw w zawodach nowoczesnych technologii.
Projekt przewidywał zaplanowanie i pozyskanie najnowocześniejszej bazy ćwiczeniowej i dydaktycznej, która pozwoli pomóc uczestnikom szkolenia w odważnym realizowaniu kariery zawodowej. Jednym z celów stało się wspieranie uczniów i pracowników wielu firm w uzyskiwaniu dodatkowych ważnych kompetencji kwalifikacyjnych i zawodowych. Zwłaszcza w części drugiej projektu RCEZiNT ma dostarczyć nowe możliwości w zakresie kształcenia w zawodach i branżach lotniczych włącznie z umiejętnością pilotażową PL(G) i PPL(A) oraz przygotować do uzyskania kompetencji i kwalifikacji w zawodach mechaniki i awioniki lotniczej zgodnie z wymaganiami EASA tj. Part-66 i Part-147.
Nowe laboratoria lotnicze i cała infrastruktura lotnicza pozwolą organizować szkolenia, które na pewno wzbogacą kwalifikacyjnie i kompetencyjnie uczestników tych szkoleń, a nowe kwalifikacje dadzą większe szanse na zatrudnienie lub uzyskanie lepszych efektów w pracy zawodowej absolwentów szkoły i pracowników przedsiębiorstw.
Dodatkowe informacje dot. infrastruktury drugiej części projektu RCEZiNT są dostępne na stronie internetowej szkoły za rok szkolny 2015/2016.

e009

PARTNERZY
  GO PGNiG Technologie poziom RGB   43   lotams   logo1
 
              Eba logo

 DANE KONTAKTOWE                          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
       PANS   logo A M           
     pwsz ch