Plan lekcji

Na skróty

Laboratoria lotnicze

W ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych w pracowniach lotniczych uczniowie zapoznają się przede wszystkim z budową i eksploatacją silników lotniczych oraz budową i eksploatacją statków powietrznych. Uczniowie poznają konstrukcję i wyposażenie statku powietrznego, jednocześnie poznają zasady aerodynamiki i mechaniki lotu. Uczniowie mają możliwość przeprowadzania badań w tunelu aerodynamicznym. Zajęcia są ukierunkowane na teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do obsługi statków powietrznych. Dzięki wykorzystaniu statków powietrznych (motoszybowce, szybowce), przyszli technicy mechanicy lotniczy mają możliwość nabywania kompetencji w warunkach odpowiadających rzeczywistemu środowisku pracy.

 

e004

           e003
     
e15   e002

 

Posiadana infrastruktura umożliwia nabywanie umiejętności praktycznych m.in. w zakresie:

- obsługi liniowej statków powietrznych;
- obsługi hangarowej statków powietrznych;
- oceny stanu technicznego statków powietrznych, ich podzespołów i wyposażenia;
- czytania dokumentacji statku powietrznego;
- czytania i wykonywania rysunków technicznych elementów konstrukcji statków powietrznych;
- poświadczania wykonanej obsługi technicznej w dokumentacji statku powietrznego;
- prowadzenia racjonalnej gospodarki materiałami eksploatacyjnymi;
- zapewnienia bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania zadań obsługi technicznej statków powietrznych;
- posługiwania się odpowiednimi narzędziami i sprzętem naziemnej obsługi statków powietrznych;
- poszukiwania niesprawności w instalacjach i podzespołach statków powietrznych;
- naprawy silników lotniczych;
- przeglądów bieżących statków powietrznych (przeglądów przedlotowych, przedstartowych, polotowych, specjalnych);
- diagnostyki i naprawy instalacji i przyrządów pokładowych.


Laboratoria lotnicze i ich wyposażenie

Laboratorium nawigacji:

• dwa szybowce szkolno – treningowe dwumiejscowe SZD-54-2 Perkoz,
• dwa szybowce szkolno – treningowe jednomiejscowe SZD-51-1 Junior,
• dwa motoszybowce Pipistrel Sinus,
• dwie wyciągarki szybowcowe,
• dwie przyczepy do transportu szybowców,
• tablice dydaktyczne.

Laboratorium symulacji lotów:

• naziemne urządzenie treningowe samolotu - symulator lotów Elite Evolution FNTP II,
• komputerowe urządzenia treningowe samolotu ACFT (stanowiskowe symulatory lotów).

Laboratorium radionawigacji:

• stacja meteorologiczna,
• tablice dydaktyczne urządzeń, układów i instalacji radionawigacyjnych.

Laboratorium obsługi naziemnej lotnictwa i napraw lotniczych:

• stanowisko do sprawdzania podstawowych przyrządów pilotażowych i nawigacyjnych, przyrządów kontroli pracy zespołu napędowego i wyposażenia radioelektroniki,
• stanowisko do sprawdzania automatyki lotniczej,
• stanowisko do sprawdzania wyposażenia elektrycznego,
• stanowisko urządzeń nawigacyjnych szybowca.

Laboratorium budowy i eksploatacji statków powietrznych:

• stanowisko dydaktyczne z elementami konstrukcyjnymi samolotu,
• stanowisko dydaktyczne turbinowego silnika lotniczego,
• stanowisko dydaktyczne lotniczej przekładni napędowej,
• stanowisko dydaktyczne wyposażenia pokładowego samolotu.

Laboratoria wraz z wyposażeniem są wykorzystywane do kształcenia uczniów w zawodzie technik mechanik lotniczy.
Ponadto korzystają z nich operatorzy komercyjni, wybrani w drodze przetargu, którzy oferują szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw i innych zainteresowanych podmiotów. Operatorem laboratorium symulacji lotów jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, a pozostałych laboratoriów lotniczych – konsorcjum złożone z Aeroklubu Mieleckiego im. Braci Działowskich oraz spółki Lotnisko Krosno Sp. z o.o. Operatorzy prowadzą m.in. kursy pilotażu z wykorzystaniem sprzętu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie.

PARTNERZY
  GO PGNiG Technologie poziom RGB   43   lotams   logo1
 
              Eba logo

 DANE KONTAKTOWE                          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
       PANS   logo A M           
     pwsz ch