Plan lekcji

Na skróty

Historia

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie to szkoła o ponad stuletniej tradycji, sięgającej roku 1891, kiedy to z inicjatywy Wydziału Krajowego Sejmu podjęto próby utworzenia Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej. Placówka zaczęła funkcjonować od 15 sierpnia 1892 roku jako 6 klasowa szkoła męska, a jej pierwszym kierownikiem został Tomasz Kotula. 23 grudnia 1892 roku Wydział Krajowy zatwierdził akt założenia szkoły uzupełniającej i z dniem 15 stycznia 1893 roku rozpoczęto naukę. Od momentu powstania szkoła borykała się z różnymi problemami, związanymi z niskim stanem wiedzy uczniów. Dzięki wytężonej pracy wychowanków oraz grona pedagogicznego udało się podnieść poziom nauczania. Równocześnie placówka nie dysponowała odpowiednim lokalem, dlatego często przenoszono ją z miejsca na miejsce. Niezwykle ciężko przebiegało nauczanie w latach II wojny światowej. Kierownictwo nad szkołą sprawował wówczas Teodor Foltak, a następnie Stanisław Gałązka. Brakowało środków finansowych, podręczników i zeszytów. Okupanci nie zezwalali na uczenie języka polskiego, jednak nauczano języka ojczystego potajemnie. Młodzież szkolna w czasie trwania działań wojennych zachowywała się nienagannie. Byli to uczniowie ponad wiek dojrzali, rozumiejący powagę chwili i odpowiedzialni za swoje czyny. Pomiędzy nauczycielami a uczniami wytworzyła się głęboka więź zrozumienia i solidarności. Lata wyzwolenia korzystnie wpływają na historię szkoły. Naukę podejmuje coraz więcej uczniów, a placówka przyjmuje nazwę Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa, a następnie Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. Szkoła ponownie borykała się z brakiem odpowiedniego lokalu. W kwietniu 1953 roku zatwierdzono plan budowy szkoły. Wybrano parcelę koło warsztatów PKS przy ul. Wyzwolenia o powierzchni ok. 3 ha. Problem lokalizacji rozwiązano dopiero w 1963 roku, kiedy to z dniem 2 września szkoła otrzymała nowy ukończony budynek. Dyrektorem mianowany został mgr inż. Zbigniew Frank. Ze względu na brak własnych warsztatów, praktyczne nauki zawodu odbywały się w zakładach pracy. Sprawa ta jednak uległa szybkiemu rozstrzygnięciu, ponieważ we wrześniu 1965 roku uruchomiono warsztaty szkolne. Niezwykle ważny dla historii placówki był rok szkolny 1975/76, kiedy to szkole nadano nazwę Zespół Szkół Mechanicznych.
Wiosną 1981 roku przystąpiono do wykonania sztandaru szkoły. Akcję tą zainicjował ówczesny dyrektor mgr inż. Leszek Rajchel, natomiast fundusze na ten cel przekazał Komitet Rodzicielski 1 września 1984 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego, podczas której szkole wręczono sztandar oraz nadano imię Stanisława Staszica. W uznaniu zasług sztandar został udekorowany złotą honorową odznakę "za zasługi dla województwa krośnieńskiego". W 1993 r. gdy funkcję dyrektora pełnił Andrzej Borys, szkoła obchodziła jubileusz 100 – lecia swego istnienia. Nadal rozwijały się kierunki mechaniczne a zwłaszcza popularnością się cieszyły zawody motoryzacyjne. W latach 1996 – 2003 funkcję dyrektora pełnił Tadeusz Kunka za czasów którego Muzealna Izba Motoryzacji uzyskała swój lokal, a zbiory stały się unikatem w skali kraju. Od 2002 r. w wyniku reformy systemu edukacji w Polsce, Zespół Szkół Mechanicznych zmienił nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica.

Od 2003 r. funkcję dyrektora objął Bogdan Adamski i wówczas zaczęto wdrażać nowe kierunki elektroniczne i mechatroniczne co spowodowało wzrost zainteresowania kształceniem w „Mechaniku”. Do zespołu szkół od 1 września włączono Centrum Kształcenia Praktycznego co w połączeniu z Warsztatami Szkolnymi dało początek nowej placówce do zajęć praktycznych i ćwiczeniowo – laboratoryjnych. W nowym CKP zajęcia praktyczne zaczęli realizować nie tylko uczniowie z „Mechanika”, ale też ZSP Nr 4 („Naftówki”) i SOSW. Od 2005 r. po likwidacji Warsztatów Szkolnych w ZSP Nr 5 („Elektryk”), zajęcia praktyczne także i ta jednostka zaczęła realizować w ZSP Nr 3 tj. CKP wchodzącego w skład tego zespołu. Od 2005 r. ZSP Nr 3 stał się też członkiem Stowarzyszenia Dolina Lotnicza co dało szanse na kształcenie dla przemysłu lotniczego w zawodzie: operator maszyn sterowanych numerycznie CNC. Lotnictwo i przemysł lotniczy stały się powodem otwierania nowych kierunków i zawodów dla tej dziedziny gospodarki. Od 2006 r. ZSP Nr 3 stał się też Regionalnym Ośrodkiem Wspierania Egzaminów Zawodowych na województwo małopolskiimage 03 2e, podkarpackie i lubelskie w branży mechanicznej organizując egzaminy zewnętrzne zawodowe dla młodzieży z tego obszaru. Od 2006 r. po raz pierwszy zostały również uruchomione szkolenia dla dorosłych w postaci kursów kwalifikacyjnych w branży mechanicznej, informatycznej, operatora maszyn CNC itp. Od 2007 r. zbudowano Centrum Nowoczesnych Technologii dla zawodów lotniczych (mechanika lotnicza, awionika) co daje nową przyszłość w edukacji zawodowej.

image 04W 2011 roku na obiekcie CKP rozpoczęła się potężna inwestycja. W ciągu nieco ponad roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 powstało pierwsze na Podkarpaciu Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii.
Cały projekt pochłonął 14 mln zł z czego ponad 10 mln zł stanowiło dofinansowanie pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Z całej kwoty aż 8 milionów kosztowało samo wyposażenie nowych pracowni. Do centrum przyjechały maszyny z najwyższej półki. Dla "Mechanika" do prawdziwy skok cywilizacyjny.
Uroczyste otwarcie RCEZiNT odbyło się 3 września 2012r. Uroczystość prowadził dyrektor zespołu szkół Bogdan Adamski a swą obecnością zaszczycili również prezydent Krosna Piotr Przytocki, wiceprezydent Bronisław 

 

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch