Plan lekcji

Na skróty

O nas

W skład ZSM wchodzą:

  • Centrum Kształcenia Zawodowego
  • Technikum
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  • Regionalny Ośrodek Egzaminacyjny (ROWEZ)
  • Ośrodek Kursowo - Szkoleniowy
  • Stacja Kontroli Pojazdów
  • RCEZINT
  • Muzeum Motoryzacji

 

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie to szkoła zawodowa sięgająca swoją tradycją do 1892 r. Przez wiele lat kształciliśmy i kształcimy na wysokim poziomie dla potrzeb lokalnych podmiotów gospodarczych oraz studiów technicznych na terenie całego kraju. Z czasem staliśmy się jedyną tego typu placówką w Krośnie i powiecie krośnieńskim, gdyż kształcenie oparliśmy na drogim, ale jakościowo najlepszym sprzęcie dydaktycznym. Te i nowe wyzwania sprawiły, że kształcimy dla Doliny Lotniczej, bo tylko ten program i życzliwa opieka "Goodrich Krosno" - największego zakładu w regionie pozwalają na tworzenie kadry dla przemysłu lotniczego, samochodowego i elektromechaniczengo.
image 10Postawiliśmy na jakość kształcenia - nasi uczniowie uzyskali dwa pierwsze miejsca (w skali kraju) w olimpiadach motoryzacyjnych, a szkoła w rankingu tychże olimpiad, otrzymała miano pierwszej szkoły samochodowej w Polsce.

Te i inne sukcesy, np. w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, nie byłyby możliwe bez specjalistycznego sprzętu. Akcentujemy to, gdyż jesteśmy świadomi, że współcześnie bez dostępu do niego nie jest możliwe profesjonalne kształcenie - dotyczy to nie tylko kierunków samochodowych, ale również mechanicznych, elektronicznych i mechatronicznych.

pandaTa wysoka ocena spowodowała, że w 2005 roku otrzymaliśmy akredytację Ośrodka Egzaminacyjnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Jest to nasze wielkie osiągnięcie, gdyż w ten sposób zadbaliśmy o to, aby nasi uczniowie szkoły zawodowej i technikum mogli zdawać egzaminy zawodowe w naszym Centrum Kształcenia Praktycznego. Doceniają to ci uczniowie, którzy z odległych regionów przyjeżdżają do nas na egzaminy, a także ci z innych szkół zawodowych miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego. Jest to możliwe, gdyż w naszym zespole funkcjonuje placówka organizująca zajęcia praktyczne, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego. W województwie podkarpackim tylko my zabezpieczyliśmy w ten sposób zajęcia dla uczniów, którzy w tym samym kompleksie budynków mają zajęcia teoretyczne i praktyczne, a później egzamin na zakończenie szkoły. W naszym CKP mamy świetnie przygotowane pracownie i laboratoria, spełniające najwyższe standardy wymagań, co zaowocowało współpracą z Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Rzeszowską i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie.
maszyna13Specjalistyczne pracownie szkolne (samochodowe, metrologii, projektowania przestrzennego CAD/CAM), wyposażone w nowoczesny sprzęt, umożliwiają - uczniom nie tylko naszej szkoły - poznanie tajników laboratoryjnego obliczania wytrzymałości materiałów, opanowanie zasad informatycznego projektowania przestrzennego - tak potrzebnych przy zdawaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. Bez tego oprogramowania i sprzętu nie byłoby możliwości odpowiedzialnego organizowania zajęć specjalistycznych. W tym zakresie nasza oferta jest najlepszą w regionie.

Wymienione możliwomaszyna14ści pracowni specjalistycznych w CKP wzbogacają pracownie przedmiotowe szkoły. To tutaj, na zajęciach przedmiotowo-teoretycznych, profesjonalna kadra nauczycieli przekazuje wiedzę, która daje przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych. Są to pracownie samochodowe o charakterze dydaktycznym, gdzie uczniowie poznają specjalistyczną wiedzę, a nawet mogą, w systemie laboratoryjnym, uruchamiać silniki. Zajęcia teoretyczne z przepisów ruchu drogowego są prowadzone pod wytrawnym okiem fachowca. Tu przygotowujemy do egzaminów na prawo jazdy , które uczeń technikum i szkoły zawodowej otrzymuje od szkoły w prezencie (pokrywamy przy tym wszystkie koszty).

Nasze inne pracownie zawodowe to pracownie elektryczne, elektroniczne i mechatroniczne, zgromadzony tutaj sprzęt dydaktyczny daje gwarancję doskonałego przygotowania zawodowego.

Szkoła to uczniowie. Dla nich zadbaliśmy o ciepłe posiłki i napoje oraz opiekę medyczną. Nasza szkoła to także - a może przede wszystkim - tradycja.. Spogląda na nas patron Stanisław Staszic i opiekun młodzieży Jan Paweł II. Wychowanie, bezpieczeństwo uczniów - to dla nas niezwykle ważne zadanie. Odwołujemy się często do tradycji... do wartości uniwersalnych, do naszych korzeni, do lokalnego patriotyzmu. Uświadamiamy, że Polska to nasze miasto, nasza rodzina, nasi bliscy... Mówimy, ze nasze korzenie to chrześcijaństwo, to siła i wiara, przetrwanie ducha narodowego, kontynuacja dokonań pokoleń. Uczymy głębokiego patriotyzmu, poszanowania świętości rodzicielskich rad na temat sensu życia. Pokazujemy, czym jest odpowiedzialność i miłość do drugiego człowieka. Przedstawiamy sens nauki, pracy - dla siebie , dla Polski, dla Rodziny...
Hołdujemy tradycji wychowania przez pracę. M.in. w imię tej tradycji wracamy do rajdów samochodowych, motocyklowych i kartingowych. Kiedyś te osiągnięcia sprawiały, że "Mechanik" zajmował wysokie lokaty muzeumw skali kraju.s Dzisiaj chcemy rozwijać te sukcesy, a miłośników ścigania na pojazdach silnikowych nie brakuje. Kierowani szczególną miłością do starszych i nowszych pojazdów zbudowaliśmy Muzealną Izbę Motoryzacjii. Jest tu ok. 50 motocykli i kilkanaście samochodów. To dzieło naszych uczniów, którzy w ramach prac dyplomowych dawali tym pojazdom "drugie życie".
To niektóre obrazy z życia naszej szkoły, która - sięgając do przeszłości - stara się wybiegać w przyszłość, by nasza oferta dla młodzieży była odpowiedzialna, atrakcyjna i spełniała wymagania Unii Europejskiej.

 

PARTNERZY
  GO PGNiG Technologie poziom RGB   43   lotams   logo1
 
              Eba logo

 DANE KONTAKTOWE                          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
       PANS   logo A M           
     pwsz ch