Plan lekcji

Na skróty

Technik Mechanik Lotniczy

Lotnictwo jest dynamicznie rozwijającą się i prestiżową branżą techniczną a wszystkie statki powietrzne, te duże i te małe potrzebują doskonale zorganizowanej obsługi technicznej o najwyższym standardzie. Dynamiczny rozwój transportu lotniczego ostatnich lat w Polsce stwarza ogromne zapotrzebowanie na kadrę techniczną - wykwalifikowanych mechaników lotniczych, którzy prawidłowo wykonają obsługę techniczną statków powietrznych a tym samym zapewnią bezpieczny przewóz pasażerów i ładunków. Mechanik lotniczy jest wysokiej klasy specjalistą upoważnionym do poświadczania czynności obsługowych wykonywanych na statkach powietrznych i odpowiedzialnym za dopuszczenie ich do lotu. Mechanik lotniczy w trakcie swojej kariery zawodowej zobowiązany jest stale podnosić swoje kwalifikacje - zanim jednak zdobędzie odpowiednie uprawnienia musi najpierw zdecydować o rozpoczęciu nauki na kierunku technik mechanik lotniczy, gdzie będzie miał możliwość zdobycia gruntownej wiedzy na temat budowy i eksploatacji statków powietrznych, silników lotniczych oraz wyposażenia znajdującego się na pokładzie samolotu.

 1  2

 

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU KSZTAŁCENIA

W zawodzie technik mechanik lotniczy wyodrębniono jedną kwalifikację po zadaniu których uczeń uzyskuje tytuł technika mechanika lotniczego wraz z świadectwem potwierdzającym uzyskaną kwalifikacje.
• Kwalifikacja TLO.03 - Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych.


SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik lotniczy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• obsługi liniowej statków powietrznych;
• obsługi hangarowej statków powietrznych;
• oceny stanu technicznego statków powietrznych, ich podzespołów i wyposażenia;
• czytania dokumentacji statku powietrznego;
• czytania i wykonywania rysunków technicznych elementów konstrukcji statków powietrznych;
• poświadczania wykonanej obsługi technicznej w dokumentacji statku powietrznego;
• prowadzenia racjonalnej gospodarki materiałami eksploatacyjnymi;
• zapewnienia bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania zadań obsługi technicznej statków powietrznych;
• posługiwania się odpowiednimi narzędziami i sprzętem naziemnej obsługi statków powietrznych;
• poszukiwania niesprawności w instalacjach i podzespołach statków powietrznych,
• naprawy silników lotniczych;
• przeglądów bieżących statków powietrznych (przeglądów przedlotowych, przedstartowych, polotowych, specjalnych);
• diagnostyki i naprawy instalacji i przyrządów pokładowych.

3 4

 

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE W:

• zakładach produkcyjnych przemysłu lotniczego, gdzie będzie wykonywał pracę bezpośrednio przy produkcji statków powietrznych i zawiązanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów;
• zakładach projektowych przemysłu lotniczego przy opracowaniach technologicznych i konstrukcyjnych płatowca, zespołów napędowych i ich podzespołów, części i wyposażenia statków powietrznych;
• organizacjach obsługowych lotnictwa cywilnego, certyfikowanych zgodnie ze standardami europejskiego prawa lotniczego, w których znajdzie pracę przy bezpośredniej obsłudze i naprawach statków powietrznych jako licencjonowany personel poświadczający kategorii A, B1, B2, B3 lub C;
• na każdym lotnisku jako wykwalifikowany personel poświadczania obsługi statków powietrznych;
• w laboratoriach lotniczych ośrodków badawczo-rozwojowych i aeroklubach lotniczych

 

 5  6

 

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

Posiadamy nowoczesną bazę pomocy dydaktycznych z zakresu z budową i eksploatacją silników lotniczych oraz budową i eksploatacją statków powietrznych. Są to między innymi:
• Tablice dydaktyczne zakresu mechaniki lotniczej, aerodynamiki i nawigacji
• Symulator lotu - Naziemne urządzenie treningowe samolotu FNTP-II ELITE EVOLUTION S812
• Komputerowe urządzenie treningowe samolotu ACFT (stanowiskowy symulator lotów
• Tunel aerodynamiczny
• Stacja meteorologiczna VANTAGE PRO2
• Modele silników lotniczych
• Komputerowe urządzenie treningowe samolotu ACFT (stanowiskowy symulator lotów)
• Stacja meteorologiczna VANTAGE PRO2
• Symulator lotu szybowca
• Samolot Samba XXL
• Motoszybowcem i szybowce

7  8 

 

 9  10

 

11 12 

 

Jesteśmy doskonale przygotowani do kształcenia w zawodzie technik mechanik lotniczy. Mamy odpowiednią bazę pomocy dydaktycznych. Posiadamy kadrę o najwyższych kwalifikacjach, zaplecze do organizacji praktyk zawodowych a szkolne Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii wyposażone jest w najnowocześniejsze pracownie oraz sprzęt techno-dydaktyczny. W ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych w labolatoriach lotniczych uczniowie zapoznają się z budową i eksploatacją silników lotniczych i statków powietrznych a także poznają ich konstrukcję i wyposażenie. Uczniowie mają możliwość przeprowadzania badań w tunelu aerodynamicznym poznając zasady aerodynamiki i mechaniki lotu.. Zajęcia są ukierunkowane na teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do obsługi statków powietrznych.

 

13 14

 

„Mechanik to szkoła z pasją…”

Systematycznie rozbudowujemy nasze zaplecze techniczne zgodnie z postępującymi wymaganiami przemysłu lotniczego. Zajęcia prowadzone w naszej szkole są przez to niezwykle ciekawe i pozwalają doskonale przygotować do przyszłej pracy w zawodzie technika mechanika lotniczego. Rozwijamy zainteresowania uczniów poprzez prowadzenie kółek zainteresowań, między innymi szkolnego klubu miłośników lotnictwa czy kółka modelarskiego, na których uczniowie tworzą własne modele statków powietrznych bądź biorą udział w pokazach lotniczych w całej Europie. Współpracujemy także z organizatorami Górskich Zawodów Balonowych w Krośnie – największej tego typu imprezie w Polsce. W ramach tej współpracy uczniowie „Mechanika” oprócz szeregu prac organizacyjnych tworzą tzw. zespoły pomiarowe w czasie trwania zawodów stawiając w ten sposób pierwsze kroki w sportach lotniczych.

 15 16

 

 

17 18

 

 

 19  20

 

 

Dodatkowymi atutami przemawiającymi za wyborem zawodu Technik Mechanik Lotniczy w „Mechaniku” są również:


 Płatne staże i praktyki dla uczniów, które odbywają się w zagranicznych firmach lotniczych na terenie Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec oraz Irlandii;

 Możliwość pozyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach bezpłatnych szkoleń i kursów między innymi: kurs mechatroniki samochodowej, prawo jazdy, kurs spawania, kurs operatora obrabiarek CNC, kurs SEP;

 Organizacja wyjazdów oraz wycieczek zawodowych do firm z branży lotniczej, zajmujących się produkcją statków powietrznych i silników lotniczych;

 Doskonale przygotowanie do egzaminów zewnętrznych przez co możemy  poszczycić się najwyższą zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych;

 Współpraca z największymi firmami regionu celem zachowania nieustannego kontaktu z przemysłem lotniczym.

 

21 22

 

23 24

 

25 26

 

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch