Plan lekcji

Na skróty

TECHNIK MECHATRONIK (specjalizacja : automatyka, robotyka)

Mechatronika to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin techniki, która jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przemysłu związanego z elektroniką, mechaniką, automatyka i informatyką - czyli prawie każdej branży związanej z projektowaniem oraz produkcją przemysłową.

Według prognoz opublikowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych mechatronika to jeden z najbardziej pożądanych zawodów, na które będzie w najbliższych latach szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy.

1 2

 

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU KSZTAŁCENIA

W zawodzie technik mechatronik nauka odbywa się w systemie pięcioletnim. W trakcie nauki wyodrębniono dwie kwalifikacje, po zadaniu których uczeń uzyskuje tytuł technika mechatronika wraz z świadectwem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje.

Kwalifikacja pierwsza - ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
• Kwalifikacja druga - ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

• montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
• wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
• wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
• eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
• tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
• programowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

Dodatkowe kwalifikacje

Uczniowie wybierający zawód technik mechatronik, mogą uzyskać umiejętności potwierdzone certyfikatami. Są to między innymi uprawnienia elektryczne (SEP) kursy programowania obrabiarek numerycznych, obsługi programów CAD/CAM, mechatroniki samochodowej oraz spawalnictwa.

Mechatronika jest obecna praktycznie wszędzie

Mechatronika gości w naszych domach, biurach, występuje we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej. To dzięki niej mamy drukarki 3D, pralki i zmywarki, automatycznie otwierane bramy garażowe.
W ostatnim czasie na popularności zyskuje również nowa dziedzina automatyki – automatyka budynkowa związana z tzw. inteligentnymi domami, czyli systemami monitorowania i sterowania np. oświetleniem, ogrzewaniem.

 3  4

 

Dziś ciężko sobie wyobrazić halę produkcyjną bez maszyn z samodzielnie przesuwającymi się taśmami, robotami spawalniczymi i podającymi czy maszynami sterowanymi komputerowo CNC. To właśnie mechatronicy zajmują się tym, by takie maszyny pracowały bez zarzutu.

 

TECHNIK MECHATRONIK ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE PRAKTYCZNIE W KAŻDEJ DZIEDZINIE PRZEMYSŁU A SZCZEGÓLNIE W:

• firmach zajmujących się projektowaniem oraz opiniowaniem urządzeń automatyki np. projektowanie linii produkcyjnych poprawiających wydajność oraz bezpieczeństwo pracy,
• zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń mechatronicznych np. linie przemysłowe, roboty, manipulatory itp.,
• firmach instalacyjnych zajmujących się montażem np. alarmów, automatycznych bram garażowych, instalacji fotowoltaicznych, tzw. inteligentnych domów itp.,
• warsztatach naprawczych sprzętu mechatronicznego np. serwisy AGD,
• w specjalistycznych placówkach handlowych,
• w laboratoriach zakładów przemysłowych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych.


Obecnie wszystkie niemal gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane

 5  6

 

 

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

Posiadamy nowoczesną bazę pomocy dydaktycznych z zakresu elektrotechniki i elektroniki, automatyki, mechatroniki samochodowej, urządzeń sterowanych numerycznie. Są to między innymi:
• multimetry, zasilacze, oscyloskopy, analizatory stanów logicznych, multimedialne zastawy edukacyjne (trenażery), stacje lutownicze,
• stanowiska dydaktyczne z zakresu pneumatyki, elektropneumatyki, sensoryki oraz napędu elektrycznego
• stanowiska dydaktyczne z zakresu programowania sterowników przemysłowych, panele operatorskie, falowniki
• symulatory linii produkcyjnych (manipulatory, taśmociągi),
• drukarka 3D, ploter laserowy, skaner 3D,
• obrabiarki CNC,

7 8

 

9 10a

 

Systematycznie rozbudowujemy nasze zaplecze techniczne zgodnie z postępującymi wymaganiami przemysłu (kwota doposażenia na przestrzeni ostatnich lat to ponad 20 mln złotych!).
Zajęcia prowadzone w naszej szkole są przez to niezwykle ciekawe i pozwalają doskonale przygotować do przyszłej pracy w zawodzie.

Zobacz nasze pracownie wraz z szczegółowym wyposażeniem -> (link)

11  12

 

13 14

 

15 16

 

17 18

 

19 20

 

21 22

 

Współpraca z firmami

Nasza szkoła nieustannie współpracuje z firmami z branży robotyki, mechatroniki i automatyki. Jedną z takich firm jest Firma Astor z Krakowa. Astor od wielu lat zajmuje się wyposażaniem zakładów produkcyjnych w automatykę przemysłową, robotykę oraz szkoleniami z zakresu obsługi tych urządzeń. W ramach współpracy z firmą Astor klasy o profilu mechatronicznym i robotycznym zostają objęte patronatem co pozwoli zachować najwyższy poziom kształcenia oraz gwarancję podążania za zmianami technologicznymi w przemyśle.

 

 22a

 

23 24

 

Mechanik to szkoła z pasją

Rozwijamy zainteresowana uczniów poprze prowadzenie kółek zainteresowań między innymi kółko robotyki, na którym uczniowie tworzą własne modele robotów zabawek a także zapoznają się z najnowszymi trendami w dziedzinie automatyki.

 

25 26

 

 27  28

 

29 28

 

31 32 

 

 

Dodatkowymi atutami przemawiającymi za wyborem zawodu Technik Mechatronik w „Mechaniku” są również:

• Płatne staże i praktyki dla uczniów, które odbywają się w firmach zagranicznych na terenie Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec oraz Irlandii;
• Możliwość pozyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach bezpłatnych szkoleń i kursów między innymi: kurs mechatroniki samochodowej, prawo jazdy, kurs spawania, kurs operatora obrabiarek CNC, kurs SEP
• Organizacja wyjazdów oraz wycieczek zawodowych do firm z branży automatyki
• Doskonale przygotowanie do egzaminów zewnętrznych przez co możemy się poszczycić najwyższą zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych
• Współpraca z największymi firmami regionu celem zachowania nieustannego kontaktu z przemysłem

 

33  34 

 

 35  34

 

 

 

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch