Plan lekcji

Na skróty

TECHNIK MECHATRONIK

Mechatronika to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin techniki, która jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przemysłu związanego z elektroniką, mechaniką, automatyka i informatyką - czyli prawie każdej branży związanej z projektowaniem oraz produkcją przemysłową.
Według prognoz opublikowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych mechatronika to jeden z najbardziej pożądanych zawodów, na które będzie w najbliższych latach szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy.

 

image001

 

 

 

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU KSZTAŁCENIA

W zawodzie technik mechatronik nauka odbywa się w systemie pięcioletnim. W trakcie nauki wyodrębniono dwie kwalifikacje, po zadaniu których uczeń uzyskuje tytuł technika mechatronika wraz z świadectwem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje.

• Kwalifikacja pierwsza - ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
• Kwalifikacja druga - ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
• wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
• wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
• eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
• tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
• programowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

 

image002

 

Dodatkowe kwalifikacje

Uczniowie wybierający zawód technik mechatronik, mogą uzyskać umiejętności potwierdzone certyfikatami. Są to między innymi uprawnienia elektryczne (SEP) kursy programowania obrabiarek numerycznych, obsługi programów CAD/CAM, mechatroniki samochodowej oraz spawalnictwa.

 

Mechatronika jest obecna praktycznie wszędzie

Mechatronika gości w naszych domach, biurach, występuje we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej. To dzięki niej mamy drukarki 3D, pralki i zmywarki, automatycznie otwierane bramy garażowe.
W ostatnim czasie na popularności zyskuje również nowa dziedzina automatyki – automatyka budynkowa związana z tzw. inteligentnymi domami, czyli systemami monitorowania i sterowania np. oświetleniem, ogrzewaniem.

 

image003 image004

 

Dziś ciężko sobie wyobrazić halę produkcyjną bez maszyn z samodzielnie przesuwającymi się taśmami, robotami spawalniczymi i podającymi czy maszynami sterowanymi komputerowo CNC. To właśnie mechatronicy zajmują się tym, by takie maszyny pracowały bez zarzutu.

 

TECHNIK MECHATRONIK ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE PRAKTYCZNIE W KAŻDEJ DZIEDZINIE PRZEMYSŁU 

A SZCZEGÓLNIE W:

• firmach zajmujących się projektowaniem oraz opiniowaniem urządzeń automatyki np. projektowanie linii produkcyjnych poprawiających wydajność oraz bezpieczeństwo pracy,
• zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń mechatronicznych np. linie przemysłowe, roboty, manipulatory itp.,
• firmach instalacyjnych zajmujących się montażem np. alarmów, automatycznych bram garażowych, instalacji fotowoltaicznych, tzw. inteligentnych domów itp.,
• warsztatach naprawczych sprzętu mechatronicznego np. serwisy AGD,
• w specjalistycznych placówkach handlowych,
• w laboratoriach zakładów przemysłowych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych.


Obecnie wszystkie niemal gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane

 

image005 image006

 

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

Posiadamy nowoczesną bazę pomocy dydaktycznych z zakresu elektrotechniki i elektroniki, automatyki, mechatroniki samochodowej, urządzeń sterowanych numerycznie. Są to między innymi:
• multimetry, zasilacze, oscyloskopy, analizatory stanów logicznych, multimedialne zastawy edukacyjne (trenażery), stacje lutownicze,
• stanowiska dydaktyczne z zakresu pneumatyki, elektropneumatyki, sensoryki oraz napędu elektrycznego
• stanowiska dydaktyczne z zakresu programowania sterowników przemysłowych, panele operatorskie, falowniki
• symulatory linii produkcyjnych (manipulatory, taśmociągi),
• drukarka 3D, ploter laserowy, skaner 3D,
• obrabiarki CNC,

image007

image008

 

Zajęcia prowadzone w naszej szkole są przez to niezwykle ciekawe i pozwalają doskonale przygotować do przyszłej pracy w zawodzie.

image009 image010

 

image011 image012

 

image013 image014

 

image015 image016

 

Współpraca z firmami

Nasza szkoła nieustannie współpracuje z firmami z branży robotyki, mechatroniki i automatyki. Jedną z takich firm jest Firma Astor z Krakowa. Astor od wielu lat zajmuje się wyposażaniem zakładów produkcyjnych w automatykę przemysłową, robotykę oraz szkoleniami z zakresu obsługi tych urządzeń. W ramach współpracy z firmą Astor klasy o profilu mechatronicznym i robotycznym zostają objęte patronatem co pozwoli zachować najwyższy poziom kształcenia oraz gwarancję podążania za zmianami technologicznymi w przemyśle.

 

image017

 

Rozwijamy zainteresowana uczniów

Poprzez prowadzenie kółek zainteresowań między innymi kółko robotyki, na którym uczniowie tworzą własne modele robotów zabawek a także zapoznają się z najnowszymi trendami w dziedzinie automatyki.

 

image018  image019

 

image020 image021

 

image022 image023

 

11a

 

Dodatkowymi atutami przemawiającymi za wyborem zawodu Technik Mechatronik w „Mechaniku” są również:

• Płatne staże i praktyki dla uczniów, które odbywają się w firmach zagranicznych na terenie Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec oraz Irlandii;
• Możliwość pozyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach bezpłatnych szkoleń i kursów między innymi: kurs mechatroniki samochodowej, prawo jazdy, kurs spawania, kurs operatora obrabiarek CNC, kurs SEP
• Organizacja wyjazdów oraz wycieczek zawodowych do firm z branży automatyki
• Doskonale przygotowanie do egzaminów zewnętrznych przez co możemy się poszczycić najwyższą zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych
• Współpraca z największymi firmami regionu celem zachowania nieustannego kontaktu z przemysłem

 


Branżowe Centra umiejętności

 

image025

 

W roku 2024 w krośnieńskim Mechaniku rozpocznie również funkcjonowanie Branżowe Centrum Umiejętności które znacznie rozwinie ofertę edukacyjną dla uczniów technikum oraz dla dorosłych pracowników przedsiębiorstw. W ramach projektu Mechanik uzyskał wsparcie w kwocie ok. 16 mln zł.
Dzięki istnieniu Branżowych Centrum Umiejętności zostaną wybudowane nowe pracownie a także zmodernizowane już istniejące. Pozyskane środki pozwolą nam na między innymi na stworzenie profesjonalnej pracowni robotyki przemysłowej i mechatroniki w skład której wejdą:

• zrobotyzowane stację montażu,
• roboty SCARA z oprogramowaniem,
• dydaktyczne roboty 6 osiowe
• roboty przemysłowe
• systemy wizyjne do rozpoznawania detali
• nowe stanowiska ze sterownikami PLC
• nowe stanowiska dydaktyczne z zakresu pneumatyki i hydrauliki


Dodatkowymi atutami przemawiającymi za wyborem zawodu Technik Robotyk w „Mechaniku” są również:

• Płatne staże i praktyki dla uczniów, które odbywają się w firmach zagranicznych na terenie Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec oraz Irlandii
• Możliwość pozyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach bezpłatnych szkoleń i kursów między innymi: kurs mechatroniki samochodowej, prawo jazdy, kurs spawania, kurs operatora obrabiarek CNC, kurs SEP
• Organizacja wyjazdów oraz wycieczek zawodowych do firm z branży automatyki i robotyki
• Doskonale przygotowanie do egzaminów zewnętrznych przez co możemy się poszczycić najwyższą zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych
• Współpraca z największymi firmami regionu celem zachowania nieustannego kontaktu z przemysłem.

W ramach programu Erasmus+ uczniowie mogą wziąć udział w praktykach zawodowych organizowanych w trakcie roku szkolnego oraz w stażach wakacyjnych. Projekt daje możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w zakładach pracy na terenie Unii Europejskiej. Uczestnicy stażu mają zapewnioną podróż do miejsc odbywania praktyk, całodobowe wyżywienie oraz kieszonkowe.
Dodatkowo uczniowie swój wolny czas mogą przeznaczyć na zwiedzanie i odkrywanie nowych ciekawych miejsc.

 

image026 image027

 

image028

 

PARTNERZY
  GO PGNiG Technologie poziom RGB   43   lotams   logo1
 
              Eba logo

 DANE KONTAKTOWE                          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
       PANS   logo A M           
     pwsz ch