Plan lekcji

Na skróty

TECHNIK MECHATRONIK (specjalizacja : automatyka, robotyka)

Mechatronika to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin techniki, która jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przemysłu związanego z elektroniką, mechaniką, automatyką, robotyką i informatyką - czyli prawie każdej branży związanej z projektowaniem oraz produkcją przemysłową.

Według prognozy opublikowanej w 2020 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej mechatronika to jeden z najbardziej pożądanych zawodów na, które będzie szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy.

01 02

 

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU KSZTAŁCENIA

W zawodzie technik mechatronik nauka odbywa się w systemie pięcioletnim. W trakcie nauki wyodrębniono dwie kwalifikacje, po zadaniu których uczeń uzyskuje tytuł technika mechatronika wraz z świadectwem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje.

• Kwalifikacja pierwsza - ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
• Kwalifikacja druga - ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Warto nadmienić, że od nowego roku szkolnego 2021/2022 na kierunku technik mechatronik uruchamiamy specjalność : automatyka i robotyka. Propozycja nasza jest związana z zapotrzebowaniem kadrowym firm Doliny Lotniczej oraz innowacyjnej gospodarki w Polsce i UE. Mając odpowiednią kadrę i zaplecze dydaktyczne oraz możliwości współpracy z czołowymi firmami polskimi w tych dziedzinach, możemy śmiało zaoferować nowe specjalizacje w mechatronice.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

• montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
• wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
• wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
• eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
• tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
• programowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

Dodatkowe kwalifikacje

Uczniowie wybierający zawód technik mechatronik, mogą uzyskać umiejętności potwierdzone certyfikatami. Są to między innymi uprawnienia elektryczne (SEP) kursy programowania obrabiarek numerycznych, obsługi programów CAD/CAM, mechatroniki samochodowej, spawalnictwa oraz w dziedzinie automatyki i robotyki.

Mechatronika jest obecna praktycznie wszędzie

Mechatronika gości w naszych domach, biurach, występuje we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej. To dzięki niej mamy automaty, roboty, drukarki 3D, pralki i zmywarki, automatycznie otwierane bramy garażowe, inteligentne domy - szczególnie ostatnio niezwykle zyskujące na popularności.

 3  4

 

Dziś ciężko sobie wyobrazić halę produkcyjną bez maszyn z samodzielnie przesuwającymi się taśmami, robotami spawalniczymi i podającymi czy maszynami sterowanymi komputerowo CNC. To właśnie mechatronicy zajmują się tym, by takie maszyny pracowały bez zarzutu.

TECHNIK MECHATRONIK ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE PRAKTYCZNIE W KAŻDEJ DZIEDZINIE PRZEMYSŁU A SZCZEGÓLNIE W:

• firmach zajmujących się projektowaniem oraz opiniowaniem urządzeń automatyki np. projektowanie linii produkcyjnych poprawiających wydajność oraz bezpieczeństwo pracy,
• zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń mechatronicznych np. linie przemysłowe, roboty, manipulatory itp.,
• firmach instalacyjnych zajmujących się montażem np. alarmów, automatycznych bram garażowych, instalacji fotowoltaicznych, tzw. inteligentnych domów itp.,
• warsztatach naprawczych sprzętu mechatronicznego np. serwisy AGD,
• w specjalistycznych placówkach handlowych,
• w laboratoriach zakładów przemysłowych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Obecnie wszystkie niemal gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane

 5  6

 

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

Posiadamy nowoczesną bazę pomocy dydaktycznych z zakresu elektrotechniki i elektroniki, automatyki, mechatroniki samochodowej, urządzeń sterowanych numerycznie. Są to między innymi:

• multimetry, zasilacze, oscyloskopy, analizatory stanów logicznych, multimedialne zastawy edukacyjne (trenażery) , stacje lutownicze,
• stanowiska dydaktyczne z zakresu pneumatyki, elektropneumatyki, sensoryki oraz napędu elektrycznego
• stanowiska automatyki i robotyki
• stanowiska dydaktyczne z zakresu programowania sterowników przemysłowych, panele operatorskie, falowniki
• symulatory linii produkcyjnych (manipulatory, taśmociągi),
• drukarka 3D, ploter laserowy, skaner 3D,
• obrabiarki CNC,

7  08

 

9 10

 

Systematycznie rozbudowujemy nasze zaplecze techniczne zgodnie z postępującymi wymaganiami przemysłu (kwota doposażenia na przestrzeni ostatnich lat to ponad 20 mln złotych!).

Zajęcia prowadzone w naszej szkole są przez to niezwykle ciekawe i pozwalają doskonale przygotować do przyszłej pracy w zawodzie.

Zobacz nasze pracownie wraz z szczegółowym wyposażeniem(link)

 12  13

 

14   15

 

15 16

 

17 18

 

19 20

 

21 22

 

Mechanik to szkoła z pasją

Rozwijamy zainteresowana uczniów poprze prowadzenie kółek zainteresowań między innymi kółko robotyki, na którym uczniowie tworzą własne modele robotów zabawek a także zapoznają się z najnowszymi trendami w dziedzinie automatyki.

 

23 24

 

 27 26

 

29 28

 

 31 32 

 

 Dodatkowymi atutami przemawiającymi za wyborem zawodu Technik Mechatronik w „Mechaniku” są również:

• Płatne staże i praktyki dla uczniów, które odbywają się w firmach zagranicznych na terenie Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec oraz Irlandii;
• Możliwość pozyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach bezpłatnych szkoleń i kursów między innymi: kurs mechatroniki samochodowej, prawo jazdy, kurs spawania, kurs operatora obrabiarek CNC, kurs SEP
• Organizacja wyjazdów oraz wycieczek zawodowych do firm z branży automatyki
• Doskonale przygotowanie do egzaminów zewnętrznych przez co możemy się poszczycić najwyższą zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych
• Współpraca z największymi firmami regionu celem zachowania nieustannego kontaktu z przemysłem

 

31  32 

 

 33  34

 

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch