Plan lekcji

Na skróty

TECHNIK MECHATRONIK

Technik mechatronik

(specjalizacja: automatyka i robotyka przemysłowa)


Mechatronik to zawód, który łączy w sobie wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin, takich jak mechanika, automatyka, elektronika, obsługa obrabiarek i informatyka. Stanowi profesję, która zapewnia nie tylko satysfakcjonujące zarobki, lecz także rozwój zawodowy. Przedstawiciele tego zawodu są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

image001 

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

W zawodzie technik mechatronik w trakcie pięcioletniego systemu nauczania wyodrębniono dwie kwalifikacje, po zdaniu których uczeń uzyskuje tytuł technika mechatronika.
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń
i systemów mechatronicznych.
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący kierunek technik mechatronik posiada następujące umiejętności:
• montaż urządzeń i systemów mechatronicznych;
• rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych;
• konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych;
• eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych;
• tworzenie dokumentacji technicznej;
• programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
• programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC;
• wykonywanie projektów przy zastosowaniu oprogramowania CAD/CAM;
• wykonywanie prototypów wykorzystujących technologię druku 3D;
• prowadzenie własnej firmy.

 image003  image005

 

Dodatkowe umiejętności

Uczeń kierunku technik mechatronik, może uzyskać szereg dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami. Są to między innymi uprawnienia SEP, kursy związane z obsługą oprogramowania CAD/CAM, obsługą obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, mechatroniką samochodową oraz spawalnictwem. Kierunek daje również podstawy aby uzyskać jakiekolwiek kwalifikacje cyfrowe w zawodach nowoczesnych technologii i programowania.

 

image008

image009

image012

 

Technik mechatronik znajdzie zatrudnienie w:

• w firmach zajmujących się projektowaniem oraz opiniowaniem urządzeń automatyki;
• w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń mechatronicznych;
• w firmach instalacyjnych zajmujących się montażem np. alarmów, automatycznych bram garażowych, instalacji fotowoltaicznych, tzw. inteligentnych domów itp.;
• w warsztatach naprawczych sprzętu mechatronicznego;
• w laboratoriach zakładów przemysłowych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych;
• jako programista CAD/CAM.

 

image013

image016

 

Baza dydaktyczna naszej szkoły

W Zespole Szkół Mechanicznych w Krośnie posiadamy nowoczesną bazę pomocy dydaktycznych w zakresie elektroniki i elektrotechniki, automatyki, mechatroniki samochodowej, obrabiarek sterowanych numerycznie. Są to między innymi:
• oscyloskopy, analizatory stanów logicznych, multimedia, multimetry;
• stanowiska dydaktyczne z zakresu pneumatyki, elektropneumatyki, sensoryki, napędów elektrycznych;
• stanowiska z zakresu programowania sterowników przemysłowych;
• symulatory linii produkcyjnych;
• drukarki 3D, plotery laserowe, skaner 3D;
• oprogramowanie projektowe i smulacyjne CAD/CAM;
• obrabiarki sterowane numerycznie CNC.

 image017 image019 
   
image021 image023
   
image025  image027 

Współpraca z firmami

Nasza szkoła nieustannie współpracuje z firmami z branży robotyki, mechatroniki i automatyki. Jedną z takich firm jest Firma Astor z Krakowa. Astor od wielu lat zajmuje się wyposażaniem zakładów produkcyjnych w automatykę przemysłową, robotykę oraz szkoleniami z zakresu obsługi tych urządzeń. W ramach współpracy z firmą Astor uczniom o profilu mechatronicznym zapewnia się wsparcie merytoryczne, co pozwala zachować najwyższy poziom kształcenia oraz gwarancję podążania za zmianami technologicznymi w przemyśle oraz w firmach innowacyjnej gospodarki.

 

image029

 

Praktyki i staże zawodowe

W ramach programu Erasmus+ uczniowie mogą wziąć udział w praktykach zawodowych organizowanych w trakcie roku szkolnego oraz w stażach wakacyjnych. Projekt daje możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w zakładach pracy na terenie Unii Europejskiej. Uczestnicy stażu mają zapewnioną podróż do miejsc odbywania praktyk, całodobowe wyżywienie oraz kieszonkowe.
Dodatkowo uczniowie swój wolny czas mogą przeznaczyć na zwiedzanie i odkrywanie nowych ciekawych miejsc.

 image031

 

image033

 


 

 

 

 

PARTNERZY
  GO PGNiG Technologie poziom RGB   43   lotams   logo1
 
              Eba logo

 DANE KONTAKTOWE                          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
       PANS   logo A M           
     pwsz ch