Plan lekcji

Na skróty

Technik robotyk

Technik robotyk

(specjalizacja : automatyka i robotyka)

 

 Jeżeli interesujesz się nowoczesnymi technologiami przyszłości oraz osiadasz zmysł techniczny i konstruktorski kierunek ten jest bardzo dobrym wyborem dla Ciebie.

 

image001

 

Technik robotyk jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w przemyśle. Zawód ten jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającej się światowej gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Robotyka ma ogromny wkład w rozwój takich branż, jak medycyna, przemysł, transport, telekomunikacja i inne. Specjaliści z tego zawodu poszukiwani są do obsługi, instalowania i programowania procesów produkcji z wykorzystaniem robotów i układów automatyki przemysłowej. Polskie firmy także coraz bardziej inwestują w automatyzację i robotyzację, dlatego technik robotyk to aktualnie jeden z najbardziej atrakcyjnych zawodów technicznych.
Według prognoz opublikowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych robotyka i mechatronika to jeden z najbardziej pożądanych zawodów, na które będzie w najbliższych latach szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. Kierunek ten daje solidne podstawy do kontynuowania kształcenia na studiach jako Inżynier Automatyki i Robotyki. Polegającej na projektowaniu robotów przemysłowych, elementów i układów automatycznej regulacji i sterowania, układów sensorycznych, robotów ze sztuczną inteligencją czy manipulatorów.
Rozwijamy zainteresowana uczniów poprze prowadzenie kółek zainteresowań między innymi kółko robotyki, na którym uczniowie tworzą własne modele robotów zabawek a także zapoznają się z najnowszymi trendami w dziedzinie automatyki.

 

image002 

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

W zawodzie technik robotyk nauka odbywa się w systemie pięcioletnim. W trakcie nauki wyodrębniono dwie kwalifikacje, po zadaniu których uczeń uzyskuje tytuł technika robotyka wraz z świadectwem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje.
ELM.07 Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki
ELM.08 Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik robotyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• czytania i wykonywania rysunków technicznych,
• posługiwania się programami CAD/CAM,
• posługiwania się dokumentacją techniczną oraz narzędziami pomiarowymi,
• projektowaniem i uruchamianiem układów sterowania elektropneumatycznego,
• programowaniem sterowników PLC oraz paneli operatorskich HMI,
• obsługą i programowaniem robotów przemysłowych,
• uruchamianiem i obsługą układów mechanicznych i elektronicznych robotów,
• posiadani umiejętność tworzenia układów współpracy między robotami,

 

 image003

 

• projektowania linii produkcyjnej obsługiwanej przez roboty przemysłowe.image004

Dodatkowe umiejętności
Uczniowie wybierający zawód technik robotyk, mogą uzyskać umiejętności potwierdzone certyfikatami. Są to między innymi uprawnienia elektryczne (SEP), kursy programowania obrabiarek numerycznych, obsługi programów CAD/CAM, mechatroniki samochodowej oraz spawalnictwa.

Technik Robotyk znajdzie zatrudnienie w następujących obszarach:

• eksploatacji urządzeń automatyki i robotyki,
• montażu instalacji urządzeń automatyki i robotyki,
• operator i programista robotów przemysłowych,
• konstruktor urządzeń automatyki i robotyki, pneumatyki i hydrauliki,
• technolog urządzeń automatyki i robotyki, pneumatyki i hydrauliki,
• nadzór techniczny systemów zrobotyzowanych

image005 
 image006

 

Baza dydaktyczna naszej szkoły

Posiadamy nowoczesną bazę pomocy dydaktycznych z zakresu elektrotechniki i elektroniki, automatyki, robotyki, mechatroniki samochodowej, urządzeń sterowanych numerycznie. Są to między innymi :
• multimetry, zasilacze, oscyloskopy, analizatory stanów logicznych,
• multimedialne zastawy edukacyjne (trenażery), stacje lutownicze,
• stanowiska dydaktyczne z zakresu pneumatyki, elektropneumatyki, sensoryki oraz napędu elektrycznego
• stanowiska dydaktyczne z zakresu programowania sterowników przemysłowych, panele operatorskie, falowniki
• stanowiska z modelami robotów jezdnych
• modele manipulatorów - ramiona robotów
• symulatory linii produkcyjnych (manipulatory, taśmociągi)
• drukarka 3D, ploter laserowy, skaner 3D
• obrabiarki CNC

 

 image007

image009

 image008

 

Współpraca z firmami

Nasza szkoła nieustannie współpracuje z firmami z branży robotyki, mechatroniki i automatyki. Jedną z takich firm jest Firma Astor z Krakowa.
Astor od wielu lat zajmuje się wyposażaniem zakładów produkcyjnych w automatykę przemysłową, robotykę oraz szkoleniami z zakresu obsługi tych urządzeń. W ramach współpracy z firmą Astor klasy o profilu mechatronicznym i robotycznym zostają objęte wsparciem. Co pozwoli zachować najwyższy poziom kształcenia oraz gwarancję podążania za zmianami technologicznymi w przemyśle.

image010

 

Dodatkowymi atutami przemawiającymi za wyborem zawodu Technik Robotyk w „Mechaniku” są również:

• Płatne staże i praktyki dla uczniów, które odbywają się w firmach zagranicznych na terenie Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec oraz Irlandii
• Możliwość pozyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach bezpłatnych szkoleń i kursów między innymi: kurs mechatroniki samochodowej, prawo jazdy, kurs spawania, kurs operatora obrabiarek CNC, kurs SEP
• Organizacja wyjazdów oraz wycieczek zawodowych do firm z branży automatyki i robotyki
• Doskonale przygotowanie do egzaminów zewnętrznych przez co możemy się poszczycić najwyższą zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych
• Współpraca z największymi firmami regionu celem zachowania nieustannego kontaktu z przemysłem

Praktyki i staże

W ramach programu Erasmus+ uczniowie mogą wziąć udział w praktykach zawodowych organizowanych w trakcie roku szkolnego oraz w stażach wakacyjnych. Projekt daje możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w zakładach pracy na terenie Unii Europejskiej. Uczestnicy stażu mają zapewnioną podróż do miejsc odbywania praktyk, całodobowe wyżywienie oraz kieszonkowe.
Dodatkowo uczniowie swój wolny czas mogą  przeznaczyć na zwiedzanie i odkrywanie nowych ciekawych miejsc.

 

 image011

 

 

 Zobacz film opisujący zawód technik robotyk

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERZY
  GO PGNiG Technologie poziom RGB   43   lotams   logo1
 
              Eba logo

 DANE KONTAKTOWE                          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
       PANS   logo A M           
     pwsz ch