Plan lekcji

Na skróty

Technik robotyk

Technik robotyk jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w przemyśle, dlatego wychodzimy naprzeciw temu zapotrzebowaniu i uruchamiamy ten nowoczesny kierunek. Zawód ten jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającej się światowej gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Specjaliści z tego zawodu poszukiwani są do obsługi, instalowania i programowania procesów produkcji z wykorzystaniem robotów i układów automatyki przemysłowej. Polskie firmy także coraz bardziej inwestują w automatyzację i robotyzację, dlatego technik robotyk to aktualnie jeden z najbardziej atrakcyjnych zawodów technicznych.
Według prognoz opublikowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych robotyka i mechatronika to jeden z najbardziej pożądanych zawodów, na które będzie w najbliższych latach szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy.

 

1 2

 

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU KSZTAŁCENIA

W zawodzie technik robotyk nauka odbywa się w systemie pięcioletnim. W trakcie nauki wyodrębniono dwie kwalifikacje, po zadaniu których uczeń uzyskuje tytuł technika robotyka wraz z świadectwem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje.

• Kwalifikacja pierwsza - ELM.07 - Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki
• Kwalifikacja druga - ELM.08 – Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik robotyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• czytania i wykonywania rysunków technicznych,
• posługiwania się programami CAD/CAM,
• posługiwania się dokumentacją techniczną oraz narzędziami pomiarowymi,
• projektowaniem i uruchamianiem układów sterowania elektropneumatycznego,
• programowaniem sterowników PLC oraz panele operatorskich HMI,
• obsługą i programowaniem robotów przemysłowych,
• uruchamianiem i obsługą układów mechanicznych i elektronicznych robotów,
• posiadania umiejętność tworzenia układów współpracy między robotami,
• projektowania linii produkcyjnej obsługiwanej przez roboty przemysłowe.

 

3 4

 

Dodatkowe kwalifikacje

Uczniowie wybierający zawód technik robotyk, mogą uzyskać umiejętności potwierdzone certyfikatami. Są to między innymi uprawnienia elektryczne (SEP) kursy programowania obrabiarek numerycznych, obsługi programów CAD/CAM, mechatroniki samochodowej oraz spawalnictwa.

Robotyka - nowoczesna gałąź przemysłu

Ciągły rozwój przemysłu a co za tym idzie zwiększenie wymagań co do jakość, precyzji wykonania a także efektywności procesu produkcji sprawia, że zrobotyzowane linie przemysłowe stają się nieodzowną częścią każdej linii technologicznej. Roboty z powodzeniem wspierają ludzi w praktycznie każdej branży i procesie produkcyjnym. Wykorzystywane są szczególnie na stanowiskach uciążliwych i niebezpiecznych dla człowieka. Dzięki robotyzacji czynności wykonywane są szybciej i precyzyjniej, co gwarantuje dużą wydajność pracy.

5 6

 

Współczesne roboty przemysłowe wykorzystywane są do bardzo wielu zadań, takich jak np: załadunek i rozładunek towarów, obróbka drewna, metalu i tworzyw sztucznych, montaż i przykręcanie, pakowanie, spawanie, lakierowanie i malowanie.

TECHNIK ROBOTYK ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE PRAKTYCZNIE W KAŻDEJ DZIEDZINIE PRZEMYSŁU A SZCZEGÓLNIE W:

• operator i programista robotów przemysłowych,
• konstruktor,
• technolog,
• montażysta robotów przemysłowych,
• nadzór techniczny systemów zrobotyzowanych

Obecnie wszystkie niemal gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane

7  8 

 

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

Posiadamy nowoczesną bazę pomocy dydaktycznych z zakresu elektrotechniki i elektroniki, automatyki, robotyki, mechatroniki samochodowej, urządzeń sterowanych numerycznie. Są to między innymi:
• multimetry, zasilacze, oscyloskopy, analizatory stanów logicznych, multimedialne zastawy edukacyjne (trenażery), stacje lutownicze,
• stanowiska dydaktyczne z zakresu pneumatyki, elektropneumatyki, sensoryki oraz napędu elektrycznego
• stanowiska dydaktyczne z zakresu programowania sterowników przemysłowych, panele operatorskie, falowniki
• Stanowiska z modelami robotów jezdnych
• Modele manipulatorów - ramiona robotów
• symulatory linii produkcyjnych (manipulatory, taśmociągi),
• drukarka 3D, ploter laserowy, skaner 3D,
• obrabiarki CNC,

9 10

 

11 12

 

 Współpraca z firmami
Nasza szkoła nieustannie współpracuje z firmami z branży robotyki, mechatroniki i automatyki. Jedną z takich firm jest Firma Astor z Krakowa.

 

13

 

Astor od wielu lat zajmuje się wyposażaniem zakładów produkcyjnych w automatykę przemysłową, robotykę oraz szkoleniami z zakresu obsługi tych urządzeń. W ramach współpracy z firmą Astor klasy o profilu mechatronicznym i robotycznym zostają objęte patronatem co pozwoli zachować najwyższy poziom kształcenia oraz gwarancję podążania za zmianami technologicznymi w przemyśle.

14  15 

 

Systematycznie rozbudowujemy nasze zaplecze techniczne zgodnie z postępującymi wymaganiami przemysłu (kwota doposażenia na przestrzeni ostatnich lat to ponad 20 mln złotych!).
Zajęcia prowadzone w naszej szkole są przez to niezwykle ciekawe i pozwalają doskonale przygotować do przyszłej pracy w zawodzie.
Zobacz nasze pracownie wraz z szczegółowym wyposażeniem ->(link)

 16  17
   
 18  19
   
 20  21
   
 22  23
   
 24  25
   
 26  27
   

Mechanik to szkoła z pasją

Rozwijamy zainteresowana uczniów poprze prowadzenie kółek zainteresowań między innymi kółko robotyki, na którym uczniowie tworzą własne modele robotów zabawek a także zapoznają się z najnowszymi trendami w dziedzinie automatyki.

 

28 29

 

30 31 

 

Dodatkowymi atutami przemawiającymi za wyborem zawodu Technik Robotyk w „Mechaniku” są również:

• Płatne staże i praktyki dla uczniów, które odbywają się w firmach zagranicznych na terenie Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec oraz Irlandii;
• Możliwość pozyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach bezpłatnych szkoleń i kursów między innymi: kurs mechatroniki samochodowej, prawo jazdy, kurs spawania, kurs operatora obrabiarek CNC, kurs SEP
• Organizacja wyjazdów oraz wycieczek zawodowych do firm z branży automatyki i robotyki
• Doskonale przygotowanie do egzaminów zewnętrznych przez co możemy się poszczycić najwyższą zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych
• Współpraca z największymi firmami regionu celem zachowania nieustannego kontaktu z przemysłem

32  33 
 34  35

 

 

 Zobacz film opisujący zawód technik robotyk

 

 

 

 

 

 

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch