^ Back to Top
facebook

Zespół Szkół Mechanicznych

im. Stanisława Staszica w Krośnie

Who's Online

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

   
  05.12.2021 Ferienhaus Ostsee

"Mechanik w Europie II" , projekt nr POWERVET-2017-1-PL01-KA102-038026

Fundusze Europejskie podczas VII Festiwalu Nauki i Techniki w Krośnie

01

W dniach 21 – 22 marca 2019 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 „Mechanik” im. Stanisława Staszica w Krośnie odbył się VII Krośnieński Festiwal Nauki i Techniki. Festiwal był adresowany do młodzieży szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych Miasta Krosna, Powiatu Krośnieńskiego i sąsiednich powiatów, podczas którego zaprezentowano szereg atrakcji dla odwiedzających, a dla młodzieży szkolnej udział w licznych eksperymentach naukowych i laboratoryjnych.

Oprócz pokazów z dziedziny robotyki, automatyki, chemii, fizyki, nauk przyrodniczych i lotnictwa, odwiedzający Festiwal mieli okazję dowiedzieć się więcej o projektach umożliwiających m.in. wyjazdy zagraniczne uczniom i nauczycielom szkoły. W sali C1 przygotowano Szkolny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, w ramach których ZSP3 w Krośnie realizuje praktyki i staże zawodowe m.in. w Polsce, Austrii, Hiszpanii, Portugalii i Irlandii. Uczestnicy mobilności zaprezentowali cele i rezultaty ostatnio realizowanych projektów, tj. "Mechanik w Europie II", "Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii" oraz "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju". Przy tej okazji, nauczycielki języka angielskiego - Pani Katarzyna Głowińska i Pani Małgorzata Akslar, przygotowały dla odwiedzjących gry i zabawy, w których wzięło udział około 800 uczestników Festiwalu !!!

Stanowisko "Mechanik w Europie" odwiedziło około 800 uczestników Festiwalu !!!


Głównym celem realizowanych projektów jest zwiększenie doświadczenia zawodowego uczniów, dzięki realizacji miesięcznych praktyk i wakacyjnych staży zawodowych w przedsiębiorstwach branżowych w krajach Unii Europejskiej. W ramach projektu "Mechanik w Europie II" w 2018 roku 59 uczennic i uczniów w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik i technik mechanik lotniczy uczestniczyło w zagranicznych praktykach zawodowych. Udział w projekcie zainspirował uczniów do stworzenia nowoczesnego stanowiska dydaktycznego do wizualizacji procesów automatycznych HMI/SCADA oraz szybkiego prototypowania 3D, których prezentację przedstawili podczas konferencji podsumowującej projekt oraz w trakcie Festiwalu. 

RELACJA Z KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT "MECHANIK W EUROPIE II"

Udział w projektach edukacyjnych realizowanych przez ZSP nr 3 w Krośnie jest BEZPŁATNY. 
Uczniowie mają zagwarantowane środki finansowe na podróż, zakwaterowanie, wyżwywienie i kieszonkowe. 

W projekcie "Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii" uczestniczyło 35 uczniów oraz 13 nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy zdobywali doświadczenie zawodowe w firmach branżowych oraz instytucjach edukacyjnych w Irlandii. Współpracujemy również z polskimi pracodawcami, którzy w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju", w latach 2017-2018 przyjęli na płatny staż zawodowy 58 uczniów MECHANIKA. Kolejna grupa 32 stażystów będzie realizować zajęcia w miesiącach wakacyjnych 2019 roku - zapraszamy do udziału i skorzystania z szansy budowania doświadczenia zawodwego w trakcie nauki szkolnej.  

Szkolny Punkt Informacyjny o Funduszch Europejskich znajduje się w sali 025 budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno. Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat programów Erasmus+, POWER i RPO Województwa Podkarpackiego oraz realizowanych przez szkołę projektów zapraszamy do współpracy. 

 

RELACJA Z VII KROŚNIEŃSKIEGO FESTIWALU NAUKI I TECHNIKI W KROŚNIE - edycja 2019