^ Back to Top
facebook

Zespół Szkół Mechanicznych

im. Stanisława Staszica w Krośnie

Who's Online

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

   
  05.12.2021 Ferienhaus Ostsee

"Mechanik w Europie II" , projekt nr POWERVET-2017-1-PL01-KA102-038026

Fundusze Europejskie podczas VII Festiwalu Nauki i Techniki w Krośnie

01

W dniach 21 – 22 marca 2019 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 „Mechanik” im. Stanisława Staszica w Krośnie odbył się VII Krośnieński Festiwal Nauki i Techniki. Festiwal był adresowany do młodzieży szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych Miasta Krosna, Powiatu Krośnieńskiego i sąsiednich powiatów, podczas którego zaprezentowano szereg atrakcji dla odwiedzających, a dla młodzieży szkolnej udział w licznych eksperymentach naukowych i laboratoryjnych.

Oprócz pokazów z dziedziny robotyki, automatyki, chemii, fizyki, nauk przyrodniczych i lotnictwa, odwiedzający Festiwal mieli okazję dowiedzieć się więcej o projektach umożliwiających m.in. wyjazdy zagraniczne uczniom i nauczycielom szkoły. W sali C1 przygotowano Szkolny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, w ramach których ZSP3 w Krośnie realizuje praktyki i staże zawodowe m.in. w Polsce, Austrii, Hiszpanii, Portugalii i Irlandii. Uczestnicy mobilności zaprezentowali cele i rezultaty ostatnio realizowanych projektów, tj. "Mechanik w Europie II", "Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii" oraz "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju". Przy tej okazji, nauczycielki języka angielskiego - Pani Katarzyna Głowińska i Pani Małgorzata Akslar, przygotowały dla odwiedzjących gry i zabawy, w których wzięło udział około 800 uczestników Festiwalu !!!

Stanowisko "Mechanik w Europie" odwiedziło około 800 uczestników Festiwalu !!!

Czytaj więcej...

Rezultaty projektu

rezultatWraz z pożegnaniem roku 2018 zakończyliśmy realizację projektu "Mechanik w Europie II". Za nami wyjazdy zagraniczne 59 uczennic i uczniów ZSP3 do Austrii, Hiszpanii i Portugalii, gdzie zrealizowaliśmy ponad 7 tyś. godzin praktycznej nauki w firmach branżowych. I te wspomnienia ...

Upowszechniając rezultaty projektu pragniemy pochwalić się osiągniętymi wynikami, prezentując jednocześnie nakład pracy, jaką wspólnie wykonaliśmy, aby osiągnąć nasz sukces. Dzieląc się rezultatami projektu chcemy także dotrzeć z informacją o naszej działalności na rzecz rozwoju uczennic i uczniów ZSP nr 3 w Krośnie oraz o programach edukacyjnych Unii Europejskiej do szerszej grupy odbiorców.

Rezultaty projektu podzieliliśmy na kilka kategorii, tj.: na materiały informacyjno-promocyjne, rezultaty materialne i niematerialne.

Materiały zamieszczone na poniższej stronie odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu są publikacjami udostępnianymi bezpłatnie na licencji Creative Commons Uznanie sutorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0). Treść licencji jest udostępniona na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl 

Czytaj więcej...

Konferencja podsumowującą projekt "Mechanik w Europie II"

11.12 (01)Koniec roku kalendarzowego 2018 zbiega się z terminem zakończenia kolejnego już projektu mobilności zagranicznych dla uczennic i uczniów szkoły. Nadszedł więc czas podsumowań, refleksji i przede wszystkim określenia wniosków do dalszej pracy. W tym celu 11 grudnia br. odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowano zrealizowane mobilności oraz osiągnięte rezultaty projektu „Mechanik w Europie II”. Głównym celem projektu było zwiększenie doświadczenia zawodowego uczniów, dzięki realizacji miesięcznych praktyk i wakacyjnych staży zawodowych w przedsiębiorstwach branżowych w Austrii, Hiszpanii oraz Portugalii. Uczestnikami projektu było 59 uczennic i uczniów klas II i III technikum w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik i technik mechanik lotniczy. 

W konferencji udział wzięli uczestnicy projektu, uczniowie obecnych klas II technikum oraz zaproszeni goście: Pan Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna oraz Pan Zbigniew Kubit – Przewodniczący Rady Miasta Krosna jak również przedstawiciele lokalnych podmiotów gospodarczych, Pani Monika Pluta – dyrektor ds. administracji i zarządzania personelem PGNiG Technologie oraz Pan Wojciech Głowacki - szef produkcji firmy ZPRE Jedlicze.

Czytaj więcej...

Wakacyjny staż w Portugalii

01Podczas gdy 16 uczniów było już na półmetku zdobywania doświadczenia zawodowego w Maladze, kolejna grupa 9 uczniów „Mechanika” rozpoczęła swoją podróż do Lizbony, której celem miało być odbycie dwutygodniowego stażu zawodowego w firmach branżowych zgodnych z kierunkami kształcenia uczestników mobilności. Projekt pn. „Mechanik w Europie II” stworzył kolejnej grupie mobilnościowej z ZSP3, zdobycie doświadczenia zawodowego i językowego w ramach programu POWER VET i został w całości sfinansowany z funduszy europejskich. 

Kierunkiem wakacyjnych przygód uczennic i uczniów „Mechanika” była tym razem Portugalia, a wiodącą branżą zawodową zdominowaną przez tę grupę był technik mechanik lotniczy, z uwagi na udział w projekcie aż 6 uczestników tego zawodu. Firmą lotniczą, która już kolejny raz przyjęła naszych uczniów na staże i praktyki jest „Sevenair Group” , największa grupa lotnictwa ogólnego w Portugalii z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży lotniczej zapewniająca rozszerzone usługi techniczne i konserwację lotnictwa ogólnego.

Czytaj więcej...

Wakacyjny staż w Hiszpanii

01

Wakacje się skończyły, ale wspomnienia są wciąż żywe... Dla większości uczniów był to czas odpoczynku i "ładowania akumulatorów" na kolejny rok szkolny, ale byli również tacy, którzy połączyli przyjemne z pożytecznym i wykorzystali szansę rozwoju zawodowego w postaci udziału w zagranicznych stażach zawodowych w Hiszpanii. W ramach projektu pn. „Mechanik w Europie II”, finansowanego z programu POWER, 16 uczniów kierunków samochodowych i mechatronicznych przez dwa tygodnie uczyło się zawodu w firmach branżowych zlokalizowanych w Maladze. 

Na taką nagrodę uczestnicy projektu pracowali cały rok szkolny, a może nawet dłużej. Proces przygotowania się do wyjazdu również wymagał sporo pracy i energi, ponieważ jeszcze w trakcie trwania nauki odbyli oni podstawowy kurs języka hiszpańskiego, zawodowo-kulturowy kurs języka angielskiego, zajęcia z pedagogiem szkolnym oraz specjalistą do spraw bhp. Wagę tych działań docenili już 8 lipca ....

Czytaj więcej...

Wakacyjne staże zagraniczne w Portugalii i Hiszpanii


08

Od 14 marca 2018 r. prowadzona będzie rekrutacja na dwutygodniowe staże wakacyjne w Portugalii i Hiszpanii, realizowane w ramach projektu "Mechanik w Europie II". Do udziału zapraszamy uczennice i uczniów klas drugich i trzecich technikum kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik mechanik oraz technik mechanik lotniczy.

W wyniku rekrutacji do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 25 osób. Uczniowie którzy zakwalifikowali się do udziału w tym samym projekcie na miesięczne praktyki zawodowe nie są uprawnieni do udziału w stażach wakacyjnych.

 

Czytaj więcej...

Zagraniczne praktyki uczniów „Mechanika”

03Już niebawem bo około północy z soboty na niedzielę (24-25 lutego 2018r.) 18 uczniów „Mechanika” wyjeżdża do Austrii na miesięczne praktyki zagraniczne w ramach projektu pn. „Mechanik w Europie II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dla wszystkich uczestników projekt jest całkowicie bezpłatny, a uczniowie mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie ubezpieczenie, dojazd na miejsce docelowe oraz wsparcie opiekuna (nauczyciela ze strony szkoły). Dodatkowo każdy z nich otrzyma kieszonkowe, które może przeznaczyć na własne wydatki.

W ciągu wielotygodniowych przygotowań uczestników projektu, uczniowie odbyli kurs kulturalno-językowy na którym szlifowali słownictwo branżowe, poznawali kulturę lokalnej społeczności w obcym kraju, odgrywali scenki językowo-branżowe oraz równie użyteczne scenki z życia codziennego.Wśród wszystkich uczestników zakwalifikowanych do projektu w drodze kilkuetapowej rekrutacji zakwalifikowało się 11 uczniów z zawodu technik mechatronik oraz 7 z zawodu technik pojazdów samochodowych. Docelowymi miejscami praktyk są renomowane salony samochodowe BMW, Porsche, Audi, Opel, Mazda, Volvo, w których znajduje się serwis samochodowy oraz typowe firmy nowoczesnych technologii.

 

Czytaj więcej...

Rozpoczyna się rekrutacja do udziału w projekcie „Mechanik w Europie II”!


12Już od poniedziałku 9 października 2017 roku rozpoczyna się pierwsza rekrutacja do projektu pn.
„Mechanik w Europie II”. Do udziału w projekcie zapraszamy uczennice i uczniów klas trzecich technikum kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik mechanik oraz technik mechanik lotniczy. Termin zagranicznych miesięcznych praktyk zawodowych jest zgodny z organizacją praktyk zawodowych dla klas trzecich technikum.

 

Czytaj więcej...

NOWA oferta praktyk zagranicznych w roku szkolnym 2017/18

POWER17Podczas gdy Wy odpoczywaliście na wakacjach i nabieraliście sił do dalszej nauki, w szkole trwały prace nad nową, ciekawą  ofertą kształcenia, która pozwoli Wam podnosić kompetencje zawodowe i nie tylko. Już od 1 września rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu finansowanego z programu Unii Europejskiej POWER pod nazwą „Mechanik w Europie II”. W trakcie półtora roku trwania projektu aż 60 uczennic i uczniów klas drugich i trzecich technikum będzie miała szansę odbywać miesięczne praktyki zawodowe i staże wakacyjne w zagranicznych firmach. Tym razem wyjeżdżamy do Austrii, Niemiec, Hiszpanii i Portugalii.

 

Czytaj więcej...

O projekcie


Projekt pn.:
„Mechanik w Europie II” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Termin realizacji projektu: 1.09.2017 - 31.12.2018r.
Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Projekt pn. "Mechanik w Europie II" jest drugą edycją działań opracowanych w kontekście realizacji Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły, który przewiduje zwiększenie mobilności uczniów ZSP nr 3 w Krośnie poprzez nawiązanie współpracy z instytucjami szkoleniowymi i przedsiębiorstwami działającymi w branżach pokrewnych, wymianę doświadczeń oraz odbywanie praktyk i staży zagranicznych, a także przygotowanie kadry zawodowej do prowadzenia i organizacji zajęć odpowiadających potrzebom kształcenia na międzynarodowym rynku pracy.

Uczestnikami projektu jest 59 uczennic i uczniów ZSP nr 3 w Krośnie, uczących się w zawodach: 
- technik mechanik, 
- technik mechanik lotniczy, 
- technik mechatronik, 
- technik pojazdów samochodowych.

W wyniku mobilności zrealizowane zostaną następujące cele:

1) Podniesienie kompetencji językowych uczniów w zakresie języka niemieckiego oraz angielskiego.

2) Poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów, przydatnych na międzynarodowym rynku pracy.

3) Postrzeganie różnorodności kulturowej i etnicznej w Europie.

4) Pogłębienie otwartości i tolerancji wobec różnych środowisk.

5) Poprawa stopnia radzenia sobie w nowych sytuacjach, wzrost pewności siebie.

6) Wykorzystanie technologii informacyjnej do komunikacji i nauki w języku niemieckim i angielskim.

7) Wzrost świadomości konieczności ciągłego dokształcania się, dzięki ocenie korzyści płynących ze zdobytych doświadczeń.

 

POWER17