Plan lekcji

Na skróty

Komunikat Dyrektora ZSM z dnia 6 listopada 2020 r.

7 11Drodzy Uczniowie, Państwo Rodzice i Nauczyciele,

5 listopada 2020 r. Minister Edukacji i Nauki w drodze rozporządzenia zdecydował o przedłużeniu nauki zdalnej w szkole na czas : 9 – 29 listopada 2020 r. W tym samym rozporządzeniu (nr 1960 w Dz.U.) dopuszcza się możliwość realizowania niektórych zajęć (konsultacji) w systemie stacjonarnym w szkole. W Zespole Szkół Mechanicznych w Krośnie obok nauki zdalnej także planujemy taką możliwość o czym mówi Zarządzenie nr 52/2020 i Załącznik nr 1 do tej regulacji prawa szkolnego. 

Wpływ mają na to następujące czynniki:

- Jesteśmy szkołą zawodową w skład której wchodzą: Technikum, BS I st. i CKZ , gdzie nie wszystkie treści programowe z różnych rodzajów zajęć da się zrealizować online. Niektóre powinny być przeprowadzone w szkole w oparciu o dostępną infrastrukturę dydaktyczną,

- W sesji zimowej obecnego roku szkolnego 2020/21 tj. od 12 stycznia 2021 r. będą przeprowadzane egzaminy z kwalifikacji zawodowych dla niektórych zawodów i klas w Technikum i dlatego będziemy się starali zaprosić uczniów do szkoły na przeprowadzenie niektórych (niezbędnych) treści programowych dotyczących w/w egzaminów. Ta zasada może dotyczyć także przedmiotów maturalnych dla klas IV – tych Technikum. 

- Po diagnozie pozyskiwania informacji dotyczącej dostępu uczniów do Internetu i komputera chcemy rozumiejąc problemy z dostępnością jw., zaprosić uczniów do szkoły na omawianie niektórych treści programowych przez nauczyciela w szkole. Ta możliwość dotyczy także oceniania uczniów, o czym będą decydować nauczyciele poszczególnych przedmiotów w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami.

pdf ikona  Zarządzenie Nr 52/2020 Dyrektora ZSM w Krośnie z dnia 6 listopada 2020 r.
pdf ikona  Załącznik nr 1

 Mamy przy tym nadzieję, że czas przewidziany na naukę wykorzystamy wszyscy w sposób optymalny z korzyścią dla naszych uczniów. Wspominamy o tym dlatego, że 31 grudnia 2020 r. zgodnie ze Statutem ZSM kończymy pierwszy semestr obecnego roku szkolnego, a do 10 grudnia br. powinniśmy ustalić wstępne oceny klasyfikacyjne dla wszystkich przedmiotów. Chcemy też aby te oceny rzeczywiście odzwierciedlały nakład dużej pracy wszystkich uczniów ZSM. Prosimy zatem Państwa rodziców abyście wspierali nadal swoje dzieci w nauce zdalnej. Natomiast wszelkie uwagi dotyczące nauczania zdalnego, możliwych planowanych zajęć w szkole, dostępności uczniów do komputera i Internetu przyjmuje dyrekcja ZSM, nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog i psycholog.

_Dyrektor ZSM

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch