Plan lekcji

Na skróty

Technik Mechanik

Technik mechanik to specjalista posiadający rozległą wiedzę na temat budowy, konstruowania i wytwarzania części maszyn i urządzeń. Jest to zawód, który łączy wszystkie branże techniczne (lotnictwo, motoryzację i mechatronikę) oraz inne dziedziny przemysłu. Samochód, samolot, statek powietrzny i wszystkie inne środki transportu są wykonywane z tysięcy części, które są w odpowiedni sposób zmontowane w jedną całość. Ostatnie lata to intensywny rozwój technologii za którym dzielnie nadążają technicy mechanicy. Powstało wiele nowych specjalizacji związanych z obsługą i programowaniem maszyn sterowanych numerycznie. Szybki rozwój technik komputerowych sprawił, że zmieniły się metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Bez nas techników mechaników nie byłoby to możliwe: w przemyśle pełnimy rolę konstruktora, technologa operatora a nawet programisty.

 1  2

 

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU KSZTAŁCENIA

W zawodzie technik mechanik wyodrębniono dwie kwalifikacje, po zdaniu których uczeń uzyskuje tytuł technika.
• Kwalifikacja pierwsza MEC.05 - Użytkowanie obrabiarek skrawających
• Kwalifikacja druga MEC.09 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący kierunek technika mechanika posiada następujące umiejętności:
• Programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC;
• Nadzorowania pracy maszyn i urządzeń oraz rozpoznawania ich stanu technicznego;
• Organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń;
• Badania części i zespołów oraz maszyn i urządzeń;
• Organizowania i nadzorowania przeglądów oraz zabiegów konserwacyjnych;
• Projektowania prostych obiektów mechanicznych;
• Sporządzania dokumentacji konstrukcyjnej odręcznej i komputerowej;
• Projektowania podstawowych procesów, obróbki i montażu wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji technologicznej;
• Sporządzania uproszczonych kalkulacji wytwarzania i naprawy maszyn i urządzeń;
• Pracować w zespole lub kierować jego pracą;
• Organizowania zaopatrzenia i zbytu;
• Prowadzenia komputerowej dokumentacji związanej z wykonywaną pracą;
• Jak założyć i prowadzić własną firmę.

 

Dodatkowo nauka w zawodzie Technik Mechanik daje uczniom możliwość odbycia szkolenia z zakresu Obsługi i programowania maszyn sterowanych numerycznie CNC w Centrum Edukacji Technicznej HAAS mieszczącym się w ZSM. Kurs jest przeprowadzany pod okiem dystrybutora obrabiarek HAAS oraz firmę Abplanalp. Ukończenie szkolenia daje absolwentom możliwość zdobycia dobrze płatnej pracy w Polsce i za granicą.

3  4 

 

Technicy Mechanicy są przygotowani do podjęcia pracy w sferze produkcyjnej i usługowej. Absolwent może podjąć prace na stanowisku:


• organizator procesu produkcji,
• operator maszyn skrawających konwencjonalnych i numerycznych CNC,
• kontroler przebiegu produkcji,
• kontroler jakości,
• instalator maszyn i urządzeń,
• konserwator maszyn i urządzeń,
• monter maszyn i urządzeń,
• mechanik narzędziowni.

 

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

Posiadamy nowoczesną bazę pomocy dydaktycznych z zakresu projektowania i wytwarzania CAD/CAM Są to między innymi:

• specjalistyczne oprogramowanie komputerowe: AutoCAD, SolidEdge St2, Esprit, EdgeCAM, Inventor;
• Park maszynowy składacy się z maszyn konwencjonalnych: tokarki, frezarki i wiertarko frezarki oraz
• maszyny sterowanych numerycznie: frezarka 4 osiowa i tokarka z narzędziami napędzanymi i osią ,,C” firmy Haas.
• maszyny numeryczne firmy Emco wraz z dodatkowymi symulatorami,
• współrzędnościowa maszyna pomiarowa Mitutoyo.

Zajęcia prowadzone są w bogato wyposażonych pracowniach( koszt projektu 24 mln zł).

Przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne odbywają się w laboratoriach Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii.

 

 5  6

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch