Plan lekcji

Na skróty

Technik Mechanik

1

 

 

Technik mechanik – jest osobą o szerokim zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących budowy i eksploatacji części i zespołów mechanicznych, w których zasadniczą wiedzę zdobywa jako programista obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Oprócz wiedzy mechanicznej absolwent kierunku posiada przygotowanie w zakresie projektowania części maszyn wykorzystując nowoczesne oprogramowanie CAD (Computer – aided design), oraz szybkiego prototypowania (rapid prototyping) wykorzystującego technologię druku 3D. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry która posiada wiedzę i umiejętności pracy z inteligentną technologią.

 

 2      3

 

 

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU KSZTAŁCENIA

 

W zawodzie technik mechanik wyodrębniono dwie kwalifikacje,po zdaniu których uczeń uzyskuje tytuł technika.

 

• MEC.05 - Użytkowanie obrabiarek skrawających
• MEC.09 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

        
4

 

Uzyskanie pozytywnego wyniku obu części egzaminu skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o zdanym egzaminie którym można się posługiwać na terenie całej Unii Europejskiej.

 

 

5      6

 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący kierunek technika mechanika posiada następujące umiejętności:

- Programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC;
- Nadzorowania pracy maszyn i urządzeń oraz rozpoznawania ich stanu technicznego;
- Organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń;
- Wykonywania projektów wykorzystując oprogramowanie CAD / CAM;
- Wykonywanie prototypów wykorzystując technologię druku 3D;
- Sporządzania dokumentacji konstrukcyjnej odręcznej i komputerowej;
- Projektowania podstawowych procesów, obróbki i montażu ;
- Pracować w zespole lub kierować jego pracą;
- Prowadzenie własnej firny
- Prowadzenia komputerowej dokumentacji związanej z wykonywaną pracą;
- Projektowania prostych obiektów mechanicznych;
     7 

 

 

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

Uczniowie uczący się na kierunku Technik Mechanik odbywają dodatkowe szkolenie w zawodzie Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Zajęcia są prowadzone w Centrum Edukacji Technicznej HAAS. Kurs prowadzony jest pod okiem inżynierów aplikacji firmy Abplanalp.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności obsługi i programowania obrabiarek HAAS.
Centrum Edukacji Technicznej HAAS działa w Zespole Szkół Mechanicznych od 2015 roku, a w ramach swojej działalności kształci przyszłych operatorów i programistów dla przedsiębiorstw w całej Polsce.

 

8      9 

 

Absolwent może podjąć prace na stanowisku:

- Project designer
- Programista CAD / CAM
- Operator maszyn skrawających konwencjonalnych i numerycznych CNC,
- Kontroler przebiegu produkcji,
- Kontroler jakości,
- Mistrz produkcji,
- Instalator maszyn i urządzeń,
- Konserwator maszyn i urządzeń,
- Monter maszyn i urządzeń,
- Mechanik narzędziowni.

11

 

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

- Obrabiarki sterowane numerycznie CNC HAAS ;
- Obrabiarki dydaktyczne EMCO;
- Maszyna współrzędno pomiarowa Mitutoyo;
- Trenażery obrabiarek HAAS, Siemens, Fanuc, Heidenhain;
- Obrabiarki konwencjonalne;
- Projektor pomiarowy;
- Oprogramowanie projektowe i symulacyjne CAD / CAM; 
                                   hass

 

Dołącz do grona specjalistów w swojej branży i zdobądź zawód przyszłości !

 

 16

 

 

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch