Plan lekcji

Na skróty

Technik Mechanik

 

 Technik mechanik

 

Jest to zawód dla osoby która chcę uzyskać wysokie kompetencje dotyczące budowy, eksploatacji maszyn i obrabiarek skrawających CNC. Oprócz wiedzy mechanicznej absolwent kierunku posiada przygotowanie w zakresie projektowania części maszyn wykorzystujące nowoczesne oprogramowanie CAD (Computer – aided design) oraz szybkiego prototypowania (rapid prototyping) przy zastosowaniu technologii druku 3D. Kierunek technik mechanik daje możliwość uzyskania atrakcyjnego wykształcenia, jest wyjściem naprzeciw szerokiego zapotrzebowania kadrowego na rynku pracy w tej branży.

image001

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

W zawodzie technik mechanik wyodrębniono dwie kwalifikacje:
MEC.05 - Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.09 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Uzyskanie pozytywnego wyniku obu części egzaminu skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o zdanym egzaminie, którym można się posługiwać na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Sylwetka absolwenta

Uczeń kończący kierunek technik mechanik posiada następujące umiejętności:
• Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC;
• Nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń oraz rozpoznawanie ich stanu technicznego;
• Organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń;
• Wykonywanie projektów przy zastosowaniu oprogramowania CAD/CAM;
• Wykonywanie prototypów wykorzystujących technologię druku 3D;
• Sporządzanie dokumentacji konstrukcyjnej odręcznej i komputerowej;
• Projektowanie podstawowych procesów, obróbki i montażu;
• Praca w zespole i kierowanie jego pracą;
• Prowadzenie własnej firmy;
• Prowadzenie komputerowej dokumentacji związanej z wykonywaną pracą;
• Projektowanie prostych obiektów mechanicznych.

 

 image002  image003

 

Dodatkowe umiejętności

Uczniowie kierunku technik mechanik odbywają dodatkowe szkolenie zawodowe „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”. Zajęcia są prowadzone w Centrum Edukacji Technicznej HAAS, które działa w Zespole Szkół Mechanicznych od 2015 roku, a w ramach swojej działalności kształci przyszłych operatorów i programistów dla przedsiębiorstw w całej Polsce. Kurs prowadzony jest pod okiem nauczycieli ZSM oraz inżynierów aplikacji firmy Abplanalp sp z o.o.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności obsługi i programowania obrabiarek HAAS.

 

 

image004  image005 

 

Technik mechanik znajdzie zatrudnienie na stanowisku:image006

• Project designer,
• Programista CAD/CAM.
• Operator maszyn skrawających konwencjonalnych i numerycznych CNC,
• Kontroler przebiegu produkcji,
• Kontroler jakości,
• Mistrz produkcji,
• Instalator maszyn i urządzeń,
• Konserwator maszyn i urządzeń,
• Monter maszyn i urządzeń,
• Mechanik narzędziowni

 

Baza dydaktyczna naszej szkołyimage007a

Nauczanie w zawodzie technik mechanik realizuje się poprzez zajęcia lekcyjne, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Do dyspozycji uczniów są nowoczesne pracownie z następującym wyposażeniem:

• Obrabiarki sterowane numerycznie CNC HAAS;
• Obrabiarki dydaktyczne EMCO;
• Maszyna współrzędno-pomiarowa Mitutoyo;
• Trenażery obrabiarek HAAS, Siemens, Fanuc, Heidenhain;
• Obrabiarki konwencjonalne;
• Projektor pomiarowy;
• Oprogramowanie projektowe i symulacyjne CAD/CAM.
• Drukarka 3D

 

 

 

 image009 image010 
   
image011 image012

Współpraca z firmami

Nasza szkoła intensywnie współpracuje z firmami branży mechanicznej. Dzięki czemu uczeń ma możliwość poznać środowisko pracy w przedsiębiorstwie podczas odbywania praktyki zawodowej oraz wycieczek branżowych w trakcie nauki. Lokalne firmy z chęcią oferują możliwość odbycia praktyk zawodowych oraz zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

 

image013  image014 

 

Praktyki i staże zawodowe

W ramach programu Erasmus+ uczniowie mogą wziąć udział w praktykach zawodowych organizowanych w trakcie roku szkolnego oraz w stażach wakacyjnych. Projekt daje możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w zakładach pracy na terenie Unii Europejskiej. Uczestnicy stażu mają zapewnioną podróż do miejsc odbywania praktyk, całodobowe wyżywienie oraz kieszonkowe.
Dodatkowo uczniowie swój wolny mogą czas przeznaczyć na zwiedzanie i odkrywanie nowych ciekawych miejsc.

 

 image015 image016 

Dołącz do grona specjalistów w swojej branży i zdobądź zawód przyszłości !

 

  

 

 

PARTNERZY
  GO PGNiG Technologie poziom RGB   43   lotams   logo1
 
              Eba logo

 DANE KONTAKTOWE                          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
       PANS   logo A M           
     pwsz ch