Plan lekcji

Na skróty

Dolina Lotnicza

 ulogo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

Krośnieński „Mechanik” przygotował projekt unijny dotyczący budowy Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii, którego realizację rozpoczęto już w IV kwartale 2007 r. a cała inwestycja została zakończona w III kwartale 2012r.
Projekt ten powstał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, a jego zadaniem jest wsparcie jednostek edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego dla zawodów i kierunków nowoczesnych technologii związanych głównie z przemysłem lotniczym. Dlatego program ten objął głownie szkoły zawodowe i Centra Kształcenia Praktycznego będące członkami Stowarzyszenia Dolina Lotnicza. Oznacza to, że przedsiębiorstwa związane z przemysłem lotniczym mają największą szansę na rozwój, a kształcenie dla nich kadr jest nie tylko największym wyzwaniem ale również wskazuje wyraźnie jakie są zapotrzebowania w zawodach na terenie naszego regionu. Do tej pory firmy związane z przemysłem lotniczym regionu podkarpackiego zabiegały głównie o operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). pracownia-mechatronikiDzisiaj potrzeba ta nadal jest bardzo ogromna, a pracownicy nowozatrudnieni są poważnie motywowani finansowo co absolwentom techników i studiów technicznych wyraźnie pokazuje sens pracy w takim przedsiębiorstwie. W nich zdobywa się doświadczenie, lepsze kwalifikacje i możliwość pracy w niezwykle estetycznych warunkach co burzy stereotyp poglądowy, że operatorzy obsługujący odpowiednie maszyny powinni częściej wymieniać odzież roboczą. Obecnie wystarczy odwiedzić kilka zakładów jak np. Goodrich Krosno aby zobaczyć jak inna jest praca od „starego” wyobrażenia. Można powiedzieć, że wspomniane przedsiębiorstwo oraz inne firmy Doliny Lotniczej to najpoważniejsi nasi klienci chętnie zatrudniający technika mechanika, technika mechanika lotniczego, technika awionika i technika mechatronika. Ostatnie lata wyraźnie pokazują jakie jest zapotrzebowania w tej dziedzinie. Nasz zespół szkół wychodząc tym możliwościom naprzeciw przygotował nowe kierunki kształcenia tj. technik mechanik lotniczy oraz technik awionik. Wspomniany właśnie projekt pozwalał pracownia-cncprzeznaczyć ok. 14 mln złotych na przeprowadzenie niezbędnych remontów w szkole i CKP aby dać warunki nowym pracowniom i laboratoriom zwłaszcza w dziedzinach : mechaniki, mechatroniki, elektroniki i lotnictwa. Powstały zupełnie nowe laboratoria jak np.: Pracownia aerodynamiki lotu, Pracownia obsługi naziemnej lotnictwa i napraw lotniczych, Laboratorium budowy i eksploatacji statków powietrznych. Ważne jest również wsparcie firm przemysłu lotniczego, z którymi współpracujemy nie tylko w Dolinie Lotniczej ale również prowadząc dla nich kursy i szkolenia młodzieży i dorosłych aby móc zasilić kadrę tychże przedsiębiorstw. Mamy też nadzieję, że wszystkie te działania pozwolą nam wzbogacić naszą ofertę szkoleniowo-edukacyjną i przygotowywać niezwykle profesjonalnie kadry dla lokalnego i podkarpackiego rynku pracy.

 

 

PARTNERZY
  GO PGNiG Technologie poziom RGB   43   lotams   logo1
 
              Eba logo

 DANE KONTAKTOWE                          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
       PANS   logo A M           
     pwsz ch