Plan lekcji

Na skróty

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

01.09011 września 2022 r. w auli ZSM odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/23. Uroczystość tę podzielono na dwie części tj. o godz. 9.00 w Auli A-10 spotkali się uczniowie klas pierwszych Technikum i BS I st., a o godz. 10.30 w tej samej Auli A-10 spotkali się uczniowie wraz z wychowawcami klas starszych Technikum i BS I st. W tym roku do 5 klas pierwszych Technikum i 2 klas BS I st. przyjęto 248 uczniów. Jest to spora liczba, która pokazuje, że do 2 szkół przyjęto więcej kandydatów niż było zaplanowanych miejsc i oddziałów klasowych. Było to możliwe dzięki decyzjom Prezydenta Krosna, który zezwolił naszej szkole na przyjęcie więcej kandydatów do klas pierwszych i utworzenie dodatkowych klas.
Uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego dla klas pierwszych rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru ZSM i przywitania uczniów przez dyrektora Bogdana Adamskiego. Następnie dyrektor przekazał uczniom informację na temat organizacji szkoły, organizacji nauki i Statutu ZSM. Po tej części dyrektor przedstawił uczniom zespół kierowniczy ZSM, a po chwili wicedyrektor Grzegorz Kuźniarowicz przedstawił uczniom wychowawców klas i odczytał listy uczniów każdej klasy i zawodu. Na zakończenie uroczystości uczniowie przeszli do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami klas.

O godz. 10.30 odbyła się druga część uroczystości inaugurująca nowy rok szkolny dla uczniów klas drugich, trzecich i czwartych Technikum oraz BS I st. W tej części także był obecny poczet sztandarowy ze sztandarem ZSM. Wszystkich uczniów i nauczycieli przywitał dyrektor Bogdan Adamski. Przedstawił on informacje dotyczące organizacji nowego roku szkolnego, organizacji nauki w zespole szkół w zakresie kształcenia teoretycznego jak i praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego. Uroczystość zakończyła się przejściem uczniów do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami klas.

STRONY SZKOLNE
learning
       

 DANE KONTAKTOWE               PARTNERZY          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
              logo A M           
     pwsz ch